Katolik.pl - W komunii z Bogiem poprzez Słowo Boże
logo
Poniedziałek, 19 października 2020 r.
imieniny:
Michaliny, Michała, Piotra, Jana, Pawła, Izaaka – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Bogdan Ferdek
W komunii z Bogiem poprzez Słowo Boże
Magazyn Salwator
 


Jednak prześladowani modlą się nie tyle o ustanie prześladowań, ile przede wszystkim o to, aby głosili Słowo Boże z całą odwagą (por. Dz 4, 29). Głoszenie Słowa Bożego, z którego rodzi się wiara, jest bowiem najskuteczniejszym duszpasterstwem. Wiara zrodzona z głoszonego Słowa buduje komunię człowieka z Bogiem. Równocześnie jednak wiara zrodzona z głoszonego Słowa buduje komunię z ludźmi, a nawet całym stworzeniem. Ukazał to Benedykt XVI w Verbum Domini. Słowo Boże promuje zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, pojednania i pokoju (100-102).

Ono pomaga młodym, ukazując im sens życia i kierunek, jaki winni nadać swojej egzystencji (104). Cierpiącym zaś przypomina, że Bóg jako lekarz człowieka pochyla się z miłością nad nimi (106). Słowo Boże inspiruje również ochronę stworzenia (108). Słowo Boże buduje więc komunię z Bogiem, ludźmi i wszystkimi stworzeniami. W świecie naznaczonym skutkami grzechu pierworodnego, który zniszczył pierwotną komunię Boga, człowieka i stworzeń, Słowo Boże chce przywrócić tę komunię. Tam, gdzie udaje się przywrócić komunię Boga, człowieka i stworzeń, tam już w sposób niedoskonały antycypowane jest zbawienie, które będzie doskonałą komunią Boga, człowieka i stworzeń.

Podwójny stół - Słowa i Eucharystii

Ze względu na to, że Słowo Boże buduje komunię Boga, człowieka i stworzeń, można mówić o jego podobieństwie do Komunii Świętej. Takim porównaniem posługiwał się św. Hieronim cytowany przez Benedykta XVI w Verbum Domini. "Czytamy Pisma święte. Myślę, że Ewangelia jest ciałem Chrystusa; myślę, że Pisma święte to Jego nauczanie. A kiedy On mówi: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego (J 6, 53), to chociaż te słowa można rozumieć w odniesieniu do Tajemnicy (eucharystycznej), niemniej Ciało Chrystusa i Jego Krew są prawdziwie słowem Pisma, są nauczaniem Bożym. Kiedy obcujemy z Tajemnicą (eucharystyczną) i upada okruszyna, czujemy się zagubieni. Kiedy zaś słuchamy Słowa Bożego i do naszych uszu przenika Słowo Boże oraz Ciało Chrystusa i Jego Krew, a my myślimy o czym innym, na jakież wielkie niebezpieczeństwo się narażamy?" (56). Ze względu na to zachodzące pomiędzy Słowem Bożym a Komunią Świętą podobieństwo w budowaniu komunii Boga, człowieka i stworzeń słusznie mówi się o podwójnym stole - Słowa i Eucharystii - który jest w każdym kościele.

Pokarm duszy mej

Tak jak ze stołu Eucharystii przyjmuje się Komunię Świętą, czyli prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina, to można również mówić o Komunii Słowa Bożego, która wprowadza we wspólnotę z Bogiem, człowiekiem i stworzeniami. Słowo Boże jest zatem "pokarmem duszy mej", jak głosi Aklamacja po czytaniu Słowa Bożego z nabożeństwa w Kościele luterańskim. Ta Komunia Słowa Bożego powinna przekładać się na chrześcijańskie życie, o czym mówi przytoczona Aklamacja: "Słowo Twoje jest pochodnią nogom mym. Słowo Twoje jest światłością ścieżce mej. Ono wiedzie mnie w świecie mrocznym, złym".
 
ks. Bogdan Ferdek
 
Zobacz także
Mieczysław Guzewicz
W małżeństwie nie może być miejsca na liczenie, ile się sobie już wybaczyło, ani tym bardziej wypominania. Nie może być miejsca na zastanawianie się, czy nieustannym wybaczaniem nie deprawuje się współmałżonka, który po pewnym czasie może wykorzystywać naiwność i nadużywać bezgranicznej uległości żony czy męża....
 
Ewelina Gładysz
 
Narzekamy, że istota Bożego Narodzenia z roku na rok umyka co raz bardziej. Przygniata ją ta straszna, okrutna i wszechobecna komercja. Do tego wszystkiego mamy do czynienia z nią – ohydną laickością, która przejawia się choćby w tym, że niektórzy mają wątpliwą odwagę mówić: Idą święta. Nasze wrażliwe sumienia krzyczą wtedy: Jakie święta? Święta choinki? Zielonego drzewka? Gwiazdora? Imieniny człowieka z dużym brzuchem i brodą, tego w czerwonych rajtuzach? 
 
Bartek Rajewski
W sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia) otrzymujemy od Chrystusa, za pośrednictwem Jego Kościoła nowe życie. Na skutek grzechu to życie może ulec osłabieniu, a także całkowitemu zniszczeniu. Z tego powodu Chrystus ustanowił sakramenty uzdrowienia (pokuty, namaszczenia chorych), poprzez które nas leczy i odnawia w nas życie dziecka Bożego...
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー