DRUKUJ
 
O. Marie-Dominique Philippe
Ogień na ziemi
Wydawnictwo Serafin
 


Spis treści
 
Prolog
Rozdział I - Królestwo moje nie jest z tego świata
Rozdział II - Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie
Rozdział III - Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię
Rozdział IV - Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni
Rozdział V - Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni
 Rozdział VI - Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Rozdział VII - Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
Rozdział VIII - Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi
Rozdział IX - Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie
Podsumowanie
 
***
 
Marie-Dominique Philippe
urodził się w 1912 roku w Cysoing, na północy Francji. Był ósmym dzieckiem w rodzinie liczącej dwanaścioro dzieci. Wstąpił do zakonu dominikanów w 1930 roku, w 1936 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1945-1982 był profesorem filozofii w Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Prowadził również wykłady na Wolnym Uniwersytecie Nauk o Człowieku w Paryżu. W 1975 roku na zakończenie głoszonych przez niego rekolekcji zawiązała się wspólnota, której reguła została oparta na Ewangelii św. Jana. Byli to studenci zgromadzeni wokół o. Philippe, chcący doskonalej żyć w jedności z nauczanymi prawdami. Przez wiele lat pełnił funkcję przeora generalnego Braci Świętego Jana, prowadząc do ostatniego miesiąca życia wykłady z filozofii i teologii w trzech domach formacyjnych Wspólnoty.