DRUKUJ
 
André Louf
Żyć łaską
eSPe
 


Najważniejsze linie życia w Duchu Świętym nieustannie się krzyżują. Grzech, nawrócenie i łaska nie są trzema etapami, które po prostu kolejno po sobie następują. Człowiek nigdy nie jest tylko na jednym z nich, ale zawsze jest na wszystkich trzech naraz. Grzech, nawrócenie i łaska są naszym chlebem powszednim. Póki żyjemy, żadnego z tych trzech etapów nie mamy definitywnie za sobą. Nadal pozostajemy grzesznikami, nieustannie jesteśmy w trakcie nawracania się, a na drodze nawrócenia jesteśmy stale uświęcani przez Ducha Bożego.
Nigdy nie powinniśmy znaleźć się w tej kategorii ludzi, o których Jezus powiedział, iż sądzą, że nie potrzebują nawrócenia, bo uważają się za sprawiedliwych. Wtedy bowiem już nie potrzebowalibyśmy Jezusa. Bylibyśmy nieodwracalnie sami, nieustannie skupieni na sobie i na próżno usiłowalibyśmy osiągnąć świętość; stworzylibyśmy tylko jej pozór. Czulibyśmy głęboką frustrację, spowodowaną tym, że nigdy nie doświadczyliśmy prawdziwej miłości.

W książce Żyć łaską o. André Louf po mistrzowsku ujmuje najistotniejsze kwestie związane z rozwojem duchowym człowieka: grzech a miłosierdzie, gniew a miłość, asceza a radość, słabość a łaska, żal a nawrócenie, modlitwa a Duch Święty... Autor daje też bezcenne rady osobom zajmującym się przewodnictwem duchowym i zaskakuje oryginalną interpretacja historii Hioba, porównując go do Sartre'a.

Po przeczytaniu tej książki wiem, że o sprawach duchowych można mówić w sposób piękny, konkretny i zrozumiały. Rzeczy, które dotąd jakby przeczuwałem, stały się dla mnie po prostu oczywiste. Nie wiem, jak wyglądałoby dalsze moje życie, gdybym nie natknął się na tę pozycję…?

André Louf urodził się w roku 1929. W wieku dwudziestu lat wstąpił do Zakonu Cystersów w opactwie Mont-des-Cats. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1955; studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim i w Instytucie Biblijnym. W roku 1963 został wybrany na opata.

***

Spis treści

1. TRWAĆ W STANIE NAWRÓCENIA
Między gniewem a łaską
Nieustające nawrócenie
Nawet zatwardziały grzesznik

2. NASZE IDOLE I BÓG
Niewierna żona
Dzisiejsze bożki
Przeklinać Boga
Szanse Boga
Bóg znany ze słyszenia

3. MOC WIARY
Jak mówić o wierze?
Zdziwienie Jezusa
Przyzwolenie i zawierzenie
Wiara, która czyni cuda

4. WZRASTAĆ POŚRÓD POKUS
Słabe ciało
Moc Boga w naszej słabości
Pojednać się z własną słabością

5. MIĘDZY SŁABOŚCIĄ A ŁASKĄ
Cnota ewangeliczna?
Faryzeusz czy celnik?
Dobra Nowina

6. ŻAL Z MIŁOŚCI ALBO SKRUSZONE SERCE
Poczucie winy i żal za grzechy
Zakonnik i celnik
A asceza?
Asceza słabości
Człowiek odnowiony

7. TOWARZYSZENIE DUCHOWE
Odnaleźć życie
Okazywać swe pragnienia
Wewnętrzna cenzura
Bóg - lustro
Prawdziwy Bóg dla wolnego człowieka
Najważniejsze momenty towarzyszenia duchowego

8. O KILKU OWOCACH DUCHA ŚWIĘTEGO
Radość
Skupienie i milczenie
Wzrastać ku wnętrzu
Pokorna miłośćBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.

9. MODLIĆ SIĘ: ODDYCHAĆ ŁASKĄ
O modlitwie
Modlić się w bezsilności
Krzyk modlitwy
Wewnętrzne zjednoczenie
Wolność w Duchu
EPILOG.