DRUKUJ
 
Fr. Justin
Homilia
materiał własny
 


Homilia

Co oznacza homilia? Czy jest to rodzaj kazania moralizujacego i nudnego? Czasami mam wrażenie, że tak.

Słowo "homilia" pochodzi z języka greckiego i oznacza zwyczajna rozmowę. Rozmowa nie musi być dialogowana. W liturgii ma ona być wykładem tajemnic wiary i zasad życia chrześcijańskiego, bez patosu, z jakim wygłasza się nieraz kazania "moralizujace i nudne". Homilia to prosty wykład, w odróżnieniu od mów wygłaszanych z cała sztuka oratorska; jest ona - że tak się wyrażę - "rodzinna", jak cząstka chleba podanego przez ojca dzieciom. W czytaniach mszalnych, których wykładem jest homilia. Bóg przemawia do swego ludu dając mu pokarm do życia w Duchu. Sam Chrystus jest obecny w swym słowie pośród wierzących. Pan tu jest i Pisma nam wyjaśnia. Daje nam klucz do zrozumienia Bożego planu zbawienia w logicznej i historycznej ciągłości Starego i Nowego Przymierza (czytania ze Starego i Nowego Testamentu). Wierni przyswajają sobie to słowo Boże, zastosowując je do własnego życia. Taki jest sens homilii mszalnej, czyli objaśnienia, uprzystępnienia i życiowego zastosowania słowa Bożego. Więcej się w niej korzysta, jeśli ma się w pamięci przeczytane słowo, a jeszcze więcej, gdy przed liturgia samemu zapozna się z fragmentami przeznaczonymi na dany dzień i znajdzie się chwilę na przemyślenie ich. I jeszcze jedno: kiedy kapłan głosi homilię, przemawia, to nie jako prywatna osoba, a jako szafarz tajemnic Bożych. Jako sługa Słowa Bożego. On je najpierw przemyślał, przemodlił. Wiemy, jak przygotowuje się na przykład do swoich przemówień papież. Każdy ksiądz stara się go naśladować.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー