logo
Niedziela, 14 lipca 2024 r.
imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego, Henryka – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Wyruszyła XXXI Piesza Pielgrzymka do Ostrej Bramy w Wilnie
 


Pod hasłem „Wierzę w Kościół” już po raz 31. wyruszyła z Białegostoku Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Ostrej Bramy w Wilnie. Rozpoczęła ją Msza św. w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem abp Józefa Guzdka, który prosił pątników o szczególną modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. „Rekolekcje w drodze” to czas refleksji, modlitwy oraz doświadczania wspólnoty wiary.


W homilii abp Guzdek, nawiązując do tekstu Ewangelii o kobiecie kananejskiej, podkreślał, że pośród wielu ludzkich postaw Jezus niezwykle cenił wytrwałość i bezgraniczne zaufanie Bogu, nagradzając tych, którzy w dążeniu do celu byli wytrwali i konsekwentni. „Ewangeliczna bohaterka miała świadomość, że nic jej się nie należy. Ona prosiła o dar Jego miłości, nie o należność. I nie zawiodła się!” – zaznaczył.

 

Przypomniał, że życie każdego człowieka i całych narodów jest wędrówką, w czasie której wiele zależy od nas, ale nie wszystko – są takie sytuacje, w których pozostaje jedynie zwrócić się do Boga i w żarliwej modlitwie prosić Go o pomoc.

 

„Polacy nauczyli się w sposób szczególny wypraszać potrzebne łaski za wstawiennictwem Maryi. (…) już w przedwojennej Polsce, drugim niezwykle ważnym miejscem pielgrzymkowym, obok Jasnej Góry, była Ostra Brama w Wilnie. Przed oblicze Ostrobramskiej Pani, Matki Miłosierdzia, przybywali nasi rodacy, aby przez Jej wstawiennictwo wypraszać potrzebne łaski” – stwierdził hierarcha.

 

„Wasze serca przepełnione są wiarą, że wytrwałą modlitwą i pokutą uprosicie łaski potrzebne Wam, waszym bliskim i naszej Ojczyźnie. W sposób szczególny proszę Was, błagajcie Boga przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia, o sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Oby już nikt nie usprawiedliwiał zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Czas najwyższy przerwać spiralę obłudy i postawić tamę kolejnym zbrodniom wojennym, śmierci niewinnych, cywilnych osób, barbarzyńskiemu niszczeniu miast i wiosek” – mówił.

 

Zachęcał do naśladowania bohaterki z dzisiejszej Ewangelii w jej bezgranicznym zaufaniu Jezusowi i życzył, aby pielgrzymka do Ostrobramskiego Sanktuarium była dla nich przede wszystkim czasem modlitwy, refleksji i nawrócenia, a także duchowego umocnienia.

 

Na pielgrzymi szlak wraz z ponad 400 pątnikami wyruszył bp Henryk Ciereszko. Przejdzie on z nimi pierwszy i ostatni dzień pielgrzymki. Pielgrzymom w drodze towarzyszy 8 księży, 8 kleryków i 8 sióstr zakonnych. Najstarszy pielgrzym ma 77 lat, a najmłodszy 6.

 

Pątnicy podejmują trud wędrówki w różnych intencjach: dziękując za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie czy Boże błogosławieństwo w szkole lub pracy. Ci, którzy brali udział w poprzednich pielgrzymkach, podkreślają, że wszędzie są bardzo serdecznie witani i przyjmowani. Mówią o staropolskiej gościnności na dawnych Kresach.

 

„Idę, aby podziękować Matce Bożej z wszystkie łaski, jakie otrzymałam w tym roku, za dobrze zdane egzaminy, i prosić, żeby jej opieka towarzyszyła mi przez kolejne lata studiów” – mówi jedna z pątniczek. Inna podjęła trud wędrówki w intencji „rozeznania swojej drogi życiowej, o pokoju w sercu i odwagę, aby potrafiła nią kroczyć”.

 

Paweł pochodzi z Dąbrowy Białostockiej, Klaudia z okolic Warszawy. „Poznaliśmy się pięć lat temu na tej pielgrzymce. Okazało się, że oboje studiujemy w stolicy, oboje podobne kierunki, mieliśmy więc dużo wspólnych zainteresowań. Przez parę lat umacnialiśmy naszą przyjaźń, aż podjęliśmy decyzję, że chcemy być już ze sobą do końca życia. Idziemy teraz podziękować Matce Bożej za to, że nam siebie dała, dlatego właśnie w Wilnie, w Ostrej Bramie, chcemy sobie nasze przysięgi małżeńskie złożyć” – mówią.

 

Marian, który pielgrzymuje już od kilku lat, idzie podziękować Matce Bożej za opiekę, jaką obdarzyła jego i całą rodzinę, za wszelkie otrzymane łaski. Chce prosić o „dalsze błogosławieństwo na każdy dzień”, a także w intencji swoich dzieci, „aby nie zatraciły wiary w Boga, aby wiedziały, że On czeka na nie, a także o zdrowie dla całej rodziny i zgodę w niej”.

 

Z różnych przyczyn już od trzech lat pielgrzymka ma nową, skróconą trasę – nie przechodzi przez terytorium Białorusi. Pielgrzymi idą dwa dni pieszo, następnie autokarami udają się na granicę białorusko-litewską, skąd wędrują dalej. Kierownik pielgrzymki, ks. Łukasz Żuk zapewnia, że teren przygraniczny jest dla pielgrzymów bezpieczny.

 

„Białostocka pielgrzymka do Ostrej Bramy jest wyjątkowa, gdyż uczestniczą w niej ludzie z różnych stron Polski, a nawet w ostatnich latach z innych krajów. To ogromnie wpływa na wewnętrzną atmosferę grupy” – zaznacza.

 

W tym roku pątnikom towarzyszy hasło „Wierzę w Kościół”. Jak podkreśla ks. kierownik, nawiązuje ono do przeżywanego Roku Duszpasterskiego: „Chcemy jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę Kościoła. Namysł nad Kościołem jest nam wciąż potrzebny, bo wiara katolicka jest wiarą eklezjalną. Wierzymy w Kościele, przez Kościół, dzięki Kościołowi, a także wierzymy Kościołowi, wierzymy temu, co głosi w odniesieniu do naszego zbawienia. Potrzebny jest także namysł nad tym, jakie jest w nim nasze miejsce i rola”.

 

Konferencje na tegoroczną pielgrzymkę przygotował ks. Karol Godlewski.

 

Do Wilna pielgrzymi dotrą 24 sierpnia. Dołączą do nich pielgrzymi z archidiecezji białostockiej, którzy przybędą autokarami lub własnymi środkami transportu, aby uczestniczyć we wspólnej Eucharystii wieńczącej pielgrzymkę. Zostanie ona odprawiona o godz. 16.00 w Ostrej Bramie, a przewodniczyć jej będzie bp Henryk Ciereszko.

 

Teresa Margańska
fot. Teresa Margańska
www.archibial.pl