logo
Wtorek, 22 stycznia 2019 r.
imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego, Anastazego  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

 

Poniedziałek. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

 

Nowy lekcjonarz: 1J 3, 22-4, 6; Ps 2, 7-8. 10-12a (R.: por. 8a); ; Mt 4, 12-17. 23-25;
Stary lekcjonarz: 1 J 3, 22-4, 6; Ps 2, 7-8, 10-11; Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25;

 

[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 3,22-4,6)
Badajcie duchy, czy są z Boga

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
O co prosić będziemy, 
otrzymamy od Boga, 
ponieważ zachowujemy Jego przykazania 
I czynimy to, co się Jemu podoba. 
A przykazanie Jego zaś jest takie, 
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, 
i miłowali się wzajemnie tak, 
jak nam nakazał. 
Kto wypełnia Jego przykazania, 
trwa w Bogu, a Bóg w nim; 
a to, że trwa On w nas, 
poznajemy po Duchu, którego nam dał. 
Umiłowani, 
nie dowierzajcie każdemu duchowi, 
ale badajcie duchy, czy są z Boga, 
gdyż wielu fałszywych proroków 
pojawiło się na świecie. 
Po tym poznajecie Ducha Bożego: 
każdy duch, 
który uznaje, 
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, 
jest z Boga. 
Każdy zaś duch, 
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; 
i to jest duch Antychrysta, 
który - jak słyszeliście - nadchodzi 
i już teraz przebywa na świecie. 
Wy, dzieci, 
jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, 
ponieważ większy jest Ten, który w was jest, 
od tego, który jest w świecie. 
Oni są ze świata, 
dlatego mówią tak, jak mówi świat, 
a świat ich słucha. 
My jesteśmy z Boga. 
Ten, który zna Boga, słucha nas. 
Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. 
W ten sposób poznajemy ducha 
prawdy i ducha fałszu.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 2,7-8,10-11)

Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie.

Wyrok Pański ogłoszę: +
On rzekł do mnie: „Jesteś Synem moim, *
Ja zrodziłem dziś Ciebie, 
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje”. 

A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się sędziowie ziemi. 
Służcie Panu z bo jaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 4,12-17.23-25)
Bliskie jest królestwo niebieskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. 
Droga morska, Zajordanie, 
Galileja pogan. 
Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
światło wzeszło”.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Oto słowo Pańskie.

Patroni Dniaśw. Wincenty
diakon i męczennik

Św. Wincenty był archdiakonem i kaznodzieją biskupa Saragossy. Wraz ze swoim biskupem, Walerym, został pojmany podczas prześladowań zarządzonych przez rzymskiego namiestnika Hiszpanii. Walerego skazano na wygnanie. Św. Winceny został poddany strasznym torturom. Zmarł na skutek odniesionych ran w Walencji w 304r. Jego kult rozpowszechnił się w Kościele bardzo szybko obok kultu św. Szczepana i św. Wawrzyńca. 

***św. Wincenty Pallotti
 
kapłan

Urodzony w Rzymie w roku 1795, św Wincenty został księdzem i poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. Marzył, aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich niekatolików, zwłaszcza zaś mahometan. Zakładał stowarzyszenia cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt - co uczyniło z niego pioniera i prekursora Akcji Katolickiej. Jego najcenniejszą spuścizną jest stowarzyszenie, którego celm była praca misyjna w środowisku miejskim, znane jako "Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego" . Ten niestrudzony pracownik Chrystusowy zmarł w roku 1850.

jutro: św. Ildefonsa

wczoraj
dziś
jutro