logo
Piątek, 29 lipca 2016 r.
imieniny:
Marty, Konstantego, Olafa, Ludmiły – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji

___________________
 

reklama
Piątek, 29 lipca 2016
XVII tydzień Okresu Zwykłego, I tydzień psałterza


Wspomnienie obowiązkowe św. MartyCzytania liturgiczne

Piątek. Wspomnienie św. Marty.
1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 8, 12b; J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42;


PIERWSZE CZYTANIE  (Hbr 13,1-2.14-16)
Obowiązek gościnności

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.
Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez Jezusa więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11)

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy. 
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 8,12b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (J 11,19-27) 
Wiara Marty

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”.
Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”.
Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”.
Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”.

Oto słowo Pańskie.

albo:


EWANGELIA  (Łk 10,38-42)
Jezus w gościnie u Marty

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.
A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Wiara Marty
(J 11,19-27)

Jezus jest Panem życia i śmierci, On śmierć pokonał i dał nam nadzieję wieczności. A nawet więcej niż nadzieję, dał nam pewność życia wiecznego. Jeśli w tą prawdę wierzymy, to musimy także wierzyć w Niego. Skoncentrować swoją wiarę na Osobie Chrystusa, który nie przychodzi, aby zmieniać porządek rzeczy na tym świecie – „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł” (por. J 11,).
 
Nasza wiara często sprowadza się do przekonania, że gdy będziemy ludźmi wierzącymi, to nic złego, przykrego nie powinno nas spotkać. Jezus wychodzi poza to czysto ludzkie rozumowanie, proponuje zdecydowanie szerszą perspektywę. Dopiero z tej perspektywy widać wszystko jasno i wyraźnie, a dotychczasowe życie nabiera nowego sensu. Nie trzeba się trwożyć i płakać, bo Pan pełen mocy i chwały jest blisko każdego z nas.
 
Anna
orlimada@gmail.com
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

„Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”  (J 11, 26). 

Jezus żąda wiary w Siebie, w Swoją Osobę. Tego przed Nim ani po Nim nikt nie żądał. Wszyscy inni przywódcy religijni czy reformatorzy żądali wiary w swój program, że to, czego wymagają od ludzi  jest słuszne i prawdziwe. Dla Jezusa Jego nauka jest sprawą drugorzędną. Najpierw chce abyśmy uwierzyli w Niego, bo nie Jego nauka nas zbawi, ale On sam. 

Dzisiaj wspominamy św. Martę, siostrę Marii Magdaleny. Dwie święte siostry, dwa różne charaktery i postawy życiowe. Maria bardziej nastawiona na modlitwę i kontemplację, podczas gdy jej siostra ku praktycznemu działaniu. Tak można siebie zapytać, z którą byłoby wygodniej przebywać i mieszkać? Samym kontemplowaniem i modlitwą chleba się nie upiecze. Konieczna jest też praca. Jednakże ci, którzy za bardzo zabiegają o rzeczy tego świata, wpadają w drugą krańcowość.Wszelkie skrajności powinny być korygowane, natomiast cnotą jest złoty środek. 

Potrzebne są i Marie i Marty, a więc ludzie, którzy więcej czasu poświęcają modlitwie, a także i ci, którzy zaradzają naszym codziennym potrzebom. Najlepiej jest zaś w sobie pogodzić te dwie tendencje i być zarazem Marią i Martą. Chrystus pochwalił Marię a Marcie powiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało” (Łk 10, 41). Zabiegana i zatroskana Marta nie miała czasu posłuchać tego, co chciał powiedzieć Jezus. O Marii zaś powiedział, że obrała najlepszą cząstkę” (Łk 10, 42). Czy dzisiaj nie jest podobnie, gdy tak wielu ludzi nadmiernie zabiegając o sprawy materialne, nie ma okazji usłyszeć tego, co uczy Kościół? 

diakon Franciszek

diakonfranciszek@gmail.com

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Maryja Dziewicą rodzącą


Maryja jest Dziewicą rodzącą: "wierząc bowiem i będąc posłuszną, nie znając męża, zacieniona Duchem Świętym zrodziła na ziemi samego Syna Boga Ojca". Bóg zechciał, że to prawdziwie jedyne w swoim rodzaju i godne podziwu macierzyństwo jest wzorem płodności Dziewicy-Kościoła, który sam także staje się Matką: "przez przepowiadanie i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych". Słusznie więc nauczali Ojcowie, że Kościół w sakramencie chrztu przedłuża dziewicze macierzyństwo Maryi. Z ich świadectw chcemy przytoczyć jedno, mianowicie świadectwo św. Leona Wielkiego, Naszego znamienitego poprzednika, który w homilii na Boże narodzenie stwierdza: "Początek życia, jaki (Chrystus) wziął w łonie Dziewicy, umieścił w źródle chrzcielnym, dał wodzie to, co dał Matce; albowiem moc Najwyższego i osłona Ducha Świętego (por. Łk 1, 35), która sprawiła, że Maryja porodziła Zbawiciela, sprawia, że woda odradza wierzącego". Chcąc zaś zaczerpnąć ze źródeł liturgicznych, wspominamy przepiękną Modlitwę ofiarną liturgii hiszpańskiej mówiącą: "Tamta (Maryja) nosiła życie w łonie, ten (Kościół) – w chrzcie. Do łona tamtej Chrystus wstąpił, w wody tego Chrystus przyoblekł się".

MC 19

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Wielka wiara wysługuje wielkie rzeczy, a jeśli poszerzysz fundament zaufania na dobroć Bożą, wtedy otrzymasz tym więcej z Jego szczodrobliwej ręki. Św. Bernard.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn był częstym gościem w domu św. Marty. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy mogli wiernie służyć bliźnim i zasłużyli sobie na Królestwo Niebieskie. Amen


Patron Dniaśw. Marta
 
dziewica, patronka kucharek

Marta była siostrą Marii i Łazarza, z którymi mieszkała w Betanii (obec. El Azaryie). Rodzina cieszyła się ogólnym szacunkiem. Byli, jak wiadomo z Ewangelii, przyjaciółmi Chrystusa, który często bywał ich gościem. Marta jest wzorem zapobiegliwej gospodyni. Kiedy Jezus przybył do Betanii po śmierci Łazarza, Marta wyszła Panu na spotkanie i rzekła: "Teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Usłyszawszy wówczas słowa: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem", odpowiedziała wspaniałym aktem wiary: "Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży". Siostry głosiły też Jezusa po wskrzeszeniu Łazarza. W roku 1187 odkryto w Tarasconie we Francji rzekome relikwie św. Marty i umieszczono we wspaniałej krypcie w tamtejszym kościele.

jutro: św. Piotra Chryzologa

wczoraj
dziś
jutro