DRUKUJ
 
Josh McDowell
Sprawa zmartwych-wstania
Wydawnictwo Vocatio
 


Czy zmartwychwstanie Jezusa jest możliwe do zaakceptowania z historycznego punktu widzenia? Czy istnieje wystarczający materiał dowodowy upoważniający do wiary w zmartwychwstanie Jezusa?

Josh McDowell, z natury sceptyk, przeprowadza trzeźwe, wszechstronne badania, usiłując znaleźć prawdziwe odpowiedzi na te pytania. Biorąc pod uwagę wszelkie świadectwa historyczne, literaturoznawcze i prawne, poddaje je szczegółowym testom i analizom według procedur i zasad badania materiału dowodowego w procesach sądowych. Te wnikliwe dociekania doprowadzają go w końcu do stwierdzenia, że fakt zmartwychwstania Chrystusa jest bezsprzeczny i zdecydowanie mocniej udowodniony niż jakiekolwiek wydarzenie w historii świata.


Spis treści:


Rozdział 1. Zmagania
Rozpoczęcie poszukiwań
Zmagania nie ustają
Podsumowanie

Rozdział 2. Oczywiste obserwacje
Obserwacja nr 1: Świadectwo historii
Obserwacja nr 2: Zmartwychwstanie zapowiedziane
Obserwacja nr 3: Historyczna podstawa chrześcijanśtwa
Obserwacja nr 4: Wiara rozumu
Obserwacja nr 5: Możliwość cudów
Obserwacja nr 6: Fakt, nie fabuła
Obserwacja nr 7: Nieskuteczność metody przyrodniczej
Obserwacja nr 8: Kryteria historyczne
Obserwacja nr 9: Rzetelny dokument historyczny

Rozdział 3. Środki ostrożności
Proces
Środek ostrożności nr 1: Śmierć przez ukrzyżowanie
Środek ostrożności nr 2: Solidny skalny grób
Środek ostrożności nr 3: Żydowski pogrzeb
Środek ostrożności nr 4: Bardzo wielki kamień
Środek ostrożności nr 5: Rzymska straż
Środek ostrożności nr 6: Rzymska pieczęć

Rozdział 4. Fakty, z którymi trzeba sie liczyć
Fakt nr 1: Złamana rzymska pieczęć
Fakt nr 2: Pusty grób
Fakt nr 3: Wielki kamień przesunięty
Fakt nr 4: Rzymska straż uciekła
Fakt nr 5: Szaty pogrzebowe mówią
Fakt nr 6: Jezus się ukazuje
Fakt nr 7: Kobiety widziały Go pierwsze

Rozdział 5. Kilka prób wyjaśnienia
Dwie zasady do rozwazenia
Teoria nieznanego grobu
Teoria niewłaściwego grobu
Teoria legendy
Teoria duchowego zmartwychwstania
Teoria halucynacji
Podsumowanie

Rozdział 6. Jedna teoria jest równie dobra jak druga
Historyczny fakt: Pusty grób
Ciało skradzione przez uczniów
Ciało przeniesione przez władze
Teoria omdlenia
Spisek paschalny
On zmartwychwstał
Podsumowanie

Rozdział 7. Dowód poszlakowy
Dowód poszlakowy nr 1: Kościół
Dowód poszlakowy nr 2: Niedziela
Dowód poszlakowy nr 3: Chrzest
Dowód poszlakowy nr 4: Wieczerza Pańska
Dowód poszlakowy nr 5: Przemienione życie
Podsumowanie

Rozdział 8. On przemienił moje życie
Dowód poszlakowy nr 6: On przemienił moje życie
Podsumowanie

Dodatek A. Trzy dni i trzy noce w grobie?
Dodatek B. Zmartwychwstanie Chrystusa w świetle czterach Ewangelii
Dodatek C. Proces Jezusa