logo
Sobota, 25 maja 2019 r.
imieniny:
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny, Bedy, Grzegorza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Zakończenie pierwszej edycji Studium Wiary i Szkoły Katechetów Parafialnych
 


Metropolita katowicki przewodniczył Eucharystii na zakończenie pierwszej edycji Studium Wiary i Szkoły Katechetów Parafialnych.
 
Pod koniec Mszy św. dyplomy ukończenia otrzymało 38 absolwentów Szkoły Katechetów Parafialnych oraz 9 słuchaczy Studium Wiary.
 
- Mocno tutaj wybrzmiewa słowo „parafia” – mówił metropolita katowicki podczas homilii. Przypomniał, że to właśnie parafie są miejscami szczególnego głoszenia Chrystusa. - XXI wiek głoszenia Ewangelii, to jest wiek głoszenia we wszystkich językach świata i wszędzie tam, gdzie żyją ludzie – dodał.
 
Abp Skworc zauważył, że na świecie można zauważyć nieustanną potrzebę ewangelizacji. – Potrzebna jest i nowa ewangelizacja, i powtórna ewangelizacja, ale przede wszystkim jest potrzebna permanentna ewangelizacja… - mówił. - Dziękuję, że wy zechcieliście się formować i w ten sposób poznawać Ewangelię – powiedział.
 
Odniósł się także do powiedzenia kard. Wyszyńskiego, który mówił, że czas to miłość. – Kto daje czas, ten daje miłość. Uczestnicząc w zajęciach daliście dowód miłości. Miłości do parafii, miłości do Kościoła, miłości do Chrystusa. Oby ta miłość zawsze się w was rozrastała – mówił.
 
Metropolita katowicki podkreślił także, że każdy z obecnych w kaplicy ma misję do spełnienia. – I w mocy Ducha Świętego idźcie i głoście. Tak jak kiedyś losy Ewangelii zostały złożone w ręce kobiet i uczniów, tak teraz są złożone w nasze ręce. Zatem idźmy w mocy Bożego Ducha – powiedział.
 
- Szkoła Katechetów Parafialnych trwa 4 semestry. Na każdy semestr przypadało po 120 godzin zajęć. Studium Wiary polegało natomiast na tym, że jego uczestnicy mogli uczęszczać na dowolne zajęcia, jednak nie podchodzili do egzaminów – mówi ks. Grzegorz Strzelczyk, który odpowiada za Studium Wiary i Szkołę Katechetów Parafialnych.
 
Ks. Strzelczyk podkreśla, że „studium jest realizacją postanowień II Synodu Archidiecezji Katowickiej, który zaleca tworzenie okazji do pogłębienia formacji świeckich”. – Każdy z was może też przez swoich księży proboszczów wystąpić do kurii metropolitalnej o misję kanoniczną, dzięki której będziecie mogli wspomagać waszych kapłanów na parafiach – zachęcał absolwentów ks. Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
 
Studium Wiary i Szkoła Katechetów Parafialnych to owoc II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Pierwszą edycję ukończyło w sumie blisko 50 osób. Patronat nad taką formą pogłębiania wiedzy teologicznej objął Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, natomiast organizacją i nadzorem merytorycznym zajmuje się Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

ks. S. Kreczmański
www.archidiecezjakatowicka.pl
 
 
 


 
Cost-Club.com: Best Cosplay Costumes for Sale