logo
Poniedziałek, 24 października 2016 r.
imieniny:
Arety, Marty, Marcina, Antoniego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
Zaduszki

______________________________________
 
 

 

reklama
Poniedziałek, 24 października 2016
XXX tydzień Okresu Zwykłego, II tydzień psałterza

Wspomnienie dowolne św. Antoniego Marii Clareta – biskupaCzytania liturgiczne
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.
Ef 4, 32-5, 8; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1); J 17, 17ba; Łk 13, 10-17;PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 4,32-5,8)
Postępujcie jak dzieci światłości

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i w darze na wdzięczną wonność Bogu.
O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego.
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 1, 1-2.3.4 i 6)


Refren:Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców, 
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą. 

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie, 
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane. 

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 17,17ba) 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, 
uświęć nas w prawdzie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 13,10-17)
Uzdrowienie w szabat

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: „Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu”.
Pan mu odpowiedział: „Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?”
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny

Uzdrowienie kobiety w szabat (Łk 13,10-17)


Co jest prawdą? Prawdą jest to, że Jezus Chrystus jest nie tylko uzdrowicielem, ale Mesjaszem – Synem Bożym danym nam, abyśmy postępowali jak „dzieci światłości”. Jezus przyszedł nie tylko po to, abym doznała uzdrowienia - poczuła się lepiej, ale przede wszystkim po to, abym przejrzała, abym dostrzegła w Nim, Zbawiciela świata.
 
Panie, niech światłość ogarnie wszystkie dzieci Twoje! Otwórz nam oczy na Twoje miłosierdzie.
 

Anna
orlimada@gmail.com

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie” (J 17, 17).

Słowo i... czyny Twoje, Panie.

Kiedy czytam Ewangelię – Słowo Życia – mogę nie tylko słyszeć Twój głos, mój Jezu, ale także patrzeć na Ciebie –spotkać się z Tobą i trwać w Twojej obecności.

Pragnę tego, by coraz bardziej Ciebie poznawać, coraz bardziej Ciebie kochać i coraz bardziej Ciebie naśladować.

Twoja łaska wszystko może…

Ty mówisz, Panie: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55, 10-11).

Niestrudzenie poprzez swoje Słowo pragniesz stwarzać mnie na nowo. 

Przemieniasz mój umysł, oczyszczasz i uwalniasz moje serce, dajesz Twoje spojrzenie na drugiego człowieka, spojrzenie pełne troski i współczucia… Uczysz jak kochać. Nie chcesz, bym była ślepo zapatrzona w Prawo, ale bym je wypełniała… przez miłość. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)

Panie, daj mi spojrzenie, które zawsze będzie widziało Ciebie cierpiącego w drugim człowieku…

Małgorzata Bratek
mbratek@o2.pl

***

Biblia pyta:

Nie w słowie, lecz w mocy przejawia się królestwo Boże. Cóż chcecie? Z rózgą mam do was przybyć czy z miłością i z łagodnością ducha?
1 Kor 4, 20-21

***

KSIĘGA IV, GORĄCA ZACHĘTA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rozdział XIII. O TYM, ŻE CZŁOWIEK POBOŻNY WINIEN PRAGNĄĆ PEŁNEGO ZJEDNOCZENIA Z CHRYSTUSEM W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE


1. Któż mi da tę łaskę, Panie, abym odnalazł Ciebie Pnp 8,1, otworzył przed Tobą serce i cieszył się Tobą, jak tego pragnę z całej duszy? Wtedy nikt mnie już nie zdoła dotknąć, żadna istota mnie nie poruszy ani pociągnie ku sobie. Ty jeden mów do mnie, a ja do Ciebie, jak mówi kochany z ukochanym, jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem Wj 3,11.

O to proszę, do tego tęsknię, aby złączyć się całkowicie z Tobą i oderwać serce od wszystkich innych rzeczy, uczyć się dzięki Komunii i częstemu odprawianiu Mszy coraz lepiej rozumieć sprawy niebieskie i wieczne. O Boże, kiedyż będę z Tobą zjednoczony całkowicie i wchłonięty przez Ciebie do zupełnego zapomnienia o sobie? Ty we mnie, a ja w Tobie – i tak pozwól mi w jedności z Tobą już na zawsze pozostać J 17,21.

2. Ty jesteś mój umiłowany, wybrany z tysięcy Pnp 5,10, w Tobie pragnie mieszkać moja dusza po wszystkie dni życia Mt 12,18. Ty jesteś moje ukojenie, w którym mieści się wzniosły pokój i prawdziwy spoczynek, bo poza Tobą jest tylko trud, ból i niedola bez granic. Ty jesteś naprawdę Bóg ukryty Iz 45,15 i nie przestajesz z bezbożnymi, ale przemawiasz do prostych i pokornych Prz 3,32. O jakże miły jesteś, Panie, bo żeby okazać synom swoją miłość Mdr 12,1, raczysz posilać ich chlebem najpożywniejszym, który zstąpił z nieba Mdr 16, 20-21; J 6,50.

Zaprawdę nie ma drugiego narodu tak wzniosłego, który by miał bogów tak blisko przy sobie Pwt 4,7, tak jak Ty, Boże nasz, bliski jesteś wszystkim wierzącym Tobie, którym udzielasz siebie na pokarm i pokrzepienie dla codziennej pociechy i obrócenia ich serc ku niebu.

3. Jakiż jest inny lud tak obdarowany Pwt 4,8 jak lud chrześcijański? Albo jakaż istota pod niebem tak miła Bogu jak dusza pełna oddania, ku której schodzi Bóg, aby sycić ją swoim chwalebnym Ciałem? O niewypowiedziana łasko, o przedziwna litości, o miłości nieogarniona do każdego człowieka!

Lecz cóż dam Panu Ps 116(114-115),12 w zamian za tę łaskawość, za tę zaszczytną miłość? Cóż mógłbym ofiarować lepszego jak tylko oddać Bogu całe serce i złączyć się z Nim aż do głębi.

A gdy moja dusza złączy się już całkowicie z Bogiem, zadrży we mnie wszystko.

Wówczas powie: Jeśli chcesz być ze mną i ja chcę być z tobą. A ja odpowiem: Panie, racz pozostać ze mną, pragnę gorąco być z Tobą. To jedyne moje pragnienie – zjednoczyć moje serce z Tobą.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

Dowcipu używaj żeby bawić, nie ranić.

***

Naucz się rozróżniać muzykę Chopina, Mozarta i Beethovena.
H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Różne sposoby odmawiania różańca

Jedni, kiedy mają czas, preferują odmawianie różańca lub koronki od razu w całości. Inni lubią odmawiać go w ciągu całego dnia, patrząc na wydarzenia lub napotykane twarze, uświęcać nim wykonywaną pracę lub wolny czas. Różaniec jest wówczas, pewnego rodzaju złotą nicią, która jednoczy wszystkie momenty życia. Łączy je w spojrzeniu zwróconym w stronę Jezusa i Jego Matki.

Ci, którzy są wytrwali w takim sposobie modlitwy, czasem surowej i oschłej, zdążają w kierunku kontemplacyjnej modlitwy Ducha. Sposób, w jaki odmawia się różaniec nie ma większego znaczenia. Ci, którzy nie umieją przeżyć dnia bez odmawiania różańca, otrzymają ogromną łaskę: zobaczą niebo otwarte i Jezusa siedzącego po prawicy Ojca.

J. Lafrance

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Gdzie można znaleźć mądrość? Jb 28,12.
Nie ma jej u tych, którzy żyją w krainie rozkoszy. Jb 28,13.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918), Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek
 

Modlitwa na dziś
Boże, który dałeś św. Antoniemu cudowną miłość i cierpliwość w nawracaniu ludzi, spraw, abyśmy dzieki niemu potrafili odnaleźć Twoje królestwo i wytrwale pracowali w Chrystusie dla dobra naszych bliźnich.
Amen.Patron Dniaśw. Antoni Maria Claret
 
biskup

Św. Antoni Maria Claret urodził się w Sallent koło Barcelony 23 grudnia 1807 roku. W młodym wieku uczył się tkactwa. Idąc za głosem powołania wstąpił do stanu duchownego. Jako kapłan pracował najpierw w duszpasterstwie parafialnym, a później jako misjonarz apostolski w Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich. W roku 1849 założył Zgromadzenie Synów Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce potem został mianowany arcybiskupem Santiago na Kubie i gorliwie pracował nad odrodzeniem życia katolickiego w tej diecezji. Dla chrześcijańskiego wychowania dziewcząt założył zgromadzenie sióstr nauczycielek pod wezwaniem Maryi Niepokalanej. W roku 1857 został odwołany do Hiszpanii i objął urząd spowiednika królowej Izabeli II. Towarzyszył jej również na wygnaniu we Francji. Umarł we Francji 24 października 1870 roku.


jutro: św. Gaudentego

wczoraj
dziś
jutro