logo
Sobota, 21 maja 2022 r.
imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Michał Gryczyński, Piotr Krysa
Więc się poprawię, Ty łaski dodaj...
Przewodnik Katolicki
 


Przemiana życia

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz – te słowa niosą nadzieję, bo choć życie doczesne trwa tylko chwilę, dzięki Zmartwychwstaniu mamy szansę żyć wiecznie. Trzeba tylko nawrócić się i uwierzyć w Ewangelię. Wezwanie do metanoi, czyli przemiany życia, wymaga zejścia z błędnych dróg życia i całkowitego zwrócenia się ku Bogu.

Jak dzisiaj zrozumieć biblijnych Rekabitów z księgi Jeremiasza, którzy całe życie żyli zgodnie z wolą swojego praojca Jonadaba, syna Rekaba – Nie będziecie pili wina na wieki ani wy, ani wasi synowie. Nie będziecie budować domu, nie będziecie siać, nie będziecie sadzić winnicy ani jej posiadać, lecz będziecie mieszkać w namiotach przez całe życie, abyście żyli długo na ziemi, na której jesteście wędrowcami (Jr 35, 6n).

Nawet w starotestamentowych czasach Rekabici stanowili wyjątek. Różnili się od współczesnych, zdecydowanie wyłączając się z wyścigu o dobra doczesne. Nie byli mnichami, ale dzisiaj już chyba tylko tak mogą się nam kojarzyć. Jeśli ktoś zostaje mnichem, to chce całe swoje życie powierzyć Bogu i stopniowo eliminuje wszystko to, co mu w tym przeszkadza.

Jeśli mnich poświęca całe swoje życie Bogu, to ile czasu powinien poświęcić Bogu zwykły chrześcijanin? Wielki Post jest bardzo dobrym okresem, aby poszukać odpowiedzi na to pytanie.

Wyruszyć na pustynię...

Środa Popielcowa rozpoczyna okres liturgiczny przesycony powagą i zadumą. Trwa on przez czterdzieści dni, bo tak długo Pan Jezus przebywał na pustyni, przygotowując się do działalności publicznej.

Mamy więc i my wyruszyć teraz z Jezusem na "pustynię", wyciszając się po okresie karnawału oraz praktykując – intensywniej niż zwykle – jałmużnę, post i modlitwę. Taką "pustynią" będzie również czas i trud poświęcony zbliżeniu się do Pana Boga przez spowiedź, uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i nabożeństwach pasyjnych. Nie żałujmy więc czasu na udział w piątkowej Drodze krzyżowej czy niedzielnych Gorzkich żalach. Dzięki dobremu przeżyciu okresu wielkopostnego mamy szansę wzmocnić swoje siły duchowe do walki ze złem.

Nie możemy jednak zapomnieć, że autentyczne nawrócenie wiąże się nie tylko z zewnętrznymi praktykami pokutnymi, ale wymaga przede wszystkim przemiany wewnętrznej: odwrócenia się od grzechu i przyjęcia ufnie, całym sercem, wielkiego daru zbawienia. Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty – wzywał prorok Joel (2, 13).

 
1 2 3 4 5  następna
Zobacz także
Rafał Sulikowski
Nie powinno się mieszać spowiedzi i terapii: spowiedź to nie psychoterapia, a terapia to nie świecka spowiedź. Żaden terapeuta nie ma władzy odpuszczania win, które są często nieuświadomione, zatajone czy nie wyznane, będąc także nieświadomą przyczyną problemów. Spowiedź ma przywrócić harmonię z Bogiem...
 
Danuta Piekarz
W naszych poprzednich rozważaniach skupiliśmy się na tym, co Pismo Święte mówi o okresie dzieciństwa. W przypadku okresu dojrzewania trudno byłoby znaleźć w księgach biblijnych ogólne wskazówki dotyczące tego wieku; rady dawane „młodym” odnoszą się raczej do osób trochę starszych. Skupimy się więc na konkretnych młodych bohaterach, próbując ująć specyfikę ich sytuacji. 
 
Urszula Janicka-Krzywda
Tę szczególną niedzielę zwano w Polsce Niedzielą Wierzbną lub Kwietną, jako że przypada ona najczęściej w porze, kiedy zaczynają się zielenić wierzbowe witki, a pierwsze kwiaty zwiastują wiosnę i Niedzielę Palmową. Zgodnie z przekazem ewangelicznym, z gałązkami palmy w ręku witano przybywającego na osiołku do Jerozolimy, na święto Paschy, Mistrza z Nazaretu...
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm