logo
Sobota, 30 kwietnia 2016 r.
imieniny:
Balladyny, Lilli, Mariana, Piusa, Donata – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

skrzynka intencji

___________________
 

reklama

Sobota, 30 kwietnia 2016
V tydzień Okresu Wielkanocnego, I tydzień psałterza

Wspomnienie dowolne św. Piusa V – papieżaCzytania liturgiczne

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piusa V, papieża.
Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4ab-5 (R.: por. 1); Kol 3, 1; J 15, 18-21;

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16,1-10)
Paweł zabiera z sobą Tymoteusza 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. | Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. 

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100,1-2.3.4ab-5)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana. 

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem! 
Stawajcie przed obliczeni Pana *
z okrzykami radości. 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył. 
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, *
z hymnami w Jego przedsionki. 
Albowiem Pan jest dobry, +
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3,1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, 
szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15,18-21)
Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”. 

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny

Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem
(J 15,18-21)

Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, uwierzyli słowom Jego nauki, a zatem uznali, że Jezus jest Mesjaszem i Panem. Oni nie są z tego świata bo należą do Jezusa. Zaś ci z tego świata, pomimo, że słyszeli naukę, nie uwierzyli jej, bo nie należą do Jezusa. Nie poznali „Tego, który Mnie posłał” – mówi Jezus. Nie znają prawdziwego oblicza Boga i dlatego żyją z dala od Niego. 

Uwierzyć w Jezusa to służyć Mu ze czcią i pokorą właściwą sługom bożym. Zawsze Mu ufać i nigdy nie zaprzeczać Jego nauce, ani słowem, ani czynem. Być wiernym i gorliwym. Odrzucać pokusy i ułudę tego świata, aby móc odnajdywać prawdziwą radość i szczęście w Jezusie. Żyć tak, aby ci, którzy nie znają naszego Boga, zapragnęli Go poznać.

Anna
orlimada@gmail.com

***


Głosić, ale jak?


Jeśli idziemy za Jezusem, to znajdą się tacy, którzy będą nas prześladować za to, i tacy, którzy będą zachowywać Słowo, które przekazujemy. Ewangelizacja to nie wymysł. Albo się ewangelizuje, przekazując Słowo Zbawienia, albo się tego nie robi. Jak się to robi, to powinno się doświadczać dwóch rzeczywistości, które wymieniłem kilka zdań wyżej. Jeśli się nie głosi, to nie ma się prześladowców ani zwolenników.

Nie chcę przemawiać do Twojego sumienia. Jeśli nie głosisz, to nikt ani nic nie powinno Cię  do tego zmuszać. Obyś nigdy nie głosił pod wpływem zmuszenia. Modlę się, aby zawsze to wypływało z Twoich chęci. Jeśli ich nie ma, nie radzę udawać. 

Boże, pokaż mi, jak mogę głosić Ciebie innym.

Michał Dorna
michal.dorna@gmail.com

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

Jak Inne jest Słowo Boże od wielu słów wypowiadanych przez nas, często pustych, nic nie znaczących. Słowo Boże, które żyje w nas, uczniach Chrystusa. Budzi nienawiść i prześladowanie, a zarazem jest Tym, na co każdy człowiek z utęsknieniem czeka… 

To Słowo, które oczekuje na człowieka, na właściwy moment, aby mogło zostać usłyszane, nie przepadając w nurcie naszego ludzkiego potoku pustosłowia… Zarazem Ono podąża za tym, który Go pragnie.

Słowo Boże – Dobra Nowina o Zbawieniu! 

Moc, która porusza serca do radości, śpiewu i wychwalania Pana!

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu! (zob. J 15, 18-21; Dz 16,1-10; Ps 100, 2-5).

Anna-Irena
, Kraków
czytelny@poczta.fm 

***

Człowiek pyta:

Któż się litować będzie nad zaklinaczem ukąszonym przez żmiję i nad tymi wszystkimi, którzy się zbliżają do dzikich zwierząt?
Podobnie - nad tym, który przebywa z grzesznikiem i bierze udział w jego grzechach.

Syr 12, 13-14

Nie bierz ciężaru ponad swoje siły i nie szukaj towarzystwa z możniejszym i bogatszym od siebie. Cóż za towarzystwo może mieć garnek gliniany z metalowym kotłem? Gdy ten uderzy, skruszy tamtego.
Syr 13,2

***

Przestawaj z równymi sobie,  Syr 13

1 Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto z pysznym przestaje - do niego się upodobni.
2 Nie bierz ciężaru ponad swoje siły i nie szukaj towarzystwa z możniejszym i bogatszym od siebie. Cóż za towarzystwo może mieć garnek gliniany z metalowym kotłem? Gdy ten uderzy, skruszy tamtego.
3 Gdy bogaty wyrządzi krzywdę, zżymać się będzie, gdy biedny poniesie krzywdę, jeszcze sam poprosi o przebaczenie.
4 Jeśli będziesz tamtemu pożyteczny, wykorzysta ciebie, a jeśli popadniesz w biedę, to cię opuści.
5 Jeśli coś masz, będzie żyć z tobą w przyjaźni i wyniszczy cię, a sam się nawet nie zmartwi.
6 Jeśli będziesz mu potrzebny, będzie cię zwodzić, uśmiechać się do ciebie, dawać nadzieję, przemawiać pięknymi słowami, owszem spyta: "Czego potrzebujesz?"
7 Zawstydzi cię przez swoje uczty, aż cię ogołoci dwa lub trzy razy, na koniec wyśmieje się z ciebie, a potem, gdy cię zobaczy, nie zwróci na ciebie uwagi i nad tobą będzie kiwać głową.
8 Miej się na baczności, by nie dać się oszukać ani poniżyć przez swą bezmyślność.
9 Gdy jakiś możny pan ciebie wzywa, ty się ukryj, a tym usilniej będzie cię wzywał.
10 Nie pchaj się, aby cię nie odsunięto, ani nie stój za daleko, żeby cię nie zapomniano.
11 Nie zamierzaj rozmawiać z nim, jakby z równym sobie, ani nie dowierzaj jego wielu słowom; przez swoje wielomówstwo wystawi cię na próbę i niby uśmiechając się, dokładnie cię wybada.
12 Bez miłosierdzia jest i nie zachowuje dla siebie zwierzeń, nie oszczędzi ci ani razów, ani więzów.
13 Zapamiętaj to sobie, uważaj pilnie, bo się przechadzasz w towarzystwie swej zguby.
14 Słuchając tego, zbudź się z twego snu. Przez całe swe życie miłuj Pana i wzywaj Go, aby cię zbawił.
15 Każda istota żyjąca lubi podobną do siebie, a każdy człowiek tego, kto jest mu równy.
16 Każda istota żyjąca łączy się według swego gatunku, a człowiek przystaje do podobnego sobie.
17 Czy współżyć będzie wilk z jagnięciem? Podobnie grzesznik ze sprawiedliwym?

Bogaty i ubogi, Syr 13 i 14

18 Jakiż pokój być może między hieną a psem i jakiż pokój być może między bogatym a ubogim?
19 Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, a biedni są łupem dla bogatego.
20 Jak obrzydliwością jest dla pysznego pokora, tak obmierzłym dla bogatego jest biedny.
21 Kiedy bogaty się potknie, przyjaciele go podeprą, kiedy biedny upadnie, odepchną go nawet przyjaciele.
22 Gdy bogaty wpadnie w nieszczęście, wielu ma takich, którzy mu pomogą, gdy wstrętnie mówić będzie, jeszcze uniewinniać go będą. Gdy natomiast biedny w nieszczęście wpadnie, będą go ganili, a gdy mówić będzie mądrze, nie znajdzie uznania.
23 Gdy bogaty przemówi, wszyscy zamilkną i mowę jego wynosić będą pod obłoki. Gdy biedny przemówi, spytają: "Któż to taki?", a jeśliby się potknął, całkiem go obalą.
24 To bogactwo jest dobre, które jest bez grzechu, a ubóstwo jest złem w ustach bezbożnego.
25 Serce człowieka zmienia jego twarz, raz na dobro, to znów na zło.
26 Wyrazem serca w pomyślności - twarz wesoła, ale wynajdywanie przypowieści - to trudne myślenie.
1 Szczęśliwy mąż, który nie potknął się ustami i nie jest przybity smutkiem grzechów.
2 Szczęśliwy, którego własna dusza nie potępia i kto nie stracił swojej nadziei.

***

Dopóki pająk dmie się trzymając się belki,
Jest to dogmatyk, który tworzy system wielki,
Lecz gdy schodząc po nici chwieje się z wietrzykiem,
Natenczas z dogmatyka staje się sceptykiem.

Adam Mickiewicz

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Zbyt często brakuje wina szczęścia


W gruncie rzeczy, to że na przyjęciu weselnym zabrakło wina nie jest sprawą aż tak istotną. Zaproszeni goście mogli pójść do domów syci. Brak, który Maryja zauważa, nie jest zatem taki istotny, to nie kwestia życia i śmierci. Jest to brak dobrobytu, brak który powoduje, że wszystko idzie w złym kierunku, jest to coś, czego często nam brakuje. Jesteśmy pozbawieni "tego czegoś": radości, entuzjazmu, ferworu, które są potrzebne, aby wszystko udawało się jak najlepiej. Ilu wspólnotom brakuje tego wina!

C. M. Martini


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Staraj się podobać Temu, u którego wolno ci pozostać na zawsze.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Boże, którego wyroki wyniosły św. Piusa w Twoim Kościele, aby stał się obrońcą wiary i piewcą Twojej chwały, spraw, abyśmy dzięki niemu mogli uczestniczyć w Twojej tajemnicy z żywą wiarą i gorącą miłością. Amen.


Patron DniaŚw. Pius V
 
papież

Michał Ghislieri zwany Aleksandrinus urodził się we Włoszech w roku 1504. Mając zaledwie 15 lat, przywdział habit dominikański. W roku 1528 otrzymał święcenia kapłańskie i zaczął wykładać teologię i filozofię. W roku 1556 papież Paweł IV mianował go biskupem połączonych diecezji Nepi i Sutri w państwie papieskim. W roku 1557 ten sam papież podniósł go do godności kardynała; Pius IV następca Pawła IV od roku 1559, przeniósł go do diecezji Mondori w Piemoncie. NA konklawe zwołanym po śmierci Piusa IV w roku 1566 św. Karolowi Boromeuszowi udało się zjednoczyć wszystkich, aby oddali głosy na kardynała Aleksandrinusa. Nowy papież przybrał imię Piusa V. W swej posłudze na Stolicy apostolskiej odznaczał się wielką gorliwością, wcielając w życie dekrety Soboru Trydenckiego. Opublikował księgi liturgiczne, którymi Kościół rzymski posługiwał się przez 400 lat. Zwalczał protestantyzm we Francji i w Rzeszy, zreformował oficjalne nabożeństwo liturgiczne Kościoła, potępiał zbytkowe życie wyższego kleru, nałożył beneficjatom (biskupom i proboszczom) obowiązek rezydencji, tj. stałego przebywania na terenie diecezji bądź parafii. Umarł w Rzymie 1 maja 1572 roku.


jutro: św. Józefa

wczoraj
dziś
jutro