Chanel Santini Katolik.pl - Współodpowiedzialność świeckich
logo
Piątek, 10 kwietnia 2020 r.
imieniny:
Borysławy, Makarego, Michała, Fulberta – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Współodpowiedzialność świeckich
 


Współodpowiedzialność świeckich

W jaki sposób może się urzeczywistnić współodpowiedzialność świeckich w Kościele i parafii?

W rozmaity sposób. Każdy z nas ma swój charyzmat. Jedni angażują się w przygotowanie i współkształtowanie liturgii, podejmując funkcję lektora, akolity, kantora lub komentatora. Inni - w katechizację lub pracę charytatywną. Jeszcze inni troszczą się o poszczególne grupy, kręgi, o rodziny i ludzi potrzebujących pomocy. Obok tego istnieje odpowiedzialna współpraca w grupach, kołach, stowarzyszeniach, związkach. Szczególną postacią apostolstwa świeckich jest ofiarowanie modlitwy i cierpienia za drugich. Niektórzy świeccy mogą też zostać w różny sposób powołani do bezpośredniej współpracy z apostolatem hierarchii. Władza kościelna może im zlecić określone funkcje w służbie dla Kościoła, sprawowane honorowo lub zawodowo. W warunkach wyjątkowo trudnych świeccy zastępują w miarę możności kapłanów w tym, w czym mogą ich zastąpić.

Wierni mają dalej prawo przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby i życzenia, a stosownie do wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawienia swego zdania pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła. Odpowiednie gremia świeckich powinny zbierać i przekazywać informacje, inspirować i koordynować rozmaite akcje, obmyślać i planować pracę, troszczyć się o jej wykonanie. Aby to wszystko nie zmieniło się w zwykły aktywizm, ale zachowało charakter duchowy, trzeba by członkowie tych gremiów zbierali się wciąż od nowa na wspólnej modlitwie i liturgii. Widać stąd, że nie tylko ten, kto sprawuje urząd w Kościele (kapłan), ma wszystko planować, organizować, rozstrzygać, wszystkim zarządzać - robić wszystko.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
W Stanach Zjednoczonych występuje mnóstwo sekt i sekciarzy. Nie ma dnia, by jakiś sekciarz nie zapukał do drzwi, nie zatelefonował lub nie podsuwał na ulicy swojej literatury.
 
Aleksandra Wojtyna
Bał się grzechu, gdy mamiony czarem kobiety uciekł sprzed jej łoża, nie zdradził swego Boga i nie dopuścił się niegodziwości. Wolał więzienie niż uchybienie czci należnej Bogu. Został wywyższony za wierną służbę. Objąwszy wysokie stanowisko, mógł zrobić wszystko – mógł się zemścić, zażądać zadośćuczynienia a on wybaczył...
 
Rafał Sulikowski
Biografię świętej Siostry Faustyny zna każdy interesujący się miłosierdziem Boga. Jej życie zewnętrzne było typowe - takie, jak każdej dziewczyny, a potem kobiety w okresie międzywojennym w Polsce. Ciężka praca, wyłącznie fizyczna, bieda, choroby. Przeszkody zewnętrzne w realizacji swego celu, jakim było powołanie duchowe.
 
 
___________________
 
 reklama