logo
Wtorek, 19 marca 2019 r.
imieniny:
Józefa, Bogdana, Nicety, Aleksandryny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
POWRÓT DO BAZY PARAFII
 

Jak szukać parafii?


Poniższe wskazówki mają na celu usprawnienie eksploracji katalogu parafii. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z nimi umożliwi szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji i ograniczy nadsyłanie zgłoszeń dublujących dane zamieszczone już w bazie.

1. Informacje ogólne

○ Wielkość, wpisywanych we wszystkie pola formularza wyszukiwania, liter nie ma znaczenia.
○ Najwygodniej prowadzić poszukiwania konkretnej (konkretnych) parafii wypełniając co najwyżej dwa pola (ograniczając zestaw kryteriów wyszukiwania), tj.:
tylko "Miejscowość" (tylko "Wezwanie" lub tylko "Dekanat" lub jedynie "Kraj")
lub "Miejscowość" + "Wezwanie" ("Miejscowość" + "Dekanat" itd.).
○ W zależności od wyboru zaznaczenia w linii "Posiadające stronę WWW: TAK / NIE / WSZYSTKIE" otrzymujemy listy rezultatów wyszukiwania zawierające, odpowiednio:

– zaznaczenie "TAK" -> wyłącznie dane parafii posiadających stronę www, i/ lub takich, do których przypisana jest strona informacyjna (maksymalna liczba stron www, podobnie jak adresów e-mail, związanych z jedną parafią wynosi 2),
– zaznaczenie "NIE" -> tylko dane parafii, do których nie odnosi się żadna strona www,
– zaznaczenie "WSZYSTKIE" -> dane wszystkich parafii wytypowanych według określonych kryteriów wyboru niezależnie od tego, czy szerszą informację o nich można znaleźć na stronach internetowych, czy też nie.

○ Uruchomienie operacji przeszukiwania katalogu następuje po kliknięciu przycisku "Szukaj". Natomiast przycisk "Reset" służy do usunięcia np. wpisanych wadliwie danych.

2. Pole "Miejscowość"

○ W tym polu należy wpisać pełną nazwę miejscowości lub tylko jej fragment w mianowniku liczby pojedynczej.
W przypadku dużych miast i aglomeracji do podstawowej nazwy miejscowości, w zapisie katalogowym jest zazwyczaj dołączone określenie dzielnicy, które stanowi dostateczny wyróżnik wyszukiwania.
Przykładowo poszukując parafii figurującej w katalogu pod nazwą ZABRZE Helenka wystarczy w pole "Miejscowość" wpisać słowo Helenka, tj.:
Miejscowość:    Helenka
○ Należy pamiętać, że w wyniku podania niepełnej nazwy miejscowości lub nazwy, która może zawierać się w innej otrzyma się szerszy zestaw rezultatów wyszukiwania, np.:
 

a) Miejscowość:    korn
Wynik wyszukiwania: parafie w miejscowościach KORNATKA,
GLIWICE Sikornik,
KORNICA,
ŁYSKORNIA.

b) Miejscowość:   Wrocław
Wynik wyszukiwania: parafie w miejscowościach m.in.:
INOWROCŁAW,
WROCŁAW,
BIELANY WROCŁAWSKIE,
ŻERNIKI WROCŁAWSKIE.
· Podobna do opisanej wyżej sytuacja występuje, gdy wpisane słowo często występuje w nazwach miejscowych, np.:
Miejscowość:     Wola
Wynik wyszukiwania: parafie w miejscowościach takich jak:
WOLA GUŁOWSKA,
DĘBSKA WOLA,
DZWOLA,
KRAKÓW Wola Duchacka,
SUCHOWOLA,
STALOWA WOLA,
SZAROWOLA
WOLA PIEROWA itd.

W sytuacji, gdy nazwa miejscowości składa się z kilku członów, wystarczy podać człon wyróżniający, np. w przypadku Stalowej Woli będzie to wyraz "Stalowa".


○ Można próbować zawęzić rezultaty wyszukiwania, uściślając, o jaką parafię (parafie) chodzi przez dodanie informacji o wezwaniu parafii lub dekanacie, do którego należy parafia (uzupełnienie dodatkowo, oprócz pola "Miejscowość", pola "Wezwanie" lub "Dekanat").

○ Często jednak, zwłaszcza w przypadku małych miejscowości, aby uzyskać zadowalający rezultat szukania, wystarcza wpisanie jedynie pełnej, dokładnej nazwy miejscowości, na terenie której znajduje się kościół parafialny.

3. Pole "Wezwanie"

○ W polu tym należy wpisać wezwanie parafii koniecznie w dopełniaczu liczby pojedynczej. Jeżeli patronem poszukiwanej parafii jest np. Święty Jerzy, to wpis powinien wyglądać tak:
Wezwanie:     Świętego Jerzego.
Gdy szukamy parafii pw. Ducha Świętego, wtedy wpis przybierze formę:
Wezwanie:    Ducha Świętego

○ Z racji istnienia różnych form zapisu konkretnego wezwania, warto w polu "Wezwanie" wpisywać jedynie najbardziej charakterystyczny człon(-y) wezwania, co w połączeniu z podaniem nazwy miejscowości lub dekanatu na pewno przyniesie satysfakcjonujący rezultat wyszukiwania.

Przykładowo:

a) W przypadku parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski spotkać można następujące odmiany tego samego wezwania:
- Matki Bożej Królowej Polski,
- Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
- NMP Królowej Polski.
Wyjściem z tej sytuacji jest zastosowanie następujących form wpisu:
Wezwanie:     Królowej Polski
lub
Wezwanie:     Polski

b) Ze względu na różnice w zapisie, tj. stosowanie skrótu (św.) lub pełnego słowa (Święty) przed imieniem patrona wystarczy podać samo imię, np.
Poszukiwana jest parafia pw. Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika. Inne spotykane formy zapisu to:
- św. Wojciecha Biskupa i Męczennika,
- św. Wojciecha BM,
- Świętego Wojciecha BM itp.
Dlatego też najbezpieczniej podać informację na temat szukanej parafii pod tym wezwaniem w taki oto sposób:
Wezwanie:     Wojciecha

c) Gdy wezwanie parafii zawiera kilku patronów najlepiej ograniczyć się do podania jednego najbardziej charakterystycznego członu wezwania.

d) Rozbieżności mogą dotyczyć również pisowni nazwisk nie tylko pochodzenia obcego (w tym ich odmiany). Wówczas, albo kilkakrotnie wpisujemy dane modyfikując sposób zapisu nazwiska, lub ograniczamy się do podania imienia Świętego.
Przykładowo, chcemy znaleźć parafię pw. Świętego Wincentego á Paulo. Zatem, zamiast wpisywać pełne wyrażenie z uwzględnieniem apostrofu nad literą "a", wystarczy podać następującą informację:
Wezwanie:     Wincentego
lub
Wezwanie:     Paulo

○ Stosując opisany powyżej sposób wyszukiwania parafii według wezwania należy liczyć się z tym, że po wpisaniu części imienia lub imienia, które stanowi część innego wyrazu otrzyma się szeroki zestaw wyników, np.
Wezwanie:     Anny

Wynik wyszukiwania: parafie nie tylko pw. Świętej Anny, ale i parafie pw.: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny itd.

4. Pole "Dekanat"

○ Uzupełniając to pole należy pamiętać o tym, że ZAWSZE nazwę dekanatu należy podawać zasadniczo w formie rzeczownikowej w mianowniku liczby pojedynczej, nie zaś w formie przymiotnikowej. Np. jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakie parafie wchodzą w skład dekanatu międzyleskiego, uzupełniamy tylko pole "Dekanat" wpisując:
Dekanat:     Międzylesie

○ Tu również, ze względu na zróżnicowany sposób zapisu i niekiedy rozbudowane nazwy dekanatów, należy podawać najbardziej typowy człon nazwy dekanatu, najlepiej w połączeniu z nazwą miejscowości.
Np. szukając parafii należących do dekanatu "Częstochowa - św. Zygmunta" wystarczy zastosować poniższą formę podania danych:
Miejscowość:     Częstochowa
Dekanat:     Zygmunta

Inny przykład: szukana parafia należy do dekanatu "Wrocław - północ I (Osobowice)". Zatem dostateczną w tym przypadku informacją będzie wpis:
Miejscowość:     Wrocław
Dekanat:     północ

lub
(Miejscowość:     Wrocław) - niekoniecznie
Dekanat:     Osobowice

5. Pole "Kraj"

○ Szukając parafii znajdującej (znajdujących) się na terenie Polski pole "Kraj" należy pozostawić puste.
○ W przypadku poszukiwań parafii polonijnych, polonijnych ośrodków duszpasterskich itp. trzeba zapoznać się z listą "Kraje w bazie", by ujednolicić sposób zapisu nazwy państwa, w którym poszukujemy parafii, a następnie podać wybraną nazwę w polu "Kraj".
 

POWRÓT DO BAZY PARAFII

Polecamy także:

Przewodnik po bazylikach mniejszych w Polsce
Bazyliki mniejsze w Polsce według dat nadania tytułu bazyliki
 Zobacz także
Fr. Justin
Moja siedmioletnia córeczka zapytała: Mamusiu, czy to prawda, że bocian przynosi dzieci? Nie potrafiłam, niestety, wytłumaczyć jej tajemnicy narodzenia.
 
Fr. Justin
Ewangelie przynoszą nam szereg zdań Jezusa i bibliści dyskutują, co w nich pochodzi od samego Jezusa, a co od Ewangelistów. Nas tu jednak ten problem nie interesuje, natomiast chcielibyśmy postawić pytanie, czy w pismach wczesnochrześcijańskich pisarzy, a więc poza Ewangelią, można znaleźć słowa Jezusa. Teoretycznie tak, bowiem wykluczyć tego nie można. Wielkie dyskusje na ten temat wybuchły w XIX w., gdy dwaj uczeni niemieccy Ropes i Resch, kolejno wydawali zbiory słów przypisywanych Panu Jezusowi...
 
Fr. Justin
To one często przekazują wiarę, one wychowują młode pokolenie i one wreszcie otaczają modlitwą księży. Ich cicha i pokorna praca często w istocie podtrzymuje Kościół, a pokora i zaangażowanie nierzadko kontrastują z męską pewnością siebie, zadufaniem i pychą. Bez nich nie byłoby setek szkół, domów dziecka, szpitali...
 
 
___________________
 
 reklama