DRUKUJ
 
François Gervais
Wzrastać w nadziei
Wyd Marianow
 


Obiegowe powiedzenie głosi: Z czasem w końcu zapomnisz o tym wszystkim, dojdziesz do siebie... Zranienie zagoi się z czasem, pod warunkiem, że wypełnimy ten okres pozytywnymi działaniami, a te kierowane będą przez duchowe rozeznanie i wolę przekraczania siebie. Samo tylko działanie czasu znieczula częściowo nasz ból, ale źródło cierpienia trwa nadal nie zmienione. Opóźniamy w ten sposób nasze prawdziwe uzdrowienie.

***

Bardziej niż przedmiotem lektury, ta książka jest rodzajem siły sprawczej, przydatnej w poszukiwaniu sensu. Nawet jeśli nie przechodzicie teraz trudnego okresu, pomoże wam ona umocnić się w nadziei i dobrze się poczuć. Nikt z nas nie może uniknąć przegranej, będziecie więc tylko lepiej przygotowani, aby stawić jej czoło.

***

Książkę tę trzeba czytać od początku do końca, jeśli tylko to możliwe w kolejności rozdziałów, a zwłaszcza czytać ponownie z przyczyny zagęszczenia treści. Dzieło to będzie wielką podporą i źródłem oświecenia dla osób w trudnej sytuacji, jak również dla ich otoczenia. Będzie także cennym pokarmem duchowym dla osób troszczących się o wzrastanie i wędrujących już drogą Nadziei. Odważ się to przeczytać, nie pożałujesz! Mogę o tym zaświadczyć, ponieważ znam Francois Gervais od wielu lat i mogłem stwierdzić u niego szczęśliwe rezultaty działania lekarstwa, które nam oferuje, po tym, jak sam hojnie zastosował je dla siebie.
Jacques Bélanger

***

Spis Treści

Wstęp 
Słowo 
Wprowadzenie
CZĘŚĆ PIERWSZA
Razem ze mną odważcie się mieć nadzieję 
Nadzieja najpiękniejsza: być sobą 
Zmień lustro, ale nie odrzucaj swojej twarzy 
Silniejszy od tego, który nigdy nie upadł 
Rozpoznajmy granice własnych możliwości, żeby  wzrastać 
Koniecznie zrób ten krok, żeby przekształcić swe  życie 
Skoro zobaczyłem 
Nowe życie rodzi się z cierpienia 
Pierwsza rozmowa z życiem 
CZĘŚĆ DRUGA
Śmiało dzielcie się nadzieją z innymi 
Wybacz mi, że cię kocham 
Jak mam ci to powiedzieć? 
Trudne spotkanie i bolesny początek 
Jak pieśń czułości 
Sprzedawcy szczęścia 
Ci, którzy kupują nadzieję 
Mów mi o przyjaźni, mów mi o miłości 
Aż po kres nadziei 
Piękna podróż w stronę ozdrowienia 
Druga rozmowa z życiem

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー