Chanel Santini Katolik.pl - Wpatrzona i zasłuchana
logo
Poniedziałek, 30 marca 2020 r.
imieniny:
Amelii, Dobromira, Leonarda, Amadeusza, Jana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Zbigniew Kapłański
Wpatrzona i zasłuchana
Droga
 


Powraca wciąż pytanie o miejsce Matki Jezusa Chrystusa w naszej wierze. Powszechne są obawy, czy kult maryjny nie przesłania Osoby Zbawiciela. Oczywiście może się tak zdarzyć, jeśli czyjaś pobożność nie będzie oparta o Ewangelię. W maju zawsze jest okazja, aby więcej czasu poświęcić osobie Maryi. Dziękując za beatyfikację Jana Pawła II, można też spojrzeć, jakie miejsce w jego życiu zajmowała Matka Boża.

Maryja w Biblii

Zawsze zaczynamy od przypomnienia, co Pismo Święte mówi o Matce Syna Bożego. Można by zacząć od zapowiedzi Starego Testamentu, ale na to jest miejsce w dłuższych opracowaniach, spojrzyjmy tutaj na fragmenty z Nowego Testamentu.

Ze sceny Zwiastowania znamy program życiowy Maryi: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! (Łk 1,38)

W Kanie Galilejskiej Maryja wypowiedziała uniwersalną radę skierowaną do każdego człowieka żyjącego w dowolnym czasie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). Pod krzyżem słyszymy wypowiedzianą do świętego Jana prośbę Jezusa: Oto Matka twoja (J 19,27).

Nie można też zapomnieć o dniach po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy to: Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie razem Maryją, Matką Jezusa (por. Dz 1, 14). W tych czterech cytatach możemy znaleźć to wszystko, co jest Bożą myślą w temacie maryjnej pobożności: ukazanie Jej postawy wobec woli Stwórcy, uniwersalną radę, jakiej udziela Maryja, prośbę Jezusa wypowiedzianą w ostatnich chwilach Jego ziemskiego życia i praktykę Kościoła z pierwszych dni po wniebowstąpieniu.

Kościół naucza

Papież Paweł VI jest autorem adhortacji Marialis cultus - jak sama nazwa wskazuje jest to dokument, który mówi o poprawnym rozumieniu kultu maryjnego. Znajdziemy tam jednoznaczne wskazania:

Najwyższą czcią dla Maryi jest słuchanie słowa Bożego tak jak Ona, przyjmowanie go z miłością i strzeżenie w sercu, medytowanie go w duszy, rozgłaszanie ustami, wprowadzanie go w czyn i dostosowywanie do niego całego życia chrześcijańskiego (por. pkt 17 wspomnianej adhortacji i wprowadzenie do lekcjonarza w Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie - cytuję za artykułem ks. Józefa Sroki znalezionym w Internecie).

Papież Paweł VI pokazuje Maryję jako Dziewicę słuchającą, modlącą się, rodzącą i składającą ofiarę (por. pkt 17-20 Marialis cultus). Każdy może słuchać, modlić się i składać dar swego życia, każdy z nas może też rodzić - w znaczeniu przynoszenia owoców słuchania i modlitwy.

 
1 2  następna
Zobacz także
Małgorzata Szewczyk
Bóg wybiera noc. Ta pora należy do Niego, a nie do człowieka. Nocą Bóg przemawia do człowieka, ingeruje w jego losy, niesie pomoc i pociechę, przekazuje swoje słowo. W liturgii obchodzimy dwie święte noce: narodzenia i zmartwychwstania. Bóg rodzi się nocą, by rozjaśnić nasze życie swoim blaskiem...
 
Małgorzata Szewczyk
Bycie darem dla Boga i dla bliźnich w takim samym stopniu – chociaż w inaczej wyrażanej formie – odnosi się zarówno do małżeństwa i rodziny, jak do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Zadaniem chrześcijańskich rodziców jest fascynowanie swoich dzieci życiem w świętej miłości...
 
Agnieszka Warecka
Siostra Antonina Irzyk ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego podczas zbierania tacy w kościele namawiała mężczyzn do uczestniczenia w Żywym Różańcu. Efekt? W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole funkcjonują dwie róże męskie, którym patronują św. Józef i św. Dominik, a powstaje kolejna – św. Antoniego. 
 
___________________
 
 reklama