DRUKUJ
 
Rinaldo Falsini
Gesty i słowa Mszy Świętej
Wydawnictwo Bratni Zew
 


Książka jest poradnikiem skierowanym do tych, którzy regularnie bądź doraźnie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, aby pomóc im w „lepszej” modlitwie, aby weszli w ducha i w rytm celebrowanych świętych obrzędów. Cel nie ma zatem charakteru intelektualnego lub doktrynalnego, lecz konkretny i praktyczny. Czytelnik jest prowadzony do zaznajomienia się z aspektami doktrynalnymi i rzeczywistymi wymiarami misterium eucharystycznego dzięki „odkryciu i lepszym poznaniu” słów i gestów. Każdy temat jest umiejscawiany we Mszy Świętej, wyjaśniane jest jego pochodzenie i znaczenie, a na koniec proponowana jest refleksja osobista. W ten sposób od pojedynczych elementów dociera się do „centrum” wiary w misterium eucharystycznym.
 
 
 
Spis treści
 
Przedmowa
Skróty
Zagadnienia wprowadzające
Nazwy
Wieczerza Pańska
Łamanie chleba
Msza Święta
Eucharystia
Rozwój historyczny od Ostatniej Wieczerzy do dzisiaj
Zgromadzenie celebrujące
Eucharystia i niedziela
Bieguny celebracji
Ołtarz
Ambona
Tron
Części Mszy Świętej
Schemat celebracji eucharystycznej
Obrzędy wprowadzenia
Liturgia Słowa
Słuchając Słowa
Liturgia eucharystyczna
Ofiarowanie darów
Modlitwa Eucharystyczna
Komunia Święta
Obrzędy zakończenia
Idźcie w pokoju
Aklamacje, modlitwy, odpowiedzi
Amen
Alleluja
Panie, zmiłuj się nad nami
Gloria
Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu
Credo
Wysłuchaj nas, Panie
Błogosławiony jesteś
Święty, Święty, Święty
Ojcze nasz
Baranku Boży
Postawy i ruchy
Znak krzyża
Modlić się na stojąco
Ręce wzniesione i wyciągnięte
Znak pokoju
Iść w procesji
Śpiew zgromadzenia
Milczenie
Zaproszenia i pozdrowienia
Pan z wami
Módlmy się
Przez naszego Pana...
Oto słowo Boże
W górę serca
Błogosławieni wezwani
Kluczowe słowa
Modlitwy Eucharystycznej
Ześlij Twego Ducha
Wspomnienie Ostatniej Wieczerzy
Krew Przymierza
Oto wielka tajemnica wiary
Głosimy Twoją śmierć
Oczekujemy Twego przyjścia
Obchodząc pamiątkę
Tobie składamy tę ofiarę
W jedności z...
Pamiętaj, Ojcze
Zakończenie
Eucharystia: centrum życia chrześcijańskiego
Dodatek
Eucharystia świąteczna w sobotę wieczorem
Sakrament pokuty i Eucharystia
Komunia Święta na rękę
Komunia z kielicha
Eucharystia i adoracja
Ofiara za Mszę Świętą
Eucharystia i dialog ekumeniczny
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー