logo
Środa, 19 stycznia 2022 r.
imieniny:
Erwiny, Henryka, Mariusza, Wulstana  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Michał Deja OFMCap
Zbawienne wątpliwości. Medytacje biblijne
Wydawnictwo Serafin
 


Zakochaj się w Biblii! Bez wątpienia jest ona kapryśną "oblubienicą". Jako jej miłośnik będziesz musiał wykazać się wielką wytrwałością i ogromną wręcz cierpliwością, aby zdobyć jej zaufanie i przekonać ją o swej miłości. Jednak kiedy uda Ci się ta trudna sztuka i "oblubienica" uwierzy w Twoją miłość, wtedy niezmiernie Cię obdaruje, uczyni z Ciebie, swojego oblubieńca, człowieka mądrego, czyli szczęśliwego. Będziesz musiał wciąż czuwać i strzec się, aby o swej oblubienicy nie zapomnieć albo, co gorsza, nie zdradzić jej dla łatwiejszej "miłości". Jest ona bowiem zazdrosną "oblubienicą", potrafi zdemaskować niewiernego pseudomiłośnika i srogo go ukarać utratą mądrości. Dlatego ten, kto zafascynuje się jej pięknem i nie zniechęci pozorną niedostępnością, doczeka się owego ogromnego obdarowania, obdarowania głębokim poczuciem sensu samego siebie, tego, kim jest, i tego, co czyni.
 
 

Wydawca: Serafin
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63243-36-4
Format: 155 x 215
Stron: 216
Rodzaj okładki: Miękka

 
  
   

 
Spis treści
 
Część pierwsza
Spojrzenie
 
Boży pomysł na pełnię człowieczeństwa. Medytacja nad Ps 45
1. Mężczyzna i kobieta w pierwotnym zamyśle Stwórcy (Ps 45)
a) Wojownik, bohater, mocarz - mężczyzna podobny do Boga (Ps 45,3-10)
b) Kobieta - pełna chwały jak świątynia (Ps 45,11-16)
2. "Zbawienne wątpliwości"
 
Czy zwątpienie może być początkiem nawrócenia? 
Medytacja nad Ps 139
 
1. A może Bóg jest moim sprzymierzeńcem?
1.1 Powiązania biblijne
2. Ps 139: Świadectwo człowieka wyprowadzonego z niewoli zakłamania
a) "Udawanie nie ma sensu, a mimo wszystko próbuję udawać" - ww. 1-6
b) "Ucieczka nie ma żadnego sensu, a mimo wszystko uciekam" - ww. 7-12
c) "Brak akceptacji siebie i swojej historii życia jest bez sensu, a jednak wciąż siebie nie akceptuję" - ww. 13-18
d) Sąd Boży nad wrogami - ww. 19-22
e) "Zbawienne wątpliwości" - ww. 23-24
 
Modlitwa do "nieustępliwej niepamięci" 
Medytacja nad Ps 103
1. Najważniejsze, aby nie zapomnieć
a) Błogosław i nie zapominaj
b) Pamiętaj o wszystkich dobrodziejstwach
c) Słowo Boże, by nie zapomnieć
d) Pamięć motywowana niepamięcią Boga o grzechach
e) Bóg pamięta, że jesteśmy prochem
f) Przebaczenie zwycięstwem Bożej miłości
g) Uwielbienie Boga rozwieje wszelkie wątpliwości
 
Miłosierny czy sprawiedliwy? 
Pytanie o Boga i człowieka postawione Biblii
1. W obliczu Boga sprawiedliwego: Bóg jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość (Ps 11,7) 
2. W obliczu Boga miłosiernego: "Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bogaty w łaskawość" (Ps 103,8)
a) Miłosierdzie Boga i Jego łaskawość
b) Miłosierny, ponieważ wierny, to znaczy sprawiedliwy (Ne 9)
3. Modlitwa Jezusowa. Synergia Bożego miłosierdzia i ludzkiego pragnienia sprawiedliwości
a) Bartymeusz - ślepiec spotyka Światłość Świata (Mk 10,46-52)
b) Kobieta kananejska - bunt i poczucie krzywdy spotyka Chwałę (Mt 15,21-28)
c) Celnik - poczucie winy spotyka Ukojenie (Łk 18,9-14)
4. "Zbawienne wątpliwości"
 
Mojżesz - duchowa droga do doskonałości
1. Wyjaśnienie pojęć
2. Zanim "przerazimy" się wielkością Mojżesza
a) Jaki jest Bóg Mojżesza?
b) Kim jest Mojżesz u końca swojego ziemskiego życia?
3. Droga Mojżesza do doskonałości
a) Urodzony w lęku
b) Przygarnięty z litości
c) …Ani Egipcjanin, ani Hebrajczyk…
d) Morderca, morderca, morderca!
e) Obcy i uciekinier
4. Powołanie do wyzwolenia ludu Bożego i siebie
a) Wątpliwości Mojżesza
b) Wątpliwości Hebrajczyków
5. "Zbawienne wątpliwości"
 
Estera - powołana do pełni kobiecości
1. Księga Estery na tle innych Ksiąg Starego Testamentu
2. Estera w drodze ku doskonałej kobiecości
2.1 Kim był Mardocheusz?
2.2 Kim Mardocheusz był dla Estery?
2.3 Naznaczona największą stratą - śmierć rodziców
2.4 Zniewolona poczuciem wdzięczności
3. Wewnętrzna przemiana
4. Znaki przemiany
5. Owoc "zbawiennych wątpliwości"
 
Część druga
Odwzajemnienie miłości

Odwzajemnienie miłości jako sens życia chrześcijańskiego (J 15,1-16,3)
1. Paschalne tło Alegorii o winnym krzewie
2. Winny krzew i latorośle
a) "Być czystym"
b) "Trwać w" Winnym Krzewie
3. "Przynosić owoc obfity" - biblijna idea wynagrodzenia
4. "Zbawienne wątpliwości"
 
Maria Magdalena - przemieniona przez Paschę
1. Historia Marii Magdaleny
1.1 Maria Magdalena w Ewangeliach
2. Maria Magdalena: Dynamika paschalnej metanoi (J 20,1-2.11-18)
2.1 Wczesny ranek, gdy jeszcze jest ciemno…
2.2 Grób - ból straty i radość obdarowania
3. Maria - kobieta: oblubienica i matka
 
Piotr apostoł - dojrzewanie do duchowego ojcostwa (J 21,15-19)
1. Historia powołania Piotra
2. Jezus i Piotr - wychowawcza strategia nieporozumień
3. Szymon, syn Jana, przemieniony przez paschę (J 21,15-19)
 
Zakończenie dla oblubienicy
Zakończenie dla prawdziwego mężczyzny
 
Spis publikacji, które stały się inspiracją w tworzeniu poszczególnych rozdziałów 
 
Zobacz także
ks. Edward Staniek
Pan Jezus zaprasza nas na dłuższą przechadzkę z Jerozolimy do Emaus (około dwunastu kilometrów) i pragnie nam ukazać sens zawiedzionej nadziei. Ludzkie serce pragnie takich lat, które tu, na ziemi, mogłyby być wypełnione szczęściem. To pragnienie występuje tak w skali indywidualnej, jak i społecznej. Tęsknimy za spokojnym życiem; bez cierpienia, bez trudności, bez problemów, aby wszystko układało się, jak tego chcemy. 
 
o. B. Kocańda OFMConv
U podstaw tego wszystkiego leży nieposłuszeństwo słowu Bożemu, które w sposób jednoznaczny stanowi: "Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusla, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza" (Pwt 18, 10-12).
 
Ks. Mirosław Cholewa
Dla właściwego procesu rozeznawania duchowego, ważnym elementem jest wolność wewnętrzna tego, kto podejmuje rozeznanie. Warto więc postawić pytanie, czy młody człowiek wstępując do seminarium staje się bardziej wolny, dojrzały i odpowiedzialny niż jego rówieśnicy pozostający w świecie, czy też seminarium jest raczej szkołą gaszenia inicjatywy, szkołą potulności i posłuszeństwa.  
 
 
___________________
 
 reklama