logo
Piątek, 28 października 2016 r.
imieniny:
Narcyza, Serafina, Wioletty, Szymona, Judy Tadeusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
Zaduszki

______________________________________
 
 

 

reklama
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 

Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaXXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
– rok C
30 października 2016 r.


I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.


Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
(Mdr 11,22-12,2)

 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

 

Autor księgi Mądrości odwołuje się do przenośni, ukazując Pana Boga, który oczy zamyka na grzechy ludzi. On je zamyka nie dlatego, że tych grzechów nie widzi czy też widzieć nie chce, bo On nawet mając oczy zamknięte, widzi. Ten czas zamkniętych, Bożych oczu (a otwartego Serca, z którego wypływają zdroje Bożego miłosierdzia), to dla grzesznika ogromna szansa na podjęcie procesu nawrócenia. Ten, który zamyka oczy na grzechy ludzi, kiedy z powrotem je otworzy, pragnie ujrzeć człowieka, który się nawraca. A co się stanie, gdy będzie inaczej, gdy człowiek nie tylko, że się nie nawróci, ale trwał będzie w grzechach czy nawet je mnożył? Odwołując się do przenośni można by powiedzieć, że Pan Bóg tak długo będzie te oczy zamykał i je otwierał aż za którymś razem: drugim, setnym czy może tysiąc piątym ujrzy człowieka w postawie nawrócenia. Oczywiście, On liczy, że będzie to wcześniej niż później, już za drugim a nie za tysiąc piątym razem. On jednak umie czekać. Jak mówi papież Franciszek, Pan Bóg nie znudzi się przebaczaniem, to prędzej człowieka znudzi nawracanie.

Trzeba mi pamiętać, że zamknięte Boże oczy, to nie znak pobłażania dla moich grzechów, czy zachęta, abym sobie pofolgował i tak mniej czy więcej pogrzeszył, ale szansa, abym się z nich poprawił, abym się nawrócił, zaczął żyć Bożą łaską. Trzeba mi się uczyć od Pana Boga i zamykać oczy na grzechy moich bliźnich, czyli dawać im szansę poprawy, naprawienia zła, nawrócenia. Także i w tym przypadku zamykanie i otwieranie oczy być może będzie trzeba powtarzać wielokrotnie. Ale warto, bo to jeden z piękniejszych widoków, człowiek w procesie nawrócenia, człowiek, który wraca z krainy grzechu do krainy Bożej łaski, człowiek, który był wrogiem a znowu jest przyjacielem, człowiek, który się zagubił a odnalazł się. Muszę też uważać, abym zamykania oczu nie pomylił z ich przymykaniem. Kiedy je zamykam, daję bliźniemu znak, że ma szansę, czas nawrócenia. Kiedy je tylko przymykam, to tak jakbym dawał mu do zrozumienia, że jego złe czyny w pewien sposób akceptuje, pochwalam i nie będę liczył czy wręcz się domagał, aby się z nich poprawił, bo przecież w sumie nic się nie stało.

Pomodlę się o to, abym nie nadużywał stanu zamkniętych Bożych oczu, ale się jak najszybciej, bez ociągania, nawracał.

 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu mojego Boga
niż mieszkać w namiotach grzeszników... 
(Ps 84,11)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja

 

***

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
           
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2016Patroni Dniaśw. Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

Św. Szymon miał przydomek Zelota - Gorliwiec, ze względu na gorliwość w zachowywaniu Prawa Mojżeszowego.

Św. Juda Tadeusz, brat Jakuba Młodszego, był krewnym Pana Jezusa. Jest autorem listu zaliczonego do Nowego Testamentu. Wierni wzywają go jako orędownika w sprawach beznadziejnych.

jutro: św. Narcyza

wczoraj
dziś
jutro