logo
Piątek, 24 października 2014 r.
imieniny:
Arety, Marty, Marcina, Antoniego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji


reklama
Piątek, 24 października 2014
XXIX tydzień Okresu Zwykłego, I tydzień psałterza

Wspomnienie dowolne św. Antoniego Marii Clareta – biskupaCzytania liturgiczne
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.
Ef 4, 1-6; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Por. Mt 11, 25; Łk 12, 54-59;PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 4,1-6)
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 24,1-2.3-4ab.5-6)

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy. 
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom. 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12,54-59)
Poznać znaki czasu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: «Będzie upał». I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?
Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.
Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka”.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Poznać znaki czasu
(Łk 12, 54-59
)

 

Przyjście Jezusa i Jego nauka dały ludziom szansę na głębsze poznanie tego, co jest słuszne w oczach Boga. Boży człowiek nie wzbudza niepokoju, oddaje, co jest winien. Liczy się z tym, by nie skrzywdzić drugiego. Inaczej: wprowadza pokój swoją obecnością, bo nie ma w nim przewrotności.

Jak być człowiekiem rąk nieskalanych i czystego serca? 

Jak zachować pokój i być jednego Ducha?

Jak postępować w sposób godny Bożego powołania?

– Ucz mnie, Jezu, przez miłość Twoją!

Asja Kozak
asja@amu.edu.pl

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

Prognoza Twojego Życia
(Łk 12,54-59)

 

Coraz zimniej! Jesień jesienią, ale, żeby aż tak zimno?! A, jak będzie jutro? No właśnie – jak będzie? Częstą informacją, którą lubimy słuchać jest prognoza pogody. Można zaplanować pogodny weekend, wycieczkę, spacer, czy po prostu przewidywalny strój na jutro.

Jezus, w dzisiejszej Ewangelii (zob. Łk 12,54-59) właśnie o tym. Nieobce Mu przecież były zachowania ludzkie. Mówi: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa.

Ale, tak naprawdę to – wcale nie o pogodę Mu chodziło – a „prognozowanie” naszego życia. Byśmy dostrzegali obecnego w nim Boga i odczytywali Jego plany wobec nas. Bez włączania internetu, czy telewizji, bez gazet i doniesień mediów – ale w takim Sam na Sam z Nim, czy to w Piśmie Świętym, czy to Sakramentach. W Eucharystii, czy przy kratkach konfesjonału. A może tak po prostu – idąc parkową alejką, obserwując ludzi i zdarzenia. Co dziś mówi do Ciebie Bóg? Czego pragnie? Co chce Ci powiedzieć? Jaką „prognozę” przewiduje-cie?

Beata Żabka

***

Biblia pyta:

Nie w słowie, lecz w mocy przejawia się królestwo Boże. Cóż chcecie? Z rózgą mam do was przybyć czy z miłością i z łagodnością ducha?
1 Kor 4, 20-21

***

KSIĘGA IV, GORĄCA ZACHĘTA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rozdział XIII. O TYM, ŻE CZŁOWIEK POBOŻNY WINIEN PRAGNĄĆ PEŁNEGO ZJEDNOCZENIA Z CHRYSTUSEM W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE


1. Któż mi da tę łaskę, Panie, abym odnalazł Ciebie Pnp 8,1, otworzył przed Tobą serce i cieszył się Tobą, jak tego pragnę z całej duszy? Wtedy nikt mnie już nie zdoła dotknąć, żadna istota mnie nie poruszy ani pociągnie ku sobie. Ty jeden mów do mnie, a ja do Ciebie, jak mówi kochany z ukochanym, jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem Wj 3,11.

O to proszę, do tego tęsknię, aby złączyć się całkowicie z Tobą i oderwać serce od wszystkich innych rzeczy, uczyć się dzięki Komunii i częstemu odprawianiu Mszy coraz lepiej rozumieć sprawy niebieskie i wieczne. O Boże, kiedyż będę z Tobą zjednoczony całkowicie i wchłonięty przez Ciebie do zupełnego zapomnienia o sobie? Ty we mnie, a ja w Tobie – i tak pozwól mi w jedności z Tobą już na zawsze pozostać J 17,21.

2. Ty jesteś mój umiłowany, wybrany z tysięcy Pnp 5,10, w Tobie pragnie mieszkać moja dusza po wszystkie dni życia Mt 12,18. Ty jesteś moje ukojenie, w którym mieści się wzniosły pokój i prawdziwy spoczynek, bo poza Tobą jest tylko trud, ból i niedola bez granic. Ty jesteś naprawdę Bóg ukryty Iz 45,15 i nie przestajesz z bezbożnymi, ale przemawiasz do prostych i pokornych Prz 3,32. O jakże miły jesteś, Panie, bo żeby okazać synom swoją miłość Mdr 12,1, raczysz posilać ich chlebem najpożywniejszym, który zstąpił z nieba Mdr 16, 20-21; J 6,50.

Zaprawdę nie ma drugiego narodu tak wzniosłego, który by miał bogów tak blisko przy sobie Pwt 4,7, tak jak Ty, Boże nasz, bliski jesteś wszystkim wierzącym Tobie, którym udzielasz siebie na pokarm i pokrzepienie dla codziennej pociechy i obrócenia ich serc ku niebu.

3. Jakiż jest inny lud tak obdarowany Pwt 4,8 jak lud chrześcijański? Albo jakaż istota pod niebem tak miła Bogu jak dusza pełna oddania, ku której schodzi Bóg, aby sycić ją swoim chwalebnym Ciałem? O niewypowiedziana łasko, o przedziwna litości, o miłości nieogarniona do każdego człowieka!

Lecz cóż dam Panu Ps 116(114-115),12 w zamian za tę łaskawość, za tę zaszczytną miłość? Cóż mógłbym ofiarować lepszego jak tylko oddać Bogu całe serce i złączyć się z Nim aż do głębi.

A gdy moja dusza złączy się już całkowicie z Bogiem, zadrży we mnie wszystko.

Wówczas powie: Jeśli chcesz być ze mną i ja chcę być z tobą. A ja odpowiem: Panie, racz pozostać ze mną, pragnę gorąco być z Tobą. To jedyne moje pragnienie – zjednoczyć moje serce z Tobą.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

***

Dowcipu używaj żeby bawić, nie ranić.

***

Naucz się rozróżniać muzykę Chopina, Mozarta i Beethovena.
H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Różne sposoby odmawiania różańca

Jedni, kiedy mają czas, preferują odmawianie różańca lub koronki od razu w całości. Inni lubią odmawiać go w ciągu całego dnia, patrząc na wydarzenia lub napotykane twarze, uświęcać nim wykonywaną pracę lub wolny czas. Różaniec jest wówczas, pewnego rodzaju złotą nicią, która jednoczy wszystkie momenty życia. Łączy je w spojrzeniu zwróconym w stronę Jezusa i Jego Matki.

Ci, którzy są wytrwali w takim sposobie modlitwy, czasem surowej i oschłej, zdążają w kierunku kontemplacyjnej modlitwy Ducha. Sposób, w jaki odmawia się różaniec nie ma większego znaczenia. Ci, którzy nie umieją przeżyć dnia bez odmawiania różańca, otrzymają ogromną łaskę: zobaczą niebo otwarte i Jezusa siedzącego po prawicy Ojca.

J. Lafrance

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Gdzie można znaleźć mądrość? Jb 28,12.
Nie ma jej u tych, którzy żyją w krainie rozkoszy. Jb 28,13.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918), Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek
 

Modlitwa na dziś
Boże, który dałeś św. Antoniemu cudowną miłość i cierpliwość w nawracaniu ludzi, spraw, abyśmy dzieki niemu potrafili odnaleźć Twoje królestwo i wytrwale pracowali w Chrystusie dla dobra naszych bliźnich.
Amen.Patron Dniaśw. Antoni Maria Claret
 
biskup

Św. Antoni Maria Claret urodził się w Sallent koło Barcelony 23 grudnia 1807 roku. W młodym wieku uczył się tkactwa. Idąc za głosem powołania wstąpił do stanu duchownego. Jako kapłan pracował najpierw w duszpasterstwie parafialnym, a później jako misjonarz apostolski w Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich. W roku 1849 założył Zgromadzenie Synów Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce potem został mianowany arcybiskupem Santiago na Kubie i gorliwie pracował nad odrodzeniem życia katolickiego w tej diecezji. Dla chrześcijańskiego wychowania dziewcząt założył zgromadzenie sióstr nauczycielek pod wezwaniem Maryi Niepokalanej. W roku 1857 został odwołany do Hiszpanii i objął urząd spowiednika królowej Izabeli II. Towarzyszył jej również na wygnaniu we Francji. Umarł we Francji 24 października 1870 roku.


jutro: św. Gaudentego

wczoraj
dziś
jutro