logo
Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
imieniny:
Jolanty, Łukasza, Olimpii, Floriana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Czwartek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a); Por. Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;
Stary lekcjonarz: Iz 26, 1-6; Ps 118, 1 i 8-9, 19-21, 25-27a; Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;
 


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 26,1-6)
Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

W ów dzień śpiewać będą 
tę pieśń w ziemi judzkiej: 
„Miasto mamy potężne; 
On jako środek ocalenia 
sprawił mury i przedmurze. 
Otwórzcie bramy! 
Niech wejdzie naród sprawiedliwy, 
dochowujący wierności; 
jego charakter stateczny 
Ty kształtujesz w pokoju, 
w pokoju, bo Tobie zaufał. 
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, 
bo Pan jest wiekuistą Skałą! 
Bo On poniżył przebywających na szczytach, 
upokorzył miasto niedostępne, 
upokorzył je aż do ziemi, 
sprawił, że w proch runęło. 
Podepcą je nogi, nogi biednych 
i stopy ubogich”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1 i 8-9,19-21,25-27a)


Refren: Błogosławiony, idący od Pana.

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, +
bo łaska Jego trwa na wieki. *
Lepiej się uciec do Pana, +
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciec do Pana, 
niż pokładać ufność w książętach. 

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, +
wejdę przez nie i podziękuję Panu. *
Oto jest brama Pana, +
przez nią wejdą sprawiedliwi. *
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał 
i stałeś się moim Zbawcą. 

O Panie, Ty nas wybaw, +
O Panie, daj nam pomyślność. *
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, +
błogosławimy was z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem ! 
I daje nam światło.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Iz 55,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, 
wzywajcie Go, gdy jest blisko. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 7,21.24-27)
Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Olimpia

Św. Olimpia, pani znakomitego rodu i dużej fortuny, urodziła się około roku 368. Wychowała się pod opieką Teodozji, siostry św. Amfilochiusza. Bardzo młodo wyszła za Nebrydiusza, prefekta Konstantynopola, skarbnika cesarza Teodozjusza Wielkiego, ale szybko owdowiała. Stanowczo odmówiła powtórnego zamążpójścia i odtąd oddała siebie i swój majątek w służbę Kościoła. Nektarjusz, patriarcha Konstantynopola, uczynił ją diakonisą; urząd ten w Kościele Wschodnim datuje się od tego czasu. Serdeczna przyjaźń łączyła ją ze św. Janem Chryzostomem, który został patriarchą w roku 398; po jego wygnanu cierpiała wiele za swą wierność dla arcypasterza. .Korespondencja ze św. Janem Chryzostomem była dla niej wielkim pocieszeniem i zachętą do dalszej pracy dla Boga. W zamian za wskazówki otrzynane od świętego, wysłała hojne dary, dzięki którym już na wygnaniu zdołał wykupić wielu więźniów. Potem majątek skonfiskowano, a zgromadzenie pobożnych niewiast, które założyła rozpędzono. Usuneła się do Nikomedii, gdzie umarła 25 lipca 408 roku.

jutro: św. Gracjana

wczoraj
dziś
jutro