logo
Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
imieniny:
Jolanty, Łukasza, Olimpii, Floriana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Czwartek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: PnP 2, 8-14; So 3, 14-17; Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21 (R.: por. 3a); ; Łk 1, 39-45;
Stary lekcjonarz: Pnp 2, 8-14; So 3, 14-18a; Ps 33, 2-3, 11-12, 20-21; ; Łk 1, 39-45;


PIERWSZE CZYTANIE  (Pnp 2,8-14)
Nadchodzi umiłowany

Czytanie z Księgi Pieśni nad pieśniami.

Cicho! Ukochany mój! 
Oto on! Oto nadchodzi! 
Biegnie przez góry, 
skacze po pagórkach. 
Umiłowany mój podobny do gazeli, 
do młodego jelenia. 
Oto stoi za naszym murem, 
patrzy przez okno, 
zagląda przez kraty. 
Miły mój odzywa się 
i mówi do mnie: 
„Po wstań, przyjaciółko moja, 
piękna moja, i pójdź! 
Bo oto minęła już zima, 
deszcz ustał i przeszedł. 
Na ziemi widać już kwiaty, 
nadszedł czas przycinania winnic, 
i głos synogarlicy już słychać 
w naszej krainie. 
Drzewo figowe wydało zawiązki owoców 
i winne krzewy kwitnące już pachną. 
Powstań, przyjaciółko moja, 
piękna moja, i pójdź! 
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, 
w szczelinach przepaści, 
ukaż mi swą twarz, 
daj mi usłyszeć swój głos! 
Bo słodki jest głos twój 
i twarz pełna wdzięku”.

Oto słowo Boże.

Albo:

PIERWSZE CZYTANIE  (So 3,14-18a)
Bóg jest wśród swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, 
podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 
Ciesz się i wesel z całego serca, 
Córo Jeruzalem! 
Pan oddalił wyroki na ciebie, 
usunął twego nieprzyjaciela: 
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, 
już nie będziesz bała się złego. 
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 
„Nie bój się, Syjonie! 
Niech nie słabną twe ręce!” 
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, 
Mocarz, który daje zbawienie. 
On uniesie się weselem nad tobą, 
odnowi swą miłość, 
wzniesie okrzyk radości, 
jak w dniu uroczystego święta.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 33,2-3,11-12,20-21)

Refren: Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy.

Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. 
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie. 

Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia. 
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Emmanuelu, nasz Królu i prawodawco, 
przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 1,39-45)
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Olimpia

Św. Olimpia, pani znakomitego rodu i dużej fortuny, urodziła się około roku 368. Wychowała się pod opieką Teodozji, siostry św. Amfilochiusza. Bardzo młodo wyszła za Nebrydiusza, prefekta Konstantynopola, skarbnika cesarza Teodozjusza Wielkiego, ale szybko owdowiała. Stanowczo odmówiła powtórnego zamążpójścia i odtąd oddała siebie i swój majątek w służbę Kościoła. Nektarjusz, patriarcha Konstantynopola, uczynił ją diakonisą; urząd ten w Kościele Wschodnim datuje się od tego czasu. Serdeczna przyjaźń łączyła ją ze św. Janem Chryzostomem, który został patriarchą w roku 398; po jego wygnanu cierpiała wiele za swą wierność dla arcypasterza. .Korespondencja ze św. Janem Chryzostomem była dla niej wielkim pocieszeniem i zachętą do dalszej pracy dla Boga. W zamian za wskazówki otrzynane od świętego, wysłała hojne dary, dzięki którym już na wygnaniu zdołał wykupić wielu więźniów. Potem majątek skonfiskowano, a zgromadzenie pobożnych niewiast, które założyła rozpędzono. Usuneła się do Nikomedii, gdzie umarła 25 lipca 408 roku.

jutro: św. Gracjana

wczoraj
dziś
jutro