logo
Niedziela, 24 czerwca 2018 r.
imieniny:
Danuty, Jana, Janiny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Poniedziałek. Dzień Powszedni


Nowy lekcjonarz: 2 P 1, 2-7; Ps 91 (90), 1-2. 14-15a. 15b-16 (R.: por. 2b); Por. Ap 1, 5; Mk 12, 1-12;
Stary lekcjonarz: 2 P 1, 1-7; Ps 91, 1-2. 14-15a. 15bc-16; Ap 1, 5a; Mk 12, 1-12;

[zielony kolor szat]


PIERWSZE CZYTANIE (2 P 1,1-7)
Dary Boże wezwaniem do świętości

Początek Drugiego listu świętego Piotra Apostoła.

Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie.
Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 91,1-2.14-15a.15bc-16)

Refren: Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego, 
mówi do Pana: «Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam». 

„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię. 
Będzie Mnie wzywał, *
a Ja go wysłucham. 

I będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę. 
Nasycę go długim życiem *
i ukażę mu moje zbawienie”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ap 1,5a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezu Chryste, jesteś Świadkiem wiernym, 
Pierworodnym umarłych; 
umiłowałeś nas i przez Krew swoją uwolniłeś nas od grzechów. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 12,1-12)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych:
„Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego również zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.
Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: «Uszanują mojego syna». Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: «To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo jego będzie nasze». I chwyciwszy go zabili i wyrzucili z winnicy.
Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.
Nie czytaliście tych słów w Piśmie:
«Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych»?”
I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaNarodzenie św. Jana Chrzciciela

Święto narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka zwiastującego przyjście Chrystusa i urodzonego sześć miesięcy przed Nim, obchodzi się 24 czerwca. Jest to jedno z najstarszych świąt w liturgii Kościoła. Był synem Zachariasza, któremu anioł zapowiedział jego narodzenie, i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Tradycja umieszcza dom w którym przyszedł na świat, niedaleko wioski Ain-Karin, dziesięć kilometrów na zachód od Jerozolimy. W miejscu tym zbudowano później kościół franciszkański pod wezwaniem św. Jana w Górach. Był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Jego zadaniem było przygotowanie drogi Panu, zapowiedź długo oczekiwanego Mesjasza, Odkupiciela, w którym "wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże".

jutro
: św. Prospera

wczoraj
dziś
jutro