logo
Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
imieniny:
Jolanty, Łukasza, Olimpii, Floriana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Poniedziałek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7); ; Mt 1, 18-24;

Stary lekcjonarz: Jr 23, 5-8; Ps 72, 1-2, 12-13, 18-19; ; Mt 1, 18-24;


PIERWSZE CZYTANIE  (Jr 23,5-8)
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

„Pan mówi: Oto nadejdą dni, 
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. 
Będzie panował jako król, postępując roztropnie, 
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, 
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. 
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 
«Pan naszą sprawiedliwością». 
Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan, 
kiedy nie będą już mówić: «Na życie Pana, 
który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!» 
lecz raczej: «Na życie Pana, który wyprowadził 
i przywrócił pokolenie domu Izraela 
z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, 
po których ich rozproszył», 
tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 72,1-2,12-13,18-19)


Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci. 

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda. 
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, *
a Jego chwała niech wypełni ziemię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wodzu domu Izraela, 
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi, 
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 1,18-24)
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Olimpia

Św. Olimpia, pani znakomitego rodu i dużej fortuny, urodziła się około roku 368. Wychowała się pod opieką Teodozji, siostry św. Amfilochiusza. Bardzo młodo wyszła za Nebrydiusza, prefekta Konstantynopola, skarbnika cesarza Teodozjusza Wielkiego, ale szybko owdowiała. Stanowczo odmówiła powtórnego zamążpójścia i odtąd oddała siebie i swój majątek w służbę Kościoła. Nektarjusz, patriarcha Konstantynopola, uczynił ją diakonisą; urząd ten w Kościele Wschodnim datuje się od tego czasu. Serdeczna przyjaźń łączyła ją ze św. Janem Chryzostomem, który został patriarchą w roku 398; po jego wygnanu cierpiała wiele za swą wierność dla arcypasterza. .Korespondencja ze św. Janem Chryzostomem była dla niej wielkim pocieszeniem i zachętą do dalszej pracy dla Boga. W zamian za wskazówki otrzynane od świętego, wysłała hojne dary, dzięki którym już na wygnaniu zdołał wykupić wielu więźniów. Potem majątek skonfiskowano, a zgromadzenie pobożnych niewiast, które założyła rozpędzono. Usuneła się do Nikomedii, gdzie umarła 25 lipca 408 roku.

jutro: św. Gracjana

wczoraj
dziś
jutro