logo
Wtorek, 24 maja 2016 r.
imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny, Marii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

skrzynka intencji

___________________
 

reklama

Refleksja katolika

"Pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa" (1 P 1,13).
 
Mówiąc o objawieniu Chrystusa Piotr ma na myśli Paruzję, bo to dopiero wtedy nastąpi ostateczne objawienie dla nas. 
 
Piotr znał Jezusa, kiedy jeszcze ten chodził po ziemi. Spędził z Jezusem poznając Go trochę czasu. Wie jednak, że prawdziwe poznanie i doświadczenie Jezusa dokonuje się dopiero w Duchu Świętym. Adresaci tego listu nie spotkali Jezusa tak jak Piotr. Im został objawiony przez Ducha Świętego. 
 
Poznali Jezusa dzięki temu, że ktoś im Go głosił "mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego". Poznawali Jezusa inaczej niż apostołowie. Duch Święty otwierał ich na naukę i świadectwo apostołów i sprawiał, że słowo owocowało w nich tak samo jak we tych, którzy Go dotykali i z Nim przebywali.
 
Jezus dokonał dzieła zbawienia człowieka wchodząc w Paschę.
 
Aż do momentu Paruzji i pełnego objawienia Jezusa Chrystusa Duch Święty jest tym, który daje moc głoszenia tej Paschy i przyjmowania jej. To Duch Święty otwiera nas i to dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w nią zanurzani. To Duch Święty działa w sakramentach Kościoła. 
 
Apostołowie widzieli i uwierzyli. Adresaci tego Listu św. Piotra to "błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli". Uwierzyli bo Duch Święty na nich zstąpił i przemówił do serc. 
 
Bóg Ojciec i Syn trwają w miłości i jedności w Duchu Świętym. My tego doświadczamy częściowo ale w chwili Paruzji doświadczymy tej łaski w pełni.
 
Iwona
iwona.patkowska@gmail.com

***

Człowiek pyta:

Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?
Mt 7,22

***

 

Wezwanie do chwalenia Pana, Syr 39
12 Jeszcze, zastanowiwszy się, mówić będę, albowiem mam wiele myśli, jak księżyc w pełni.
13 Posłuchajcie mnie, pobożni synowie, rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody!
14 Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło, rozwińcie się jak kwiat lilii, podnieście głos i śpiewajcie pieśń, wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego!
15 Oddajcie chwałę Jego imieniu! Podziękujcie Mu przez wysławianie przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów muzycznych! A tak powiecie w dziękczynieniu:
16 Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne, a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany. Nie można mówić: "Cóż to? Dlaczego tamto?" Wszystko bowiem się pozna w swoim czasie.
17 Na Jego wezwanie woda stanęła jak spiętrzony wał, a na słowo ust Jego powstały niezmierzone oceany.
18 Na Jego rozkaz stanie się to wszystko, co Mu się podoba, i nikt nie może przeszkodzić, gdy spieszy z pomocą.
19 Czyny wszystkich ludzi są przed Nim i nic nie może się ukryć przed Jego oczami.
20 On wzrokiem sięga od wieku do wieku i nic nie jest dla Niego dziwne.
21 Nie można mówić: "Cóż to? Dlaczego tamto?" Wszystko bowiem zostało stworzone w zamierzonym celu.
22 Błogosławieństwo Jego jak rzeka pokryło suchą ziemię i napoiło ją jak potop.
23 Gniew zaś Jego wypędził narody i obrócił miejsca nawodnione w słoną pustynię.
24 Jak dla sprawiedliwych drogi Jego są proste, tak dla bezbożnych pełne przeszkód.
25 Jak od początku dobro zostało przeznaczone dla dobrych, tak zło - dla grzeszników.
26 Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka - to: woda, ogień, żelazo i sól, mąka pszenna, mleko i miód, krew winogron, oliwa i odzienie:
27 wszystko to służy bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście.
28 Są wichry, które stworzone zostały jako narzędzie pomsty, gniewem swym wzmocnił On ich smagania, w czasie zniszczenia wywierają swą siłę i uśmierzają gniew Tego, który je stworzył.
29 Ogień, grad, głód i śmierć - wszystko to w celu pomsty zostało stworzone.
30 Kły dzikich zwierząt, skorpiony i żmije, miecz mściwy - ku zagładzie bezbożnych -
31 radują się Jego rozkazem, gotowe są na ziemi służyć według potrzeby - i gdy przyjdzie czas, nie przekroczą polecenia.
32 Dlatego od początku byłem o tym przekonany, przemyślałem i na piśmie zostawiłem:
33 wszystkie dzieła Pana są dobre, w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba.
34 Nie można mówić: "To od tamtego gorsze", albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie.
35 A teraz ustami i z całego serca śpiewajcie i wychwalajcie imię Pana!

 

Patron DniaNajświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych

Dzisiejsze święto ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało wprowadzone w Polsce.

jutro: św. Grzegorza VII

wczoraj
dziś
jutro