logo
Sobota, 26 maja 2018 r.
imieniny:
Eweliny, Jana, Pawła, Filipa – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 

Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaNiedziela Trójcy Przenajświętszej, rok B

27 maja 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mt 28,18-20)
 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. To On rządzi, kieruje, decyduje, wyznacza, określa, posyła, wydaje rozkazy czy polecenia itp. On! Ja jestem kierowany, wyznaczony, określony, posłany, wykonuję czy spełniam itp. Nie wolno mi nawet próbować zamieniać tych porządków. Zamiana może się zakończyć życiową katastrofą, której skutki mogą sięgać poza horyzonty doczesności, w wieczności. Jeżeli dane mi jest pełnić jakiś urząd, kierowniczą funkcję, być u władzy, to trzeba mi pamiętać u Kogo mam szukać wzorców w jej sprawowaniu i ostatecznie przed Kim zdam rachunek ze swego włodarstwa.

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Ewangelia jest Bożym darem dla wszystkich ludzi. Nie jest własnością uprzywilejowanych, jakiś religijnych elit. Ewangelia jest codzienną, Bożą propozycją dla każdego, także dla mnie. Można ją przyjąć, ale i odrzucić, wybierając tak liczne propozycje tego świata. Dla człowieka wierzącego wybór wydaje się oczywisty i prosty, choć codzienne życie pokazuje, że to takie oczywiste i proste nie jest. Ewangelia bowiem ciągle prowokuje do ruchu, by iść i ją głosić, by nią żyć, wypełniać sekundy, minuty, godziny, dni, miesiące, lata swego życia. A człowieka kusi, aby je wypełnić byle czym.

Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ewangelia prowadzi do chrztu. Chrzest to nie jakaś zwykła kąpiel czy polanie wodą, to realne i rzeczywiste zanurzenie w tajemnicy życia samego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Od tego momentu w żyłach obok krwi płynie dar Bożego życia, łaska uświęcająca. Po prostu nie wypada człowiekowi ochrzczonemu żyć byle jak, żyć bezbożnie, żyć tak jakby Boga nie było.

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Kiedy kończy się głoszenie Ewangelii do akcji wkracza uczenie się, utrwalenie tego, co usłyszeliśmy w czasie ewangelizowania. To są całe lata mego udziału w katechizacji, codziennej, osobistej troski o rozwój wiary w praktyce życia. Bez tego uczenia się grozi mi to, że stanę się religijnym dziwolągiem czyli wierzącym, ale nie praktykującym. Trzeba pamiętać, że ta nauka trwa całe życie. 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus gwarantuje, że będzie wspierał ewangelizacyjny wysiłek wspólnoty uczniów. On nie będzie biernie przyglądał się temu z wysokości nieba. On będzie z Kościołem, gdy ten będzie odnosił ewangelizacyjne sukcesy, ale nie opuści go w czasie ewangelizacyjnych porażek. A jak historia świata dobiegnie końca będzie czas na podsumowania i wspólne świętowanie. Na razie jest czas wytężonej ewangelizacyjnej pracy.

Podziękuję Bogu za dar chrztu świętego, za włączenie mnie w przestrzeń życia Trójcy Świętej, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Poproszę o to, abym był w świecie Bożym człowiekiem.

 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski... 
(Ps 33,3-4)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

 

***
 

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018Patron Dniaśw. Filip Nereusz
 
kapłan

Św. Filip urodził się we Florencji w roku 1515. W 18 roku życia przeniósł się do Rzymu, gdzie spędził resztę swego życia. Pełen prostoty i humoru prowadził jednocześnie głębokie życie wewnętrzne, przepojony miłością bliźnich. Odwiedzał chorych, więźniów, pracował wśród pielgrzymów i opuszczonej młodzieży stając się apostołem Wiecznego Miasta. Otrzymawszy święcenia kapłańskie w 1551 roku, skupił z czasem wokół siebie księży żyjących wspólnie i dał początek zgromadzeniu księży oratorianów. Umarł 26 maja 1595 roku.

jutro: św. Augustyna

wczoraj
dziś
jutro