logo
Wtorek, 26 maja 2015 r.
imieniny:
Eweliny, Jana, Pawła, Filipa – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 ___________________
 

reklama
Wtorek, 26 maja 2015
IV tydzień psałterza, Wtorek Oktawy Zesłania Ducha Świętego


Wspomnienie obowiązkowe św. Filipa Nereusza – prezbitera


Czytania liturgiczne

Wtorek. Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera.

Czytania z dnia:
Syr 35, 1-12; Ps 50(49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b); por. Mt 11, 25; Mk 10, 28-31; 

albo czytania ze wspomnienia:
Flp 4, 4-9; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a); J 17, 21; J 17, 20-26;(Czytania z dnia)

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 35,1-12)
Prawdziwa ofiara 

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.
Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem dzieje się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę.
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca, i siedem-kroć razy więcej odda tobie.
Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 50,5-6.7-8.14 i 23)

Refren: Boże zbawienie ukażę uczciwym. 

„Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze”. 
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią. 

„Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał, +
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu: *
Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim. 
Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną. 

Bogu składaj ofiarę dziękczynną, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego! 
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10,28-31)
Nagroda za wyrzeczenia 

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Nagroda za wyrzeczenia
(Mk 10, 28-31)


 
Nie to jest ważne, że opuściliśmy wszystko dla Chrystusa, a to co z rąk Jego przyjęliśmy i jest to sto razy więcej niż my oddaliśmy. Zauważmy jednak, że opuszczając własną rodzinę otrzymujemy o wiele większą rodzinę Kościoła, w której trzeba żyć, nieraz wśród prześladowań. Tak idąc idziemy po życie wieczne.
 
Bogu składam ofiarę dziękczynną, jeśli spełniam z ochotą Jego zamysł. Jeśli zgromadzę dla Niego Jego umiłowanych...
 

Asja Kozak
asja@amu.edu.pl

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika


 

***

RADA GŁUPCÓW

Po co się ten gmin głupi na radę zgromadził?
Chce, żeby mu radzono to, co już uradził.

Adam Mickiewicz

***

Nigdy nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz robić. Człowiek z wielkimi ambicjami jest silniejszy od tego, który jest tylko realistą.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

 

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Duch Święty w życiu Maryi

Maryja jest świadectwem tego, co Duch Święty może uczynić w człowieku, kiedy odnawia jego duszę i kładzie w nim podwaliny nowego życia. Najświętsza Panna odpowiada z wiernym posłuszeństwem na każdą prośbę Boga, na każde poruszenie Ducha Świętego, jak potulna służebnica składa dar czystości Panu, jak troskliwa siostra zwraca uwagę na potrzeby innych; jako matka oddaje się cała osobie i misji swego Syna Odkupiciela. Staje się Jego doskonałą uczennicą i łączy się z Nim w osobliwej ofierze, która zmywa grzech i prowadzi do pojednania z Ojcem. Duch Święty oświetla Jej kroki w mrocznej wędrówce ku wierze, rozjaśnia każde słowo i każdy gest Syna, podtrzymuje Ją w bólu w czasie najwyższego ofiarowania na Górze Kalwarii. Po cierpieniu Krzyża, przedstawia Ją Panu w chwale.

Jan Paweł II


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Jak sama miłość czyni apostołami, tak też ta sama miłość czyni świętymi.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Boże Ty dajesz chwałę Świętym twym sługom, spraw, aby Duch Św. zapalił w nas ogień miłości, który przenikał serce Św. Filipa. Amen.
 


Patron Dniaśw. Filip Nereusz
 
kapłan

Św. Filip urodził się we Florencji w roku 1515. W 18 roku życia przeniósł się do Rzymu, gdzie spędził resztę swego życia. Pełen prostoty i humoru prowadził jednocześnie głębokie życie wewnętrzne, przepojony miłością bliźnich. Odwiedzał chorych, więźniów, pracował wśród pielgrzymów i opuszczonej młodzieży stając się apostołem Wiecznego Miasta. Otrzymawszy święcenia kapłańskie w 1551 roku, skupił z czasem wokół siebie księży żyjących wspólnie i dał początek zgromadzeniu księży oratorianów. Umarł 26 maja 1595 roku.

jutro: św. Augustyna

wczoraj
dziś
jutro