logo
Niedziela, 27 września 2020 r.
imieniny:
Damiana, Mirabeli, Wincentego, Stanisława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Współodpowiedzialność świeckich
 


Współodpowiedzialność świeckich

W jaki sposób może się urzeczywistnić współodpowiedzialność świeckich w Kościele i parafii?

W rozmaity sposób. Każdy z nas ma swój charyzmat. Jedni angażują się w przygotowanie i współkształtowanie liturgii, podejmując funkcję lektora, akolity, kantora lub komentatora. Inni - w katechizację lub pracę charytatywną. Jeszcze inni troszczą się o poszczególne grupy, kręgi, o rodziny i ludzi potrzebujących pomocy. Obok tego istnieje odpowiedzialna współpraca w grupach, kołach, stowarzyszeniach, związkach. Szczególną postacią apostolstwa świeckich jest ofiarowanie modlitwy i cierpienia za drugich. Niektórzy świeccy mogą też zostać w różny sposób powołani do bezpośredniej współpracy z apostolatem hierarchii. Władza kościelna może im zlecić określone funkcje w służbie dla Kościoła, sprawowane honorowo lub zawodowo. W warunkach wyjątkowo trudnych świeccy zastępują w miarę możności kapłanów w tym, w czym mogą ich zastąpić.

Wierni mają dalej prawo przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby i życzenia, a stosownie do wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawienia swego zdania pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła. Odpowiednie gremia świeckich powinny zbierać i przekazywać informacje, inspirować i koordynować rozmaite akcje, obmyślać i planować pracę, troszczyć się o jej wykonanie. Aby to wszystko nie zmieniło się w zwykły aktywizm, ale zachowało charakter duchowy, trzeba by członkowie tych gremiów zbierali się wciąż od nowa na wspólnej modlitwie i liturgii. Widać stąd, że nie tylko ten, kto sprawuje urząd w Kościele (kapłan), ma wszystko planować, organizować, rozstrzygać, wszystkim zarządzać - robić wszystko.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Ks. Marek Kruszewski
Czemu służy celibat? Wydaje mi się, że ksiądz jako człowiek samotny jest uwikłany w tysiące obaw i lęków. Łatwiej żyć temu, który wie, że jest kochany przez innego człowieka. Niektórym może wystarcza miłość Pana Boga, ale jest napisane „nie jest dobrze, aby człowiek był sam”. Dobre małżeństwo wg mnie może tylko wspierać osobę kapłana, w niczym nie przeszkadza...
 
Tomasz Kaźmierski
"Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia..." Można zapytać zgodnie z powszechnym dziś demokratycznym myśleniem: Ale dlaczego Maryja? To niesprawiedliwie! Ja też tak chce. Ale to nie ogólnoludzkie referendum, Bóg decyduje o tym, jak ma być...
 
Mateusz Pindelski SP, Natalia Polak
W zajmowaniu się Biblią można wyróżnić dwa poziomy. Pierwszym jest czytanie, rozumienie i objaśnianie Biblii, która odzwierciedla określone uwarunkowania historyczne, geograficzne, społeczne, obyczajowe i religijne. Drugi polega na odczytaniu jej przez biblistę jako człowieka osadzonego we współczesności i żyjącego wiarą Kościoła. 

Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, biblistą, Przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich rozmawiają Mateusz Pindelski SP i Natalia Polak 
 
 
___________________
 
 reklama