logo
Piątek, 12 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Hilarii, Juliana, Lecha, Eupliusza – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Zduńska Wola - Miasto Św. Maksymiliana Kolbe
 


Władze Zduńskiej Woli od długiego czasu czyniły starania o dostrzeżenie Miasta, jako miejsca urodzin Św. Maksymiliana. W tym roku Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta o przeznaczenie odpowiednich funduszy na zagospodarowanie terenu za Domem Urodzin Świętego. Swój udział w projekcie miała również parafia p. w. WNMP, w której to Św. M. M. Kolbe otrzymał chrzest. Miejsce za Domem Urodzin stało się atrakcyjniejsze dla przybywających do nas pielgrzymów. Podczas obchodów Święta Miasta 11. X. 2004 roku odczytany zostanie dekret o ustanowieniu Sanktuarium Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.
Poniżej przekazujemy "garść" informacji na ten temat.


Sanktuarium Kolbego
Zagospodarowanie terenu za Domem Urodzin Świętego Maksymiliana Kolbego powoli dobiega końca. Ze względu na wykonanie dodatkowych prac, do których zobowiązał się wykonawca, termin oddania zadania został przeniesiony na 10 września. Dodatkowo wymieniony zostanie bruk przed Domem Urodzin oraz obłożony piaskowcem cokół budynku. Miasto z tytułu wykonania dodatkowych robót nie będzie podnosić wynagrodzenia wykonawcy. Wykonane zostało już ogrodzenie, postawione cokoły pod stacje drogi różańcowej, ścieżki z kostki oraz wybudowano fundament pod ołtarz i ścianę ołtarza. Przy zachowaniu naturalnego spadku terenu, wykonane zostały tarasy zakotwiczone krawężnikami. Na całej działce na początku września nasadzone zostaną krzewy iglaste oraz pnącza. Dzięki poprawie estetyki tego terenu miasto nasze stanie się atrakcyjniejsze dla przybywających tu pielgrzymów. Urząd Miasta organizuje na 11 października b.r. uroczyste oddanie zagospodarowanego terenu za Domem Urodzin Św. Maksymiliana. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 10.30 w kościele Chrztu Świętego M. M. Kolbego i odczytaniem dekretu o nadaniu kościołowi pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościelnej 20, tytułu Sanktuarium Św. M. M. Kolbego. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą do groty za Ośrodkiem Pamięci Kolbego, gdzie znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej. Następnie udadzą się do Domu Urodzin Świętego. Tam poświęcony zostanie ołtarz i wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Wychowankowie Miejskiego Domu Kultury zaprezentują montaż słowno muzyczny pt. "Nazywam się Maksymilian Maria Kolbe". Zduńskowolskie uroczystości odbędą się z okazji 150 rocznicy ogłoszenia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Najświętszej i 110 rocznicy urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbego.


Plac za domem Kolbego w budowie
W tym tygodniu nastąpiło przekazanie terenu za Domem Urodzin Św. M. Kolbego wykonawcy, w celu jego zagospodarowania. Planuje się tu budowę ołtarza polowego, ogrodzenia obiektu, budowę alejek, nasadzenie zieleni oraz wykonanie oświetlenia. Przy zachowaniu naturalnego spadku terenu, projektuje się jedynie niewielkie jego modelowanie. W centralnej części terenu na wprost wejścia na działkę, wykonane zostanie podwyższenie terenu w formie owalnej pod budowę ołtarza z zadaszeniem. Na tle zielonej ściany usytuowana zostanie droga różańcowa. 20 stacji wykonanych zostanie na fundamencie betonowym. We wschodniej części działki posadzony zostanie żywopłot. Od strony ulicy Kolbego wykonane zostanie ogrodzenie z kamienia i drewna. Na całej działce nasadzone zostaną krzewy iglaste oraz pnącza. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wykonuje się w celu uatrakcyjnienia tego miejsca, dla przybywających do miasta pielgrzymów.


Druga wizyta gości z Pietrasanta
Podczas pierwszej wizyty w Zduńskiej Woli Prezydenta Massimo Mallegni z włoskiego miasta Pietrasanta, Prezydent Zenon Rzeźniczak poinformował między innymi o tym, że nasze miasto jest miejscem urodzenia św. M. M. Kolbego. Na początku czerwca otrzymaliśmy list, w którym Prezydent M. Mallegni pisze, że w Pietrasanta znajduje się kościół Świętego Sakramentu poświęcony Św. M.M. Kolbe. 28 czerwca 2004 roku przyjechała delegacja, w której poza Prezydentem Pietrasanta, znaleźli się przedstawiciele biznesu oraz ojciec Monsignore Danilo D`Angielo z tej parafii. Goście zwiedzili kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, w którym został ochrzczony Maksymilian Maria Kolbe.
- To tutaj, przy tej chrzcielnicy zaczęła się wiara Św. Maksymiliana - powiedział ojciec D`Angielo.
Prezydent Pietrasanta podczas spotkania nawiązał do współpracy religijno-kulturalnej, która powinna prowadzić oba Miasta do zjednoczonej Europy
- Powinniśmy doprowadzić do współpracy naszych miast jako partnerskich. Mamy podobne cele i pracujemy nad rozwojem naszych miast. Dlatego zacieśnienie naszej współpracy będzie z korzyścią dla obu miast.
Włoska delegacja zwiedziła również Muzeum Dom Urodzin Św. M. M. Kolbego. Prezydent Massimo Mallegni zaprosił w połowie lipca b.r. Prezydenta Zenona Rzeźniczka do Pietrasanta, w celu dalszych negocjacji współpracy.


Zbyszek Rudecki
wr@zdunskawola.pl