logo
Czwartek, 23 września 2021 r.
imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli, Konstancjusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
XX lecie Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży Nadzieja
 


26 maja w dzień Matki, Bielski Ośrodek "Nadzieja" będzie obchodził 20 lecie swojej działalność. Nasz Ośrodek wychodzi naprzeciw młodym zagubionym ludziom, którzy wpadli w szpony narkotykowego nałogu.

Celem naszych działań jest umożliwienie osobie uzależnionej odnalezienia siebie i odkrycia w sobie sił do przywrócenia poczucia godności i zdolności dokonywania wolnych wyborów tak aby mogła odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Pacjenci i pracownicy Ośrodka tworzą społeczność, w której wszyscy mają swoje prawa i obowiązki. Normy i zasady oparte na wzajemnym szacunku pomagają stworzyć atmosferę w której możliwe będzie wychodzenie z uzależnienia. W Ośrodku prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa

1. Terapia indywidualna

Praca z indywidualnie przydzielonym terapeutą ukierunkowana na wypracowanie wewnętrznego przekonania pacjenta o potrzebie leczenia, stworzenie planu własnej terapii w zależności od problemów wynikających z uzależnienia oraz sprecyzowanie własnych celów na przyszłość.

2. Zajęcia grupowe:

zajęcia terapeutyczne - odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach uwzględniających etap terapii:

                grupa wstępna (motywacyjna) - pacjent poznaje zasady pobytu w ośrodku, integruje się z grupą, buduje zaufanie do innych, motywuje się do leczenia,
                grupa pracy nad uzależnieniem - praca koncentruje się wokół własnego uzależnienia, mechanizmów z tym związanych i problemów współistniejących,

terapia rodzin - terapia adresowana jest do rodziców (opiekunów) młodzieży przebywających w ośrodku. Celem podjętych działań jest pomoc w uświadomieniu zjawiska współuzależnienia, a także doskonalenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami narkomanii w rodzinie m.in. poprzez kształtowanie właściwych postaw i relacji. Program prowadzony jest przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

bilanse - odbywają się codziennie i maja charakter podsumowania emocjonalnych doświadczeń z danego dnia,

społeczność - zajęcia, których celem jest zintensyfikowane oddziaływanie grupowe, prowadzone są raz w tygodniu,

grupa edukacyjna - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,

zajęcia socjoterapeutyczne - prowadzone są raz na dwa tygodnie,
zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań:

grupa teatralna,
grupa plastyczna,
kurs tańca towarzyskiego.

3. Rekreacja:

- wakacyjne obozy wspinaczkowe,
- zimowiska połączone z nauka jazdy na nartach,
- wędrówki górskie,
- wycieczki,
- rejsy po Jeziorze Żywieckim,
- wyjścia na basen,
- wyjścia do kina i teatru,
- kilka razy w roku ogniska i dyskoteki,
- zajęcia sportowe

4. Formacja religijno-moralna:

- cotygodniowe katechezy,
- formacja religijna,
- możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej i korzystania z Sakramentów Świętych,
- udział w corocznej pielgrzymce do Częstochowy,
- rekolekcje adwentowe i wielkopostne.

5. Nauka szkolna - nauka szkolna ma miejsce na dwóch poziomach:

- gimnazjum, które znajduje się na terenie ośrodka - pacjent, który nie ukończył kształcenia na poziomie gimnazjum automatycznie przy przyjęciu do Ośrodka zapisywany jest do gimnazjum,
- szkoły średnie w Bielsku-Białej (licea ogólnokształcące, licea zawodowe, zasadnicze szkoły zawodowe, które prowadzą naukę w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym)- zgodę na wyjście do szkoły poza ośrodek musi wyrazić terapeuta prowadzący wraz z całą społecznością i ma to miejsce zazwyczaj po kilku miesiącach pobytu na terapii.

Wszystkie te działania mają na celu przywrócić nadzieję młodemu człowiekowi na to że życie może być piękne. Że pomimo popełnionych błędów wszystko jeszcze można naprawić i na nowo poukładać. 26 maja w uroczystej Eucharystii której przewodniczył będzie Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy. Pragniemy dziękować Bogu za 20 lat działalności naszego ośrodka i prosić o dalsze błogosławieństwo. Was również drodzy czytelnicy portalu KATOLIK prosimy o modlitwę w naszej intencji.

Społeczność Nadziei


Fundacja zapobiegania i resosjalizacji uzależnień "Nadzieja"

Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c
www.nadzieja.bielsko.pl
Kontakt telefoniczny: tel./fax 033 816 07 67 (od pn do pt w godz. 8.00-15.00)
e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

Katolicki ośrodek wychowania i terapii młodzieży "Nadzieja"

Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c
Biuro ośrodka: czynne od pn do pt w godz. 8.00-15.00
Kontakt telefoniczny: thel./fax 033 816 07 67 (w czasie zajęć terapeutycznych w godz. 16.00-21.00 moga być problemy z uzyskaniem połączenia)
e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl