logo
Piątek, 31 października 2014 r.
imieniny:
Urbana, Krzysztofa, Wolfganga – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji


reklama
Piątek, 31 października 2014 
XXX tydzień Okresu Zwykłego, II tydzień psałterza
Czytania liturgiczne
Piątek. Dzień powszedni.
Flp 1, 1-11; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2a); J 10, 27; Łk 14, 1-6;PIERWSZE CZYTANIE  (Flp 1,1-11)
Bóg, który zapoczątkował dobre dzieło, dokończy go na dzień Chrystusa

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.
A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 111,1-2.3-4.5-6) 

Refren: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. 
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. 

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. 
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy. 

Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. 
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, *
oddając im posiadłości pogan.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 10,27) 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 14,1-6) 
Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę.
Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.
A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu?” I nie mogli Mu na to odpowiedzieć.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę
(Łk 14, 1-6
)

 

Cała działalność Jezusa jest solą w oku faryzeuszów. Śledzą Go i szukają dowodów przeciwko Niemu, np. uzdrawianie w szabat ich kole. Zauważmy, ze Jezus pokazuje, iż szabat jest dniem szczególnym dla uzdrawiania. Jezus uzdrawia bez wcześniej prośby chorego. Jest to dar darmo dany. Uzdrowienie jest wyzwoleniem dla każdego człowieka.

Nie myśl, że nie potrzebujesz uzdrowienia. Przecież marzysz, by Ciebie dotknął Jezus. Szczególnie, w niedzielę daje pokarm bogobojnym ze stołu Eucharystii. Święci modlą się za Ciebie, by Twoja miłość wydoskonaliła się.

.

Asja Kozak
asja@amu.edu.pl

 

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
Któż nas może odłączyć od Miłości Chrystusowej?
 
Z tym pytaniem przychodzi do nas św. Paweł, jako do ludzi wiary. Kiedy mówimy o naszej wierze, bardzo często jesteśmy pewni naszej wiary. Wewnętrznie jesteśmy przekonani o naszej sile, problem pojawia się w momencie konfrontacji naszej wiary z rzeczywistością. Być autentycznym – oto podstawa świętości. 
 
Kiedy czytamy Ewangelię często odczytujemy – zwłaszcza te trudne momenty – według własnego uznania, bez pomocy Ducha Świętego. Któż nas zdoła odłączyć od Boga?  Najczęściej problem jest w nas samych, w naszych wadach, naszym wewnętrznym ego. Jeśli my sami w sobie nie będziemy szukać innych dróg niż Chrystus, wtedy nie ma mocnych! NIKT NAS NIE ODŁĄCZY OD MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ!  
 
Paweł Kaczmarek

***

Biblia pyta:

Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.
1 Kor 9,24

***

Mamy umartwiać język i używać go tylko do spełniania obowiązków – na chwałę Bożą i zbudowanie bliźniego.
św. Jan Maria Vianney, O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

***

KSIĘGA I, Zachęty pomocne do życia duchowego
Rozdział II
O POKORZE W OCENIE SAMEGO SIEBIE
 
1. Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy, lecz cóż warta wiedza bez bojaźni Boga? Syr 19,20. Niewątpliwie lepszy jest skromny wieśniak służący Bogu niż dumny filozof, który o sobie nie myśląc bada ruchy ciał niebieskich.

Ten, kto zna dobrze samego siebie, dostrzega własną brzydotę i nie lubuje się w ludzkich pochwałach. Gdybym wiedział wszystko, co można wiedzieć na świecie, a nie trwał w miłości, cóż by mi to pomogło w oczach Boga, który sądzić mnie będzie z tego, co czyniłem? 1 Kor 13,2.

2. Ucisz w sobie nadmierną żądzę wiedzy, bo płynie z niej wielki niepokój i wielkie złudzenie. Uczeni pragną, aby ich widziano i chwalono, jacy to są mądrzy. Jest wiele rzeczy, których znajomość niewiele albo wcale nie przynosi duszy pożytku. 

Jakże niemądry jest ten, kto zabiega o wszystko, tylko nie o to, co służy jego zbawieniu. Nadmiar słów nie nasyca duszy, ale dobre życie uspokaja umysł, a czyste sumienie przybliża do przyjaźni Boga 1 Tym 3,9.

3. O ile więcej i lepiej umiesz, o tyle surowiej będziesz sądzony, jeżeli życie twoje w tym samym stopniu nie będzie świętsze. Nie nadymaj się z powodu sztuki czy wiedzy, lecz raczej lękaj się otrzymanej umiejętności. Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz Rz 11,20; 12,16. 

Nie przeceniaj swej wiedzy, przyznawaj się raczej do niewiedzy. Czemu miałbyś się wynosić nad innych, gdy tylu jest od ciebie uczeńszych i bardziej doświadczonych? Jeśli chcesz z pożytkiem się uczyć i wiedzieć coś naprawdę, znajdź radość w tym, że ludzie nie wiedzą o tobie i mają cię za nic.

4. Oto największa i najlepsza szkoła: poznać naprawdę samego siebie i odwrócić się od siebie. O sobie samym niewiele mniemać, a o innych zawsze jak najlepiej - to mądrość, to jest doskonałość. 

Nawet gdybyś widział, że ktoś jawnie grzeszy albo dopuszcza się zbrodni, nie powinieneś uważać się za lepszego, bo nie wiesz, jak długo wytrwasz w dobrym. Wszyscy jesteśmy ułomni, lecz ty nie sądź, że ktoś mógłby być bardziej ułomny od ciebie.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

Żyj tak, aby twoje dzieci myśląc o uczciwości, trosce o innych i prawdomówności, kojarzyły to zawsze z tobą.
H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Trzy wskazówki

W pierwszej kolejności sięgnijcie po któryś z opisów wydarzeń maryjnych. Dzięki wyobraźni i zaangażowaniu zmysłów będziecie mogli uchwycić subtelności Jej serca, podpowiadane przez tekst z ledwo dostrzegalnym drżeniem, która jednak pozostawia miejsce na wewnętrzne wzloty i otwiera drogi nigdy przedtem nie przebyte, jeśli posiadacie lub pragniecie mieć serce szczere i pełne uczucia.

Poświęćcie również dużo uwagi pieśni Magnificat, powiązanej w sposób szczególny z oracją psalmów. Jeśli spokojnie i powoli będziecie rozważali Magnificat zgłębicie go, będziecie mogli wniknąć w życie uczuciowe osoby wierzącej jaką była Matka Boża, ponieważ jest on streszczeniem wszystkich psalmów pochwalnych Starego Testamentu, a także streszczeniem wszystkich błogosławieństw.

Trzecia wskazówka jest bardzo prosta: pozwólcie sobie pomagać tajemnicami różańca, odmawiając go powoli i zatapiając się w jego tajemnicach.

C. M. Martini

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Posiadasz tyle, ile wierzysz i ufasz.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918), Założyciela Salwatorianów
i Salwatorianek
 

Modlitwa na dziś

Boże Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Wolfganga  biskupem w Twoim Kościele, by karmił wiernych słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzieki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam wkazał. Amen.Patron Dniaśw. Wolfgang
 
biskup

Urodził się w Szwabii ok. 925 roku. Był jednym z najwybitniejszych ludzi swoich czasów. Studiował w opactwie Reichenau. Po wstąpieniu do benedyktynów wykładał w głównej szkole opactwa Einsiedeln w Szwajcarii. Uzyskawszy święcenia kapłańskie wyruszył na misje do Panonii. Niedługo potem został arcybiskupem Ratyzbony i diecezją tą zarządzał 22 lata. Odnowił życie kanonicze swego kleru, zreformował klasztory, założył biskupstwo w Pradze. Zmarł w roku 994 a kononizowany został w 1052 r.

jutro: Wszystkich Świętych

wczoraj
dziś
jutro