logo
Czwartek, 23 października 2014 r.
imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna, Jana Kapistrana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji


reklama
Czwartek, 23 października 2014
XXIX tydzień Okresu Zwykłego, I tydzień psałterza

Wspomnienie dowolne:
św. Jana Kapistranta – prezbitera
św. Józefa Bilczewskiego – biskupa
Czytania liturgiczne

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera.
Ef 3, 14-21; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b); Łk 12, 49; Łk 12, 49-53;PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 3,14-21) 
Abyście doszli do całej Pełni Bożej

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni doszli do całej Pełni Bożej.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19)

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały. 
Chwalcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. 

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia. 
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 12,49)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię 
i bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12,49-53) 
Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.


Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Ewangelia powodem rozłamu  
(Łk 12, 49-53
)

 

Jezus, Mesjasz, który miał przynieść światu pokój mówi o tym, że przyniesie rozłam i ogień. Każdą ranę, która źle się zrosła trzeba ponownie otworzyć, aby ją oczyścić. Jezus pragnie oczyścić ogniem Ducha Świętego wszystkie rany w nas, w naszych rodzinach i naszych domach.

Pomóż mi, Panie, nie bać się zawierzyć Ci moich najskrytszych ran i trudnych niewyjaśnionych spraw, aby ogień Twego Ducha dokonał prawdziwego uzdrowienia.

Kinga Jagiełło
kiia89@gmail.com

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

***

Biblia pyta:

Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?
1 Kor 4,7

***

KSIĘGA IV, GORĄCA ZACHĘTA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rozdział XII. O TYM, Z JAK WIELKĄ PILNOŚCIĄ TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ NA PRZYJĘCIE CHRYSTUSA

Głos Umiłowanego


1. Ja kocham czystość, a każda świętość jest moim darem. Szukam czystego serca i w nim znajduję miejsce spoczynku Dz 7,49; Iz 66,1. Przygotuj mi obszerną izbę biesiadną i stół nakryty, a będę obchodził u ciebie święto Paschy razem z moimi uczniami Mk 14,15; Łk 22,12.

Jeśli chcesz, abym przyszedł i pozostał u ciebie, wylej stary kwas 1 Kor 5,7 i wymieć mieszkanie serca. Usuń z niego świat, ucisz zgiełk występków Ps 103(102),8, siądź jak samotny wróbel na dachu i rozpamiętuj twoje winy, aż stanie ci się gorzko na duszy Iz 38,15.

Bo ten, kto kocha, przygotowuje dla swojego ukochanego miejsce najlepsze i najpiękniejsze, tak przejawia się jego miłość.

2.  Ale wiedz, że aby się przygotować należycie, sam nic nie zdziałać nie zdołasz, choćbyś się przygotowywał przez cały rok i o niczym innym nie myślał. Tylko dzięki mojej przyjaźni i łasce wolno ci przystąpić do mojego stołu, jak temu żebrakowi, którego bogacz zaprosił na ucztę, a ten mógł mu odpłacić za gościnność tylko pokorą i wdzięcznością Łk 14,12.14.

Czyń, co w twojej mocy, a czyń gorliwie, nie dlatego, że taki jest zwyczaj lub że tak trzeba, ale z bojaźnią, czcią i wzruszeniem przyjmuj Ciało umiłowanego Pana, Twojego Boga, który raczy przybyć do ciebie. Ja wezwałem cię, ja nakazałem to czynić, ja dopełnię, czego ci nie dostaje. Przyjdź i przyjmuj mnie.

3. Gdy udzielam ci łaski pobożności, dziękuj swojemu Bogu, ale nie dlatego, że jesteś tego godny, lecz dlatego, że ulitowałem się nad tobą Mt 18,33. Jeśli brak ci pobożności i czujesz się oschły, nie ustawaj w modlitwie, wzdychaj i kołataj, nie ustępuj, aż zasłużysz na okruszynę lub kroplę uzdrawiającej łaski Mt 7,7; Łk 11,9-10.

Ty potrzebujesz mnie, nie ja ciebie, ty przychodzisz mnie uświęcić, ale ja przychodzę uświęcić i udoskonalić ciebie 2 Mch 14,35. Przychodzisz, aby ze mnie zaczerpnąć świętości i zjednoczyć się ze mną, aby otrzymać łaskę i na powrót zapłonąć chęcią przemiany. Nie lekceważ tej łaski 1 Tm 4,14, ale przygotuj serce jak najusilniej i wprowadź do siebie Umiłowanego 1 Sm 7,3.

4. Trzeba, żebyś nie tylko przed Komunią pobudzał się do pobożności, ale także byś chronił ją wytrwale po przyjęciu Sakramentu. Nie mniejsza niech będzie potem czujność niż przedtem pobożne przygotowanie.

Baczne czuwanie nad sobą po Komunii świętej jest właśnie najlepszym sposobem przygotowania się do osiągnięcia jeszcze większej łaski. Dlatego złą zapowiedzią jest to, że ktoś wracając od Komunii natychmiast oddaje się zewnętrznym rozrywkom. Stroń od gadulstwa Prz 10,19, pozostań w samotności i ciesz się swoim Bogiem.

Masz bowiem to, czego nikt na świecie nie może ci odebrać. Powinieneś oddać mi się cały tak, abyś odtąd żył już bez troski i nie zagłębiając się w siebie, ale we mnie Ga 2,20.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

Przyznawaj się do błędów.
H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Różaniec "modlitwą Jezusa"

Jeśli przyjrzymy się uważnie modlitwie różańcowej, zauważymy, że w kulturze zachodniej jest ona równoznaczna z "modlitwą Jezusa", drogą ubóstwa i pokory, której potrzebujemy, by osiągnąć stan zaangażowania - nieustanną modlitwę.

Ojciec Molinié powiedział: "Aby osiągnąć ten poziom, różaniec jest drogą najkrótszą, właśnie dlatego, że jest bardzo prosty, że nie skłania się ku szczytom kontemplacji szkodliwie uwodzącej naszą pychę.

Nieustanne powtarzanie różańca mogłoby się wydawać ułatwieniem, w gorszym sensie tego określenia - jeśli odmawia się tę modlitwę z formalną intencją bycia w porządku, ale może być również ułatwieniem w cudownym sensie tego słowa - jeśli odnosi się do wysilania wzroku, by na horyzoncie dojrzeć Tego, który przyjdzie - Chrystusa. W takiej perspektywie po modlitwie różańcowej nie jest się już tą samą osobą co przedtem. Odnosi się to do odmawiania "modlitwy Jezusa" i "Zdrowaś Maryjo". Stajemy się bardziej pokorni, bardziej ubodzy, a zatem bliżsi zupełnemu poddaniu się grzesznika wobec miłosierdzia".

Właśnie na odkryciu naszego bycia grzesznikami i potrzebie miłosierdzia, utrwala się zbieżność "modlitwy Jezusa" i "Zdrowaś Maryjo". Wszystko inne jest sumą technicznych detali bez znaczenia.

J. Lafrance

 

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Kto nie miłuje bliźniego, nie powinien w żaden sposób wykonywać posługi przepowiadania. Św. Papież Grzegorz.
 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918), Założyciela Salwatorianów
i Salwatorianek
 

Modlitwa na dziś
Panie, który wybrałeś św. Jana, by pocieszał Twój lud w niedoli, spraw, abyśmy zawsze mogli żyć bezpiecznie pod Twoją opieką i zachować Twój Kościół w pokoju. Amen.
 


Patron Dniaśw. Jan Kapistran
 
kapłan

Św. Jan urodził się w roku 1386. Po studiach prawniczych był gubernatorem Peruggi. Na tym stanowisku odznaczał się wielką miłością do ubogich. Po wstąpieniu o zakonu franciszkańskiego poświęcał się niezmordowanie działalności kaznodziejskiej. Głosił kazania we Włoszech, Niemczech, Austrii, Polsce i na Węgrzech. Św. Jan Kapistran wzywał do zjednoczenia sił chrześcijańskich przeciw inwazji muzułmańskiej na Europę i stał się organizatorem zwycięstwa pod Belgradem w roku 1456. W kilka miesięcy po tym zwycięstwie umarł 23 października 1456 roku.

jutro: św. Antoniego Marii Clareta

wczoraj
dziś
jutro