logo
Środa, 24 stycznia 2018 r.
imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy, Franciszka, Mileny  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 

Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaIII Niedziela Zwykła, rok B 

21stycznia 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.


Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

(Mk 1, 14-20)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

 

Wydawać by się mogło, że wezwanie do nawrócenia, które słyszymy w Ewangelii jest dobre, ale na czas Wielkiego Postu a przecież teraz przeżywamy Okres Zwykły w ciągu roku. Tylko wydawać by się mogło. Nawrócenie czyli zmiana sposobu patrzenia, myślenia, postrzegania rzeczywistości z ludzkiego na Boży obejmuje cały rok, tak liturgiczny jak i cywilny. To proces, który ciągle trwa. Nawracać się, to się rozwijać, iść do przodu, ku szczytom. Zaniechać nawrócenia, to w rezultacie zaniechać rozwoju, to cofać się do tyłu, zamiast w oceanie ciągle pływać w kałuży. 

Czy ja nie zawężam czasu mojego nawrócenia do Wielkiego Postu? Czy nawrócenie i wysiłki z nim związane towarzyszą mi przez cały rok liturgiczny i cywilny? Czy dbam we współpracy z Bożą łaską, aby moje nawrócenie przynosiło konkretne rezultaty?

Pan Jezus w Ewangelii oprócz wezwania do nawracania się, wzywa też do wiary w Ewangelię czyli inaczej do pogłębiania żywej, osobistej, niepowtarzalnej relacji z Nim. To ona gwarantuje, że nie będę próbował manipulować Ewangelią, wybierać z niej to, co dla mnie wygodne a resztę pomijał. 

Czy moja wiara w Ewangelię jest ściśle związana z moją relacją z Panem Jezusem? Czy w moim życiu te dwie rzeczywistości się wzajemnie przenikają? Kiedy pogłębia się moja relacja z Panem to w codzienności coraz owocniej żyję Ewangelią. Żyjąc zaś Ewangelią z dnia na dzień zacieśniam moją więź z Panem?

Do czasu spotkania z Panem Jezusem Piotr, Andrzej, Jan czy Jakub łowili ryby. Łowili je, aby przeżyć czyli pewną część zatrzymywali dla siebie i bliskich, resztę sprzedawali lub wymieniali na inne towary. Pan Jezus powołując ich w pewien sposób pozwala im zachować profesję, zmienia jednak zdecydowanie przedmiot połowów. Odtąd mają łowić ludzi, aby im pomóc przeżyć, otworzyć się na dar nowego życia w Jezusie Chrystusie.

Czy ja chętnie wpadam w sieci Bożych rybaków? Czy sobie zdaję sprawę, że to dla mnie ocalenie, szansa na nowe życie, Boże życie? A może w swej bezmyślności lub głupocie wpadam w sieci różnego rodzaju kłusowników, którzy łowią ludzi nie dla Boga, ale dla siebie, dla swych egoistycznych celów? Czy szanuję pracę rybaków tych od ludzi i tych od ryb?

Pomodlę się o nowe powołania do służby w Kościele, za już powołanych. Będę prosił, aby wysiłki na rzecz jedności chrześcijan przynosiły konkretne owoce. Pomodlę się za rybaków tych dalekomorskich i tych śródlądowych, amatorów i zawodowców. 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich

(Ps 25,8-9)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami


***

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018Patron Dniaśw. Franciszek Salezy
biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy 

Św. Franciszek Salezy urodził się w roku 1567. Po studiach w Paryżu i Padwie przyjął święcenia kapłańskie i apostołował wśród kalwinów nawracając około 70 000 osób. W 1602 roku został biskupem Genewy i niestrudzenie pracował nad utwierdzaniem wiary. Odznaczał się delikatnością i łagodnością, czym należy tłumaczyć jego powodzenie apostolskie. Jego pisma, a zwłaszcza "Filotea" i "Teotym", należą do klasycznych dzieł ascetyki Razem ze św. Franciszką Fremiot de Chantal założył zakon sióstr wizytek. Zmarł 28 grudnia 1622 roku w Lyonie.

jutro: Nawrócenie św. Pawła

wczoraj
dziś
jutro