logo
Poniedziałek, 26 października 2020 r.
imieniny:
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy, Demetriusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Marian Zawada OCD
Walka duchowa w życiu kapłańskim
Kwartalnik Homo Dei
 


Elementy ofensywne: kontemplacja i wspólnota

W strategii walki istotne są nie tylko cele obronne, świadomość tego, jakich szańców należy obronić, lecz równie ważna jest strategia ofensywna, a zatem świadomość, w jaki sposób najskuteczniej wroga osłabić i zwyciężyć, a nade wszystko odebrać mu zdobyte "łupy". Kościół ofiaruje nam dwa skuteczne oręża: contemplatio - klucz do nowych czasów dany na początku tysiąclecia, drogę kontemplacji oblicza Chrystusa, oraz communio - wizję świata, człowieka i Boga daną we właściwej świadomości eklezjalnej.

Kontemplacja polemizuje z powszechnym dziś antropocentryzmem i wprowadza klarownie całkowitą zależność człowieka od Boga.

Kwestionuje redukcyjne, ograniczone rozumienie chrześcijaństwa, które się obecnie lansuje (jako jedynie zbiór uciążliwych zasad i ograniczeń). Domaga się ona całościowego widzenia rzeczywistości, w którego centrum znajduje się świadomość daru oraz niewyczerpana wola miłosnego obdarowywania ze strony Boga. Dlatego też jest ona najskuteczniejszym zaczynem przemiany, ewangelizacji, misji, każdego wielkiego czynu w Kościele, orężem, po który należy sięgać każdego dnia.

Jako drugi element pojawia się wspólnota. Problemy ludzkich wspólnot to codzienne kłopoty rodzin i narodów, np. napięcia między tożsamością osobistą i narodową a "świadomością globalną" (czy uniwersalizmem), między uszanowaniem godności słabszych czy mniej znaczących a uprzywilejowaniem silniejszych, między korzyściami jednostek i dobrem wspólnym. Napięciom tym sprzyja brak zaufania do instytucji przedstawicielskich oraz niechęć do szerszego angażowania się poza najbliższym środowiskiem.

Trudności te winny być przezwyciężone dzięki eklezjalnej wizji osoby, ujętej jako otwarta na życie pośród "rodziny rodzin". Dlatego ciągłym wyzwaniem dla nas jest wprowadzanie rzeczywistych międzyludzkich relacji, a nie sztucznych i formalnych form komunikacji, oraz nacisk na wspólnotowy wymiar pasterzowania, promujący eklezjalność - wspólnotę życia łaski oraz wspólny los i wspólną odpowiedzialność ludu Bożego, a nie tylko zarządzanie przez duchownych "zasobami ludzkimi".

W "boskiej zbrojowni" – elementy zbroi

W centrum tradycyjnego nauczania o walce duchowej znajdujemy myśl o "zbroi bożej" z Listu św. Pawła do Efezjan. Zgodnie z pouczeniem św. Pawła mamy zasadnicze elementy owej zbroi: Stańcie do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! (Ef 6, 14-18)

 
Zobacz także
Krzysztof Osuch SJ
Jest w tym jakaś prawidłowość, że siebie spontanicznie oszczędzamy, zaś bliźni tak łatwo „wpadają” w ogień naszej krytyki. Skąd w nas tyle gotowości, by pod adresem innych formułować żądania, wymagania czy nawet oskarżenia (choćby tylko w myślach)? Skąd tyle determinacji w rozprawianiu się ze złem (faktycznym czy domniemanym) u bliźniego, a taki brak zdecydowania w eliminowaniu własnych wad i grzechów?
 
Ks. Jan Szpilka SDS
Islam jest na Komorach wszechobecny. Przypominają o tym bardzo liczne minarety meczetów, hałaśliwe wezwania do modlitwy w języku arabskim, zasłonięte kobiety, ubrani na biało mężczyźni z muzułmańskimi koronkami modlitewnymi na których medytują atrybuty Allacha. O islamskim charakterze kraju przypomina nazwa kraju, jego flaga, arabski charakter starej pisowni...
 
o. Raniero Cantalamessa OFMCap
Postrzegano go nawet jako wroga ruchu charyzmatycznego. Wszystko zmieniło się po kongresie Odnowy w Duchu Świętym w Kansas City. Jego przyjaciele mówili: Wysłaliśmy do Stanów Zjednoczonych Szawła, a wrócił Paweł...
 
 
O swoim spotkaniu z Odnową w Duchu Świętym opowiada o. Raniero Cantalamessa OFMCap, kaznodzieja papieski.  
 
 
___________________
 
 reklama