logo
Sobota, 28 maja 2016 r.
imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira, Germana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

skrzynka intencji

___________________
 

reklama
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 

Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
– rok C

15 maja 2016 r.I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną – do Kościołów Galacji: Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. 
(Ga 1,1-2.6-10)
 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

 

Paweł na wstępie Listu skierowanego do Kościołów w Galacji przypomina, że jego godność i posługa apostolska wynika nie z ludzkich układów, znajomości czy kalkulacji, ale jest efektem Bożego ustanowienia. Dlatego to, co się pojawi w liście i pojawiło we wcześniejszym nauczaniu, nie jest jakąś próbą przypodobania się uczniom z Galicji, wymyślnym zabiegiem zdobycia ich ludzkich względów. Paweł jest sługą Chrystusa. Próba przypodobania się ludziom, szukanie za wszelką cenę ludzkich względów mogłoby ostatecznie doprowadzić do tego, że apostoł zacząłby służyć sobie a nie Panu, z drogi głoszenia Ewangelii wejść na drogę robienia kariery, manipulując przy tym Ewangelią. 

Od chwili chrztu ja też jestem sługą Chrystusa. Ważne, abym był wiernym sługą Pana. Jemu nie muszę się przypodobać czy zabiegać o Jego względy. Upodobanie i względy mam u Niego od pierwszej chwili, kiedy pojawiłem się pod sercem mamy. Ja mam zabiegać, prosić o Jego łaskę, bo bez niej niewiele zwojuję w świecie. Oczywiście, zwojuję dla Niego. Być Jego sługą nie znaczy, że mam siebie przekreślać, poniżać, negować. Wręcz przeciwnie, być sługą Pana, znaczy o siebie dbać, troszczyć się, siebie rozwijać po to, aby być jeszcze lepszym sługą Chrystusa i ludzi. Ja pragnę być świadkiem nie karierowiczem.

Apostoł Paweł, któremu zapewne nie obce były różne stany emocjonalne, tym razem wpada w stan ogromnego zadziwienia. Powodem tego stanu była postawa Galatów, którzy pod wpływem nauczycieli, tak zwanych poprawiaczy Ewangelii siejących zamęt, podjęli próbę odstąpienia od Ewangelii głoszonej przez Pawła. Apostoł podkreśla, że nie ma innej Ewangelii, od tej, którą usłyszeli w swym pierwszym spotkaniu z nim. Nawet gdyby teraz sam anioł z nieba głosił im inną Ewangelię, to niech będzie przeklęty. Więcej, nawet gdyby samemu Apostołowi, jak my to mówimy "odbiło" i teraz zaczął głosić inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Paweł zachęca Galatów, aby nie dali się przekręcić i pozostali wierni pierwotnej wersji Chrystusowej Ewangelii.

Ja też sobie muszę uświadomić, że nie jestem od poprawiania Ewangelii, czyli samego Pana Jezusa. Jeżeli już, to Ewangelia jest po to, abym to ja się poprawiał, przemieniał, zmieniał swoje życie, stawał się lepszym. Ewangelia nie jest moją własnością, ale darem Pana. Ja jestem od tego, aby żyć Ewangelią w posłuszeństwie Jezusowi we wspólnocie Kościoła. Wszelkie odstępstwa, wszelka samowolka w tej kwestii sieje w moim sercu a także we wspólnocie, którą tworzę, zamęt i stwarza okazję do różnego rodzaju przekrętów i nadużyć. Zamiast błogosławieństwa ściąga przekleństwo. 

Pomodlę się o dar życia inspirowanego Ewangelią, o to, aby Pan uchronił mnie przed jakimikolwiek próbami poprawiania Jego Ewangelii, manipulowania Ewangelią. Pomodlę się o dar opamiętania, nawrócenia dla tych, którzy w świecie i Kościele sieją zamęt, dopuszczając się różnorakich przekrętów i manipulacji.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Chwalcie Pana wszystkie narody, 
wysławiajcie Go wszystkie ludy, 
bo potężna nad nami Jego łaska, 
a wierność Pana trwa na wieki.

(Ps 117,1-2)


IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:


Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

***

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
           
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2016Patron Dniaśw. German z Paryża

Św. German urodził się we Francji niedaleko Autun w roku 496. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Św. Agippiana, biskupa Autun; następnie został opatem i administratorem parafii Św. Symforiusza na przedmieściu Autun. Około roku 566 król Childebert I mianował go biskupem Paryża, nadal wiódł życie skromne i surowe. Jego przykład i nauki sprawiały iż wielu grzeszników wracało na łono Kościoła, nawet król przestał poświęcać się wyłącznie sprawom ziemskim i stał się dobroczyńcą biednych, zakładając wiele fundacji dobroczynnych. Św. German w swoim Paryskim Kościele założył klasztor, sławny później pod nazwą Saint-Germain-des-Pres. Zmarł 28 maja 576 roku.

jutro: św. Urszuli Ledóchowskiej

wczoraj
dziś
jutro