logo
Wtorek, 17 maja 2022 r.
imieniny:
Brunony, Sławomira, Wery, Paschalisa, Weroniki – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Michał Deja OFMCap
Zbawienne wątpliwości. Medytacje biblijne
Wydawnictwo Serafin
 


Zakochaj się w Biblii! Bez wątpienia jest ona kapryśną "oblubienicą". Jako jej miłośnik będziesz musiał wykazać się wielką wytrwałością i ogromną wręcz cierpliwością, aby zdobyć jej zaufanie i przekonać ją o swej miłości. Jednak kiedy uda Ci się ta trudna sztuka i "oblubienica" uwierzy w Twoją miłość, wtedy niezmiernie Cię obdaruje, uczyni z Ciebie, swojego oblubieńca, człowieka mądrego, czyli szczęśliwego. Będziesz musiał wciąż czuwać i strzec się, aby o swej oblubienicy nie zapomnieć albo, co gorsza, nie zdradzić jej dla łatwiejszej "miłości". Jest ona bowiem zazdrosną "oblubienicą", potrafi zdemaskować niewiernego pseudomiłośnika i srogo go ukarać utratą mądrości. Dlatego ten, kto zafascynuje się jej pięknem i nie zniechęci pozorną niedostępnością, doczeka się owego ogromnego obdarowania, obdarowania głębokim poczuciem sensu samego siebie, tego, kim jest, i tego, co czyni.
 
 

Wydawca: Serafin
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63243-36-4
Format: 155 x 215
Stron: 216
Rodzaj okładki: Miękka

 
  
   

 
Spis treści
 
Część pierwsza
Spojrzenie
 
Boży pomysł na pełnię człowieczeństwa. Medytacja nad Ps 45
1. Mężczyzna i kobieta w pierwotnym zamyśle Stwórcy (Ps 45)
a) Wojownik, bohater, mocarz - mężczyzna podobny do Boga (Ps 45,3-10)
b) Kobieta - pełna chwały jak świątynia (Ps 45,11-16)
2. "Zbawienne wątpliwości"
 
Czy zwątpienie może być początkiem nawrócenia? 
Medytacja nad Ps 139
 
1. A może Bóg jest moim sprzymierzeńcem?
1.1 Powiązania biblijne
2. Ps 139: Świadectwo człowieka wyprowadzonego z niewoli zakłamania
a) "Udawanie nie ma sensu, a mimo wszystko próbuję udawać" - ww. 1-6
b) "Ucieczka nie ma żadnego sensu, a mimo wszystko uciekam" - ww. 7-12
c) "Brak akceptacji siebie i swojej historii życia jest bez sensu, a jednak wciąż siebie nie akceptuję" - ww. 13-18
d) Sąd Boży nad wrogami - ww. 19-22
e) "Zbawienne wątpliwości" - ww. 23-24
 
Modlitwa do "nieustępliwej niepamięci" 
Medytacja nad Ps 103
1. Najważniejsze, aby nie zapomnieć
a) Błogosław i nie zapominaj
b) Pamiętaj o wszystkich dobrodziejstwach
c) Słowo Boże, by nie zapomnieć
d) Pamięć motywowana niepamięcią Boga o grzechach
e) Bóg pamięta, że jesteśmy prochem
f) Przebaczenie zwycięstwem Bożej miłości
g) Uwielbienie Boga rozwieje wszelkie wątpliwości
 
Miłosierny czy sprawiedliwy? 
Pytanie o Boga i człowieka postawione Biblii
1. W obliczu Boga sprawiedliwego: Bóg jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość (Ps 11,7) 
2. W obliczu Boga miłosiernego: "Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bogaty w łaskawość" (Ps 103,8)
a) Miłosierdzie Boga i Jego łaskawość
b) Miłosierny, ponieważ wierny, to znaczy sprawiedliwy (Ne 9)
3. Modlitwa Jezusowa. Synergia Bożego miłosierdzia i ludzkiego pragnienia sprawiedliwości
a) Bartymeusz - ślepiec spotyka Światłość Świata (Mk 10,46-52)
b) Kobieta kananejska - bunt i poczucie krzywdy spotyka Chwałę (Mt 15,21-28)
c) Celnik - poczucie winy spotyka Ukojenie (Łk 18,9-14)
4. "Zbawienne wątpliwości"
 
Mojżesz - duchowa droga do doskonałości
1. Wyjaśnienie pojęć
2. Zanim "przerazimy" się wielkością Mojżesza
a) Jaki jest Bóg Mojżesza?
b) Kim jest Mojżesz u końca swojego ziemskiego życia?
3. Droga Mojżesza do doskonałości
a) Urodzony w lęku
b) Przygarnięty z litości
c) …Ani Egipcjanin, ani Hebrajczyk…
d) Morderca, morderca, morderca!
e) Obcy i uciekinier
4. Powołanie do wyzwolenia ludu Bożego i siebie
a) Wątpliwości Mojżesza
b) Wątpliwości Hebrajczyków
5. "Zbawienne wątpliwości"
 
Estera - powołana do pełni kobiecości
1. Księga Estery na tle innych Ksiąg Starego Testamentu
2. Estera w drodze ku doskonałej kobiecości
2.1 Kim był Mardocheusz?
2.2 Kim Mardocheusz był dla Estery?
2.3 Naznaczona największą stratą - śmierć rodziców
2.4 Zniewolona poczuciem wdzięczności
3. Wewnętrzna przemiana
4. Znaki przemiany
5. Owoc "zbawiennych wątpliwości"
 
Część druga
Odwzajemnienie miłości

Odwzajemnienie miłości jako sens życia chrześcijańskiego (J 15,1-16,3)
1. Paschalne tło Alegorii o winnym krzewie
2. Winny krzew i latorośle
a) "Być czystym"
b) "Trwać w" Winnym Krzewie
3. "Przynosić owoc obfity" - biblijna idea wynagrodzenia
4. "Zbawienne wątpliwości"
 
Maria Magdalena - przemieniona przez Paschę
1. Historia Marii Magdaleny
1.1 Maria Magdalena w Ewangeliach
2. Maria Magdalena: Dynamika paschalnej metanoi (J 20,1-2.11-18)
2.1 Wczesny ranek, gdy jeszcze jest ciemno…
2.2 Grób - ból straty i radość obdarowania
3. Maria - kobieta: oblubienica i matka
 
Piotr apostoł - dojrzewanie do duchowego ojcostwa (J 21,15-19)
1. Historia powołania Piotra
2. Jezus i Piotr - wychowawcza strategia nieporozumień
3. Szymon, syn Jana, przemieniony przez paschę (J 21,15-19)
 
Zakończenie dla oblubienicy
Zakończenie dla prawdziwego mężczyzny
 
Spis publikacji, które stały się inspiracją w tworzeniu poszczególnych rozdziałów 
 
Zobacz także
Fr. Justin
Biblia mówi nie tylko o "świecie Bożym", ale wymienia również "zły świat", z którego nie powinniśmy "brać wzoru" (Ga 1, 4).
 
Roman Słupek SDS
Trzeba uwierzyć, że słowa zapisane w Piśmie Świętym nie są martwą literą, ale ciągle - mimo upływu wieków - przemawia w nich Bóg. Biblia nie jest jak list wysłany przed wiekami, który już dziś okazuje się nieaktualny i bez wartości. Dystans wieków nie ma dla Boga najmniejszego znaczenia.
 
ks. Marek Dziewiecki
Jezus nikogo nie zmusza do pójścia za Nim. Nie jest możliwe pójście za Jezusem z przymusu, ze strachu przed potępieniem czy w oparciu o emocjonalne zauroczenie. Przymus, strach czy emocje to czynniki, które działają na krótką metę. One nie prowadzą do trwałych więzi. Dojrzała decyzja o pójściu za Jezusem wynika z odkrycia, że On jest Jedynym Zbawicielem człowieka i że to ode mnie zależy, czy zdecyduję się – jak Apostołowie – pójść za Nim. 
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm