logo
Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
imieniny:
Jolanty, Łukasza, Olimpii, Floriana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Sobota. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4); Łk 3, 4c. 6; Mt 17, 10-13;

Stary lekcjonarz: Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80, 2ac i 3b, 15-16, 18-19; Łk 3, 4. 6; Mt 17, 10-13;


PIERWSZE CZYTANIE  (Syr 48,1-4.9-11)
Eliasz przyjdzie powtórnie

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, 
a słowo jego płonęło jak pochodnia. 
On głód na nich sprowadził, 
a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. 
Słowem Pańskim zamknął niebo, 
z niego również trzy razy sprowadził ogień. 
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda 
i któż się może pochwalić, że tobie jest równy? 
Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, 
na wozie o koniach ognistych. 
O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, 
by uśmierzyć gniew przed pomstą, 
by zwrócić serce ojca do syna, 
i pokolenia Jakuba odnowić. 
Szczęśliwi, którzy cię widzieli, 
i ci, którzy w miłości posnęli, 
albowiem i my na pewno żyć będziemy.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 80,2aci3b,15-16,18-19)


Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 
Zbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą. 

Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, *
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie. 
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 3,4.6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 17,10-13)
Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:
„Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Olimpia

Św. Olimpia, pani znakomitego rodu i dużej fortuny, urodziła się około roku 368. Wychowała się pod opieką Teodozji, siostry św. Amfilochiusza. Bardzo młodo wyszła za Nebrydiusza, prefekta Konstantynopola, skarbnika cesarza Teodozjusza Wielkiego, ale szybko owdowiała. Stanowczo odmówiła powtórnego zamążpójścia i odtąd oddała siebie i swój majątek w służbę Kościoła. Nektarjusz, patriarcha Konstantynopola, uczynił ją diakonisą; urząd ten w Kościele Wschodnim datuje się od tego czasu. Serdeczna przyjaźń łączyła ją ze św. Janem Chryzostomem, który został patriarchą w roku 398; po jego wygnanu cierpiała wiele za swą wierność dla arcypasterza. .Korespondencja ze św. Janem Chryzostomem była dla niej wielkim pocieszeniem i zachętą do dalszej pracy dla Boga. W zamian za wskazówki otrzynane od świętego, wysłała hojne dary, dzięki którym już na wygnaniu zdołał wykupić wielu więźniów. Potem majątek skonfiskowano, a zgromadzenie pobożnych niewiast, które założyła rozpędzono. Usuneła się do Nikomedii, gdzie umarła 25 lipca 408 roku.

jutro: św. Gracjana

wczoraj
dziś
jutro