Katolik.pl - Zatracenie poczucia grzechu
logo
Środa, 21 października 2020 r.
imieniny:
Celiny, Hilarego, Janusza, Jakuba Strzemię, Urszuli – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Zatracenie poczucia grzechu
materiał własny
 


Zatracenie poczucia grzechu

Dlaczego tak mało ludzi przystępuje dziś do spowiedzi? Jaki jest tego powód?

Przed kilkoma laty przeprowadzono badania nad katolicyzmem w Stanach Zjednoczonych. Wykazały one, że wśród tych, którzy uczestniczą w życiu parafialnym, 27% nigdy nie przystępuje do sakramentu pokuty, 35% przyjmuje ten sakrament tylko raz w roku, 33% - kilkakrotnie w roku, a jedynie 6% co miesiąc lub częściej. Nawet wśród "parafialnych liderów" 15% nigdy nie udało się do spowiedzi, a zaledwie 33% tylko raz w roku. Nie dysponuję badaniami porównawczymi, niemniej ten, kto przypomina sobie lata czterdzieste i pięćdziesiąte, nie wątpi, że wówczas katolicy o wiele częściej przyjmowali sakrament pokuty. Przyczyna tego stanu rzeczy leży - zdaniem Jana Pawła II - "w zatracaniu poczucia grzechu". Innymi słowy, wydaje się, że wielu katolików doszło do wniosku, że albo grzechy są zbyt poważne, albo jeśli nawet są poważne, Bóg im w jakiś sposób przebaczy.

Nie znajduję argumentacji, którą mógłbym usprawiedliwić ich samozadowolenie. Grzech ciężki jest faktem. W Nowym Testamencie wielokrotnie Jezus mówi o miłosierdziu Bożym, ale jakże często przestrzega zatwardziałych grzeszników przed tym, co ich czeka.

Sakrament pokuty jest - jak mocno podkreślali święci i pisarze duchowi - bardzo ważnym środkiem w drodze do świętości.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/
więcej na stronie o Sakramencie Pokuty www.salwatorianie.pl/spowiedz

 
Zobacz także
Fr. Justin
Św. Paweł w Liście do Efezjan pisze: "Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głowa Kościoła" (Ef 5, 21-23). Czy Apostoł narodów nie jest w tym oświadczeniu nastawiony tendencyjnie do kobiet?
 
ks. Jerzy Sermak SJ
Prawdziwie sakrament pokuty, czyli nasze pojednanie się z Bogiem i z ludźmi nie dokonuje się dopiero przy konfesjonale, ale rozpoczyna się już wcześniej w sercu nawracającego się człowieka. Uświadomienie sobie własnych win, pragnienie ich szczerego wyznania i odpokutowania, zobowiązuje grzesznika do przyjęcia wszystkich elementów sakramentu pojednania...
 
Ks. Mieczysław Piotrowski TChr
"Moje nieszczęście rozpoczęło się w wieku 12 lat, kiedy zacząłem czytać "Bravo" - pisze Łukasz. Wtedy rozpoczęły się moje niewinne "zabawy" ciałem, nie przypuszczałem, że będą one przyczyną największego bólu jakiego doznałem w życiu. Dzisiaj mam już 20 lat. Czy nie brzmi to dumnie? Tak, oczywiście, ale kto mógłby przypuszczać, że w wieku 20 lat można czuć się staruszkiem, który jest już zmęczony życiem i z całego serca pragnie dla siebie jak najszybszego końca, bo nie potrafi sobie poradzić z problemem, którym jest samogwałt".
 
 
___________________
 
 reklama
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー