DRUKUJ
 
Peter Kreeft
Miłość silniejsza niż śmierć
Wyd Marianow
 


W jednej ze swoich najbardziej refleksyjnych książek chrześcijański filozof Peter Kreeft, snuje rozważania na temat znaczenia śmiertelnej choroby na jaką wszyscy chorujemy. Tą chorobą jest śmierć. To jak podchodzimy do śmierci, co czujemy, jak sobie z nią radzimy i jak umieramy, zależy od naszej odpowiedzi na pytanie, czym jest śmierć. Jak mówi Kreeft, „życie albo ma znacznie, albo jest bez znaczenia, a to zależy od tego, czym jest śmierć”.

Kreeft zmierza się z trzema życiowymi, przeplatającymi się nawzajem pytaniami o Życie, o Śmierć i o Boga.  Odwołuje się do doświadczeń człowieka, by pomóc czytelnikowi spojrzeć na śmierć jak na „osobę, a nie na jej personifikację”. Ukazuje nam pięć kolejnych obliczy śmierci. Najpierw śmierć jawi się jako nieprzyjaciel, potem jako obcy, następnie jako przyjaciel, matka i na końcu jako ukochany. W czasie odkrywczej wędrówki Kreft przechodzi logicznie i zręcznie od nieprzyjaciela, do ukochanego, zachęcając czytelnika do kontynuowania podróży. Zwraca uwagę na konieczność właściwego zrozumienia tego wielkiego misterium, by móc mądrze żyć.

Książka ta jest nowym wyrażeniem chrześcijańskiej wizji, chrześcijańskiego przesłania. Sensem naszej egzystencji i śmierci jest spełnienie naszego najgłębszego i najczystszego pragnienia: pragnienia uczestnictwa w nieskończonej radości i miłości Boga.

Spis treści:
 
[Przedmowa] 
[Wstęp] 
 
ŚMIERĆ JAKO NIEPRZYJACIEL 
Śmierć jest nieprzyjacielem 
Śmierć jest stratą 
Śmierć nie jest snem 
Widoczne i ukryte oblicze śmierci 
Śmierć jako utrata światła 
Śmierć jest nieunikniona 
Śmierć jest nieodwracalna 
Rozpacz 
Puzzle: serce 
Podążając za wskazówką: śmierć jako wyjątek 
Śmierć i poczucie winy 
Eksperyment myślowy 
Nadzieja 
 
ŚMIERĆ JAKO KTOŚ OBCY 
Nienawiść kontra obojętność 
Dlaczego „nie pochować zmarłych” 
Średniowieczna fascynacja śmiercią 
Współczesny chrześcijanin ignorujący śmierć 
Współczesny po-chrześcijanin ignorujący śmierć 
Pornografia śmierci 
„Szczęki” jako śmierć 
Dylemat i ślepy zaułek 
Ucieczka od ucieczki 
 
ŚMIERĆ JAKO PRZYJACIEL 
Nasze «życie-ku-śmierci» 
Otwartość 
Ramy do życia 
Docenienie wartości życia 
Śmierć jako pokarm 
Śmierć i prawda 
Śmierć i heroizm 
Przyjaciel czy wróg? Nierozwiązana zagadka 
 
ŚMIERĆ JAKO MATKA 
Drzwi 
Śmierć jako drzwi 
Eksperyment myślowy: śmierć jako narodziny 
Małe śmierci 
Proces umierania / rodzenia się 
Powracający ze śmierci? 
Życie jako płodowe próby 
Wolność śmierci 
Dowód na nieśmiertelność 
Ekologia śmierci 
Łono w łonie 
Śmierć nie jest separacją 
Połączenie ze światem poprzez śmierć 
Dlaczego musimy umrzeć? 
Śmierć leczy nas ze śmierci 
Śmierć jako operacja 

ŚMIERĆ JAKO UKOCHANY 
Przedziwne doświadczenie 
Indywidualność śmierci 
Moje boskie imię 
Wolna śmierć 
Wybór życia 
Śmierć nie jest bierna 
Spotkanie 
Seks i śmierć 
Jak spotkać śmierć? 
Spotkanie światła 
Sąd 
Niebo i piekło 
Uwieńczenie poszukiwań 
Sens ostateczny lub ostateczny bezsens 
Jeżeli śmierć jest tak wspaniała, dlaczego nie popełnić samobójstwa? 
Modlitwa i śmierć 
„Jestem tak szczęśliwy, że mógłbym umrzeć!” 
Miłość jest silniejsza niż śmierć 
Koniec 
Postscriptum – nienaukowe podsumowanie 
 
[Zakończenie]