logo
Środa, 03 marca 2021 r.
imieniny:
Kingi, Kunegundy, Maryna, Tycjana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
W ramach Szczytu Klimatycznego powstaje Strefa Duchowa COP24
 


Archidiecezja katowicka we współpracy z innymi Kościołami z terenu Katowic organizuje Strefę Duchową podczas COP24.
 
Strefa Duchowa obejmie czas nie tylko samego Szczytu Klimatycznego COP24 organizowanego na początku grudnia w Katowicach. Jej pierwsze elementy będą miały miejsce już z końcem listopada, kiedy to Wydział Katechetyczny katowickiej kurii wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz fundacją „Renovabis” przeprowadzą Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM.
 
W ramach inicjatywy, jaką jest Strefa Duchowa będą też miały miejsce spotkania ekumeniczne, panele dyskusyjne oraz konferencja naukowa „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”.
 
Organizatorzy zapraszają także na spotkania modlitewne oraz na centralne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem m.in. przedstawicieli Światowej Rady Kościołów, które będzie sprawowane w języku polskim i angielskim, 9 grudnia o godz. 15.00 w katowickiej archikatedrze.
 
Podczas Szczytu Klimatycznego duchowni zapraszają na Eucharystie, które będą sprawowane w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim oraz włoskim. W tym celu zostały wyznaczone konkretne kościoły w Katowicach, w których liturgia będzie w języku obcym.
 
Przewidywana jest także liturgia prawosławna oraz nabożeństwa luterańskie, metodystyczne i baptystyczne.
 
Organizatorzy Strefy Duchowej zadbają również o publikacje zarówno w języku polskim, jak i angielskim poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom ekologicznym podejmowanym z teologicznej perspektywy. Wśród nich znajdzie się „brewiarz ekologa”, „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia” czy „List Arcybiskupa Katowickiego na temat ochrony środowiska”.
 
Szczyt Klimatyczny ONZ będzie miał miejsce w Katowicach od 3 do 14 grudnia. Weźmie w nim udział ok. 20 tys. osób ze 190 krajów. Wśród nich będą politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu. Strefa Duchowa jest natomiast propozycją Kościoła dla uczestników Szczytu Klimatycznego.
 
Wydarzenia poprzedzające/towarzyszące COP24:
 
Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM przed szczytem klimatycznym
termin: 23–25 listopada
miejsce: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, Katowice i VIII LO im. M. Skłodowkiej-Curie, ul. 3 Maja 42, Katowice
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Katowice-Europejskie-Spotkanie-Mlodych-PILGRIM
Panel dyskusyjny w ramach akademii ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego pt. Podporządkujcie ziemię sobie
termin: 29 listopada, godz. 17
miejsce: Biblioteka Śląska, Plac Europy 1, Katowice
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”
termin: 30 listopada, od godz. 8
miejsce: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, Katowice
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Katowice-Chrzescijanin-na-drogach-ekologii-konferencja-naukowa
Spotkanie międzyreligijne dotyczące ekologii
termin: 2 grudnia, godz. 16–20.30
miejsce: Katowice-Bogucice, parafia św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89
Modlitwa południowa
termin: 3–8 grudnia, 10–14 grudnia, godz. 12
miejsce: katedra Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18, Katowice 
Eucharystia pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego ku czci św. Barbary, patronki górników
termin: 2 grudnia, godz. 9
miejsce: Knurów, parafia śś. Cyryla i Metodego, ul. Niepodległości 1
Spotkanie międzyreligijne dotyczące COP24
termin: 7 grudnia, godz. 16–18
miejsce: Katowice-Bogucie, parafia św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89
70-lecie Światowej Rady Kościołów
termin: 10 grudnia, godz. 18.00
miejsce: katedra Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18, Katowice
3. Ekumeniczna pielgrzymka dla sprawiedliwości klimatycznej
termin: od 27 listopada do 9 grudnia
miejsce: z Bielska-Białej do Katowice
Nabożeństwa dla uczestników COP24 w dn. 9 grudnia:
Centralne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem m.in. przedstawicieli Światowej Rady Kościołów  (w j. polskim i j. angielskim)
termin: 9 grudnia br. godz. 15
miejsce: Katedra Chrystusa Króla w Katowicach
 
Msze św. rzymskokatolickie
 
w języku angielskim i polskim:
1.    o godz. 11.00 – kościół Przemienienia Pańskiego, ul. Sokolska 12, Katowice
2.    o godz. 10.30 – katedra Chrystusa Króla, Msza św. dla przedstawicieli ekologicznych organizacji katolickich z całego świata – pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca,
w języku francuskim i polskim o godz. 11 – krypta katedry katedra Chrystusa Króla,
ul. Plebiscytowa 49a, Katowice
w języku hiszpańskim i polskim o godz. 11 – kościół NSPJ, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, Katowice-Koszutka
w języku niemieckim i polskim o godz. 11.30 – kościół Mariacki, Plac Ks. E. Szramka 1, Katowice
w języku włoskim i polskim o godz. 11: bazylika św. Ludwika, ul. Panewnicka 63, Katowice-Panewniki
Liturgia prawosławna
 
w języku cierkiewnosłowiańskim o godz. 10  – cerkiew prawosławna pw. św. Wiery, Nadzei, Luby i matki ich Zofii, ul. Kilińskiego 39, Sosnowiec
Nabożeństwo luterańskie
 
w języku angielskim i polskim o godz. 10 – katedra Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18, Katowice
Nabożeństwo metodystyczne
 
w języku angielskim i polskim o godz. 10 – Zbór Nowego Przymierza, ul. Reymonta 4, Katowice
Nabożeństwo baptystyczne
 
w języku angielskim i polskim o godz. 10 – I Zbór w Katowicach, ul. Morawska 10, Katowice
 
ks. S. Kreczmański
fot. Tomasz Kawka
www.archidiecezja.katowice.pl