logo
Sobota, 26 lipca 2014 r.
imieniny:
Anny, Joachima, Mirosławy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji


reklama
Sobota, 26 lipca 2013
XVI tydzień Okresu Zwykłego, IV tydzień psałterza


Wspomnienie obowiązkowe świętych Joachima i Anny – rodziców Najświętszej Maryi Panny
Czytania liturgiczne

Sobota. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.

Czytania z dnia:
Jr 7, 1-11; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2); Jk 1, 21; Mt 13, 24-30; 

albo czytania ze wspomnienia:
Syr 44, 1. 10-15; Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17;


PIERWSZE CZYTANIE  (Syr 44,1.10-15)
Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 132,11.13-14.17-18)

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida. 

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
od której nie odstąpi: 
„Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie”. 

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie. 
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie. 

Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca. 
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *
a nad nim zajaśnieje jego korona”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Łk 2,25c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nich. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 13,16-17)
Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa
(Mt 13, 16-17
)


Kto pragnie ujrzeć i usłyszeć Jezusa garnie się do Niego. Jeśli nawiąże z Nim kontakt jest szczęśliwy. Usłyszy wtedy o wiele więcej niż gdyby pozostał obojętny. Jeśli w historii Kościoła mamy tylu świętych, to pewnie dlatego, że widać było po nich, że słyszą i widzą Jezusa.
 
Proś Ducha Świętego o obecność. Żyj słuchając Pana. To nawet, gdy umrzesz, Twoi bliscy nie zapomną Ciebie i Twego sposobu słuchania Pana. Takie im możesz zostawić dziedzictwo – Twoją świętość w Panu.

Asja Kozak
asja@amu.edu.pl

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
Niezwykła jest ta dzisiejsza sobota w liturgii Kościoła. Bo chociaż (jak każdego tygodnia) poświęcamy ten dzień szczególnej czci Maryi, Matki Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, to dziś wspominamy także dwoje innych, wyjątkowych ludzi. Ludzi, dzięki którym, z woli Stwórcy, możemy czcić naszą Matkę Niebieską. Są to Jej czcigodni Rodzice - święci Joachim i Anna. Nie ma wprawdzie w Biblii wzmianki o nich, ale dzięki zachowanym przez tradycję pismom apokryficznym, zwłaszcza Protoewangelii Jakuba pochodzącej z połowy II w. po Chr., dowiadujemy się ich imion. Inne apokryfy też są zgodne w tej kwestii. Anna, po hebrajsku Hanna to znaczy „łaska”, Joachim – „Przygotowanie Panu”. I rzeczywiście Babcia Jezusa jest właśnie taką łaską daną od Boga, a Joachim, Jego Dziadek, przygotowuje Dlań Tę, z której przyjmuje On ludzkie Ciało. 
 
Obdarowanie przez Boga Niepokalanie Poczętą, uchodzących dotąd za niepłodnych (niemłodych już przecież małżonków) jest Jego wielką łaską. Błogosławieństwem nie tylko dla nich, ale także i dla całego świata. Wymodlili Ją sobie oboje. Joachim dodatkowo pości przez 40 dni na pustkowiu. Piętnastego dnia od narodzin dziecko otrzymuje imię Maria, co się tłumaczy jako „Pani”. Św. Hieronim podaje: „napawająca radością”; „przyczyna naszej radości”; „ukochana przez Jahwe”. I wszystkie te tłumaczenia odpowiadają prawdzie. Chcąc dochować wcześniej złożonych Bogu ślubów, kiedy dziewczynka kończy 3 lata rodzice oddają swoją ukochaną jedynaczkę na służbę do świątyni. W rok później (jak głosi legenda) Joachim żegna się z ziemskim życiem i odchodzi do Boga, natomiast Anna ponoć jeszcze dwa razy wychodzi za mąż. 
 
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli (Mt 13, 16-17). Wprawdzie kontekst tych słów Jezusa (przez liturgistów przypisanych dzisiejszemu dniu) nie odnosi się bezpośrednio do rodziców Jego Matki (wówczas gdy padają one z ust Jego, oni dawno już nie żyją), ale śmiało można nazwać ich szczęśliwcami. Bo oczy i uszy ich zawsze otwarte są na sprawy Boże. Obejmują je całym życiem, które oddają Bogu we władanie. Wierzą Mu i ufają we wszystkim. Wiara ich, bliska tej, którą posiada praojciec Abraham. Rodzi się i rozwija z usłyszanej prawdy przekazywanej przez proroków. Bo ich serca otwierają się na nią. Wraz ze wzrostem czci ku Bożej Rodzicielce w całym Kościele rozwija się też i kult Jej świętych Rodziców. Można więc odnieść do nich te słowa: Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę (Syr 44, 14-15).
 
Podobnie i Apostołowie słuchają Jezusa, chodząc za Nim przez trzy lata Jego publicznej działalności. Wierzą każdemu Jego słowu, chociaż nie wszystko jeszcze rozumieją. Dopytują się nie raz, prosząc Go o bardziej szczegółowe wyjaśnienia sensu danej przypowieści. Otrzymują w odpowiedzi pełniejszą wiedzę, głębsze poznanie tajemnic Bożego Królestwa. Przyrównując ich do proroków, Nauczyciel podkreśla ogromną wartość ich apostolskiego posłannictwa. Wierzą też Apostołowie, że Jezus jest Mesjaszem, Tym o którym pisze Psalmista: 
 
Pan zaprzysiągł Dawidowi 
trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: 
[Potomstwo] z ciebie zrodzone 
posadzę na twoim tronie.
(...)
Wzbudzę tam moc dla Dawida, 
zgotuję światło dla mego pomazańca!
(Ps 132, 11.17) 
 
W różnych dniach na przestrzeni wieków obchodzono liturgiczne wspomnienie czci świętych Anny i Joachima. Nawet przez jakiś czas rozdzielnie (Joachim 16 sierpnia, Anna 26 lipca), ale ostatecznie po reformie liturgicznej z 1969 roku połączono ich imiona na nowo pod datą 26 lipca.  Zakończę to moje rozważanie dzisiejszą kolektą: 
 
„Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.”
 
 
Bogumiła Lech-Pallach, Gdynia
bogumila.lech@wp.pl

***

Litania do Świętej Annyodmów

***

Człowiek pyta?

Cóż mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?
Mt 27:22

***

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział XVI. O TYM, ŻE PRAWDZIWEGO UKOJENIA SZUKAĆ MOŻNA TYLKO W BOGU

 
1. Czego mogę pragnąć, o czym pomyśleć dla zdobycia szczęścia, tego nie oczekuję tutaj, ale w przyszłości. Bo choćbym sam jeden miał całe szczęście świata i mógł używać wszystkiego, co dobre na ziemi, jedno jest pewne, że nie mogłoby to trwać długo.

Dlatego, duszo moja, nie możesz zażywać zupełnego, szczęścia i doskonałego ukojenia jak tylko w Bogu, pocieszycielu ubogich i pokrzepieniu pokornych Ps 77(76),3-4. Poczekaj trochę, duszo, poczekaj na to, co Bóg ci obiecał, a będziesz miała w niebie obfitość wszystkiego.

Jeżeli zbyt żarłocznie rzucisz się na teraźniejsze, stracisz wieczne i niebieskie. Używaj doczesności, ale pragnij wieczności. Nie zdołasz się nasycić niczym, co doczesne, bo nie do używania świata jesteś stworzona.

2. Nawet gdybyś zdobyła wszystkie rzeczy, jakie są stworzone, nie mogłabyś osiągnąć szczęścia i zadowolenia. Tylko w Bogu, który wszystko stworzył, zawiera się całe twoje szczęście i ukojenie, nie takie, jakie wyobrażają sobie i wychwalają głupcy zakochani w tym świecie, ale jakiego oczekują dobrzy słudzy Chrystusa i jakiego przedsmak znają ludzie uduchowieni i czystego serca, którzy już jakby przebywają w niebie Flp 3,20.

Marne i krótkotrwałe jest ludzkie szczęście. Błogosławione i prawdziwe jest to szczęście, które w głębi zaszczepia nam prawda. Człowiek pobożny wszędzie nosi w sobie swojego pocieszyciela Jezusa i mówi do Niego: Bądź ze mną, Panie Jezu, zawsze i wszędzie.

Niech to mi będzie szczęściem, że chętnie zrzekam się wszelkiego ludzkiego szczęścia Hi 6,10. A gdyby mi zabrakło Twojej pociechy, niech Twoja wola i Twoja sprawiedliwa próba będą mi największą pociechą. Bo nie na wieki się gniewasz i nie wiecznie będziesz mi groził Ps 103(102),9; Iz 57,16.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Maryja wzorem Kościoła w oddawaniu czci

Maryja, będąca wzorem dla całego Kościoła w oddawaniu czci Bogu, jest dla chrześcijan także nauczycielką pobożności. Wcześniej zaczęli oni spoglądać na Nią, by tak jak Ona uczynić ze swego życia kult należny Bogu, a z czci zadanie życia. Już w IV wieku, św. Ambroży przemawiając do wiernych pragnął, by w każdym z nich był duch Maryi wysławiający Boga: "Oby w każdym był duch Maryi, by uwielbiał Boga; oby w każdym był duch, by radował się w Bogu". Jednakże Maryja jest przede wszystkim wzorem tego kultu, przez który życie każdego staje się ofiarą składaną Bogu. Tę starożytną i odwieczną naukę wszyscy muszą usłyszeć od Kościoła, a także od Najświętszej Dziewicy, która Bożemu Posłańcowi odpowiedziała: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 38). Zaiste tymi słowami antycypowała przepiękną prośbę Modlitwy Pańskiej: "Bądź wola twoja" (Mt 6, 10). Zatem przyzwolenie Maryi jest dla wszystkich chrześcijan pouczeniem i przykładem posłuszeństwa wobec woli Ojca, która ma się stać dla każdego drogą i pomocą do świętości.

MC 21


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Wyrzeknij się długich bezowocnych rozmyślań na temat swoich błędów, gdyż to zatrzymuje cię, zniechęca i zaprząta ci głowę i serce. Upokórz się i wzbudź żal za nie, gdy tylko je zauważysz, a jeśli się ich dopuściłeś, zostaw je na boku i idź dalej swoją drogą.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś

Panie, Boże naszych ojców, dzięki św. Joachimowi i Annie dałeś nam Matkę Twojego Wcielonego Syna. Niech ich modlitwy pomogą nam otrzymać zbawienie, które obiecałeś Twemu ludowi.
Amen.Patron Dniaśw. Anna i Joachim 
rodzice Najświętszej Maryi Panny

Św. Joachim i Anna, oboje z rodu Judy, królewskiego domu Dawida, są czczeni przez Kościół jako rodzice NMP, która była prawdopodobnie ich jedynym dzieckiem. Św. Annę czczono od wczesnego okresu chrześcijaństwa. Ojcowie Kościoła zwłaszcza Wschodniego, wiele mówili o jej świętości i przywilejach. Jest patronką matek chrześcijańskich. Św. Joachim był od niepamiętnych czasów czczony w Kościele Wschodnim, a od VI w. zaobserwowano jego publiczny kult we wszystkich krajach. Tradycja podaje, że św. Joachim i Anna w podeszłym wieku przybyli do Galilei i osiedlili się w Jerozolimie. Tam urodziła się i wychowała Matka Boga; tam również oni umarli i zostali pochowani.

jutro: św. Natalii, Feliksa

wczoraj
dziś
jutro