logo
Niedziela, 14 lipca 2024 r.
imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego, Henryka – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 

Krucjata modlitw
w intencji środków społecznego przekazu

www.modlitwa.com

 

Media ogrywają w naszym życiu coraz większą rolę, Kościół często przypomina o zagrożeniach, jakie niosą one dla współczesnego człowieka. Z drugiej jednak strony, widzi w nich także szansę do przekazywania Ewangelii olbrzymiej rzeszy ludzi. Serwis Katolik.pl pragnie zaproponować i wezwać do wspólnej modlitwy w intencji mediów.
 
Środki społecznego przekazu stały się nieodłączną częścią współczesnego świata. Ich siła, zasięg i wpływ są coraz większe. Przestrzeń naszego życia coraz bardziej wyznaczają elektroniczne media: telewizja, radio, internet, film. Ich znaczenia nie sposób przecenić, choćby z tej przyczyny, że poświęcamy im bardzo dużo czasu. Dzisiejsze media są źródłem wiedzy, rozwoju, źródłem edukacji, ale również stanowią poważne zagrożenia. Dostrzegając te wszystkie zjawiska, postanowiliśmy wypełnić istniejącą naszym zdaniem pustkę pomiędzy życiem duchowym ludzi wierzących a świadem mediów elektronicznych. Rozpoczynamy KRUCJATĘ MODLITW W INTENCJI MASS MEDIÓW.

Ewangelizacyjna działalność polskich Salwatorianów trwa nieustannie od 1998 r. w internecie. W roku 2000 rozpoczęliśmy prowadzenie serwisu internetowego Katolik.pl. Ponieważ żadne dzieło apostolskie nie może istnieć, rozwijać się i przynosić dobrych owoców bez modlitewnego wsparcia, od samego początku istnienia serwisu Katolik.pl do współpracy zaprosiliśmy klauzurowe Siostry Klaryski Kapucynki z Krakowa. Siostry bardzo chętnie i gorliwie podjęły się duchowej opieki nad całym naszym serwisem, a zwłaszcza nad internautami, którzy go odwiedzają. Dziś jesteśmy przekonani, że to głównie dzięki ich modlitwie serwis rozwija się, i jak zapewniają nas czytelnicy, przynosi wiele pożytku wszystkim wierzącym, wątpiącym i poszukującym internautom.

Wszelka działalność ewangelizacyjna w internecie, do której to działalności zachęcają wydane dokumenty Ojca Świętego i Stolicy Świętej, bez modlitewnego wsparcia nie będzie skuteczna i nie da dobrych owoców. Dochodzące do nas głosy, świadczące o chęci zaangażowania się wierzących w dzieło modlitwy w intencji ewangelizacji przez środki społecznego komunikowania, a zwłaszcza internet, zachęciły nas do zainicjowania takiej właśnie krucjaty modlitw w intencji mediów i ludzi z nich korzystających.

Ponieważ nie znaleźliśmy gotowych modlitw tej tematyki dotyczących, postanowiliśmy ułożyć wspólnie z Siostrami Kapucynkami specjalne modlitwy za ludzi korzystających ze środków przekazu (a zwłąszcza internetu). W Roku Różańca świętego (2003) pragnęliśmy, aby owe modlitwy ściśle były powiązane z różańcem, dlatego dokonaliśmy podziału tych modlitw na pięć części. Każda część obejmuje inną grupę ludzi:

część I dotyczy wszystkich osób korzystających z internetu (lub innych mediów)

część II dzieci, młodzieży i wszystkich ludzi nieświadomych zagrożeń, jakie niosą ze soba media

część III obejmuje wszystkie katolickie inicjatywy w mediach i ich twórców

część IV to modlitwa o nawrócenie wszystkich szerzących zło przez media

część V to osobista modlitwa za siebie samego.

Chociaż wszystkie ułożone modlitwy mówią przede wszystkim o internecie, to jednak zostały ułożone tak, by można nimi ogarnąć także pozostałe media, takie jak: prasa, radio, telewizja, film itp.

Ułożone modlitwy przedstawiliśmy do zatwierdzenia księdzu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu i pismem z dnia 20 sierpnia 2003 r. otrzymały one imprimatur. Tak więc można z nich korzystać nie tylko prywatnie, ale także w czasie publicznych nabożeństw.

Zachęcamy więc wszystkich do włączenia się w naszą krucjatę modlitw w intencji mediów, a zwłaszcza w intencji internautów. Każdy według własnych możliwości może odmawiać codziennie lub co jakiś czas cały różaniec lub cząstki przeplatając go podanymi modlitwami, można też przed rozpoczęciem pracy lub zabawy przy komputerze odmówić choć jedną z nich. Możliwości jest wiele. Będziemy bardzo wdzięczni jeśli różne grupy modlitewne, parafialne, młodzieżowe także będą z nich korzystać.

Aby teksty dotarły do jak największej ilości osób jesteśmy w stanie rozsyłać wydrukowane w tym celu specjalne obrazki i kartki. Wysyłkę jednak będziemy prowadzili tylko na adresy parafii lub instytucji kościelnych po wcześniejszym skontaktowaniu się z nami.

Aby ta inicjatywa nie była czymś krótkotrwałym i jednorazowym, (jak np. raz na rok obchodzony Dzień Środków Społecznego Przekazu) proponujemy każdy pierwszy poniedziałek miesiąca jako dzień szczególnej pamięci modlitewnej w tych intencjach. W tym dniu modlimy się w intencji mediów, a zwłaszcza internautów odwiedzających serwis 'Katolik.pl' ze szczególnym uwzględnieniem osób wspierających naszą działalność materialnie i duchowo.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i znajdą się chętni do uczestnictwa w niej, a także propagowania we własnych środowiskach. Na opinie i sugestie czekamy z radością – piszcie: katolik@katolik.pl

Redakcja Katolik.pl

 


Krucjata modlitw w intencji mass mediów
(teksty modlitw)

I. Modlitwa za wszystkich ludzi

Wszechmogący Boże, Ty w najdoskonalszy sposób podjąłeś dialog z ludzkością, dając jej swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na wszystkie narody, społeczności i osoby komunikujące się ze sobą za pośrednictwem internetu (prasy, radia, telewizji i filmu). Otwórz serca kobiet i mężczyzn różnych ras, religii i kultur, aby korzystając z bogactw techniki, działali w służbie wspólnego dobra i przyczyniali się do tego, żeby życie świata kształtowały pokój i miłość. Prosimy, spraw, aby ich obecność w mediach przynosiła dobre owoce dla nauki i pracy. Niech to, co czynią, przybliża ich do Ciebie i przynosi Ci chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
 

II. Modlitwa za nieświadomych zagrożeń

Boże, nasz Ojcze, Ty udzielasz nam daru Twojej miłości i otaczasz nas Twoją ojcowską dobrocią. Z ufnością zawierzamy Ci tych, którzy nieświadomi zagrożeń bezkrytycznie korzystają z internetu (komputerów, prasy, radia, telewizji i filmu). Zawierzmy Ci zwłaszcza dzieci i młodzież, i prosimy, abyś zesłał na nich Twojego Ducha i obdarzył ich darem mądrości. Niech z pełnym zaangażowaniem szukają tego, co pomaga im w rozwoju ludzkim i nadprzyrodzonym. Spraw, żeby wchodząc w świat o potężnym wpływie informacyjnym, wybierały to, co duchowo bezpieczne, zdrowe i prawdziwe. Niech będą tego świadomi, że internet (komputer, prasa, radio, telewizja, film) jest przede wszystkim narzędziem użytecznej pracy, a nie samej tylko rozrywki. Niech świat, który się przed nimi otwiera, służy ich rozwojowi, zgodnie z poczuciem odpowiedzialności za siebie i za wszystkie społeczności ludzkie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

III. Modlitwa za dzieła katolickie w mediach

Boże, Ty przez swego Syna, Zbawiciela świata, powierzyłeś Kościołowi misję budowania królestwa Bożego na ziemi i posłałeś uczniów, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Spraw, niech ci, którzy przez posługę w mediach świadczą o Chrystusie, zostaną napełnieni Jego Duchem, mocą i mądrością. Niech twórcy katolickich stron internetowych (prasy, filmów, programów radiowych, telewizyjnych i komputerowych) głoszą Jezusa z odwagą i radością. Spraw, aby dzięki ich działalności wszyscy ludzie poznali miłość Boga i Jego plan zbawienia obejmujący każdego człowieka. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
 

IV. Modlitwa za czyniących zło

Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i jego rozwój. Ty, pozwalając ludzkości na postęp w dziedzinie techniki, pragniesz, by służyła ona budowaniu prawdziwej solidarności w życiu narodów. Dostrzegając i z wdzięcznością przyjmując od Ciebie wielorakie dary, powierzamy Ci jednocześnie wszystkie osoby, które nie troszczą się o jedność, lecz świadomie lub nieświadomie przyczyniają się do rozszerzania przez internet (programy komputerowe, prasę, radio, telewizję lub film) zła, kłamstwa, nienawiści i grzechu. Polecamy Ci dokonujących przestępstw i wszelkiego rodzaju nieprawości, aby otworzyli swe serca na Twoją łaskę i zawrócili z drogi grzechu. Niech uczynią to, rozumiejąc, że ich życie i czyny powinny przynosić Tobie chwałę. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

V. Modlitwa za siebie samego

Boże, nasz Ojcze, powierzam Ci siebie, i proszę, bym korzystając z internetu (komputera, prasy, radia, telewizji i filmu), wybierał tylko to, co prowadzi mnie do poznania Ciebie, otaczającego mnie świata i siebie samego. Niech informacje, z których korzystam, służą mojemu rozwojowi intelektualnemu i duchowemu, który umożliwia dążenie do pełni człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Anioł Stróż, którego mi dałeś za opiekuna i przewodnika, niech strzeże mnie i prowadzi, bym korzystając z komputera (prasy, radia, telewizora i innych środków audiowizualnych), uniknął zagrożeń i zła, które mogę w nich napotkać, bym nie marnował czasu i talentów, ani nie zaniedbywał możności czynienia dobra za ich pośrednictwem. Obroń mnie przed utratą poczucia rzeczywistości i przed egocentryzmem. Spraw, żebym chciał i umiał z radością dzielić się z innymi tym dobrem, z którego sam korzystam. Proszę Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

IMPRIMATUR  + Kazimierz Nycz wikariusz generalny
Kraków, 20 sierpnia 2003 r., nr 2722/2003

 

Pamiętaj!
Pierwszy poniedziałek miesiąca: Dzień szczególnej modlitwy w intencji mass mediów.
 

Wspólnoty, które w sposób szczególny włączyły się w naszą Krucjatę:
 
Wspólnota Sióstr Klarysek Kapucynek z Krakowa
Wspólnota Sióstr Klarysek ze Starego Sącza
Wspólnota Sióstr Augustianek z Pont L'Abbe (Francja)
Kościół na Słowacji
Wspólnota Sióstr Klarysek Kapucynek z Przasnysza
i wiele innych osób prywatnych.
 

Dołącz do nas!!!

 ***

Teksty modlitw naszej krucjaty w innych językach:
Słowacki (źródło: kbs.sk)
Angielski (tłumaczenie własne)
Francuski (tłumaczenie ss. Augustianki)


Patron Dniaśw. Kamil de Lellis
 
kapłan, patron szpitali i chorych

Św. Kamil urodził się w 1550 w Abruzzach. Początkowo prowadził życie żołnierskie walcząc przeciwko Turkom w służbie w Wenecji. Później zapragnął zostać kapucynem, ale z powodu rany w nodze musiał opuścić zakon. Własne cierpienia zaprowadziły go do szpitala dla nieuleczalnie chorych w Rzymie, gdzie spełniał najniższe posługi i przygotował chorych do dobrej śmierci. Tu odnalazł swoje powołanie. Jako 32- letni mężczyzna rozpoczął naukę by zostać kapłanem. W 1582 roku założył zakon kleryków regularnych do posługi chorym (kamilianie). Umarł 14 lipca 1614 roku. Jest patronem szpitali i chorych.


także 14 lipca:św. Henryk

Św. Henryk urodził się w Bawarii w roku 973. Po śmierci ojca został księciem Bawarii, a w roku 1014 ukoronowano go na Cesarza. Popierał akcję misyjną Kościoła, ufundował liczne biskupstwa i klasztory. Zmarł 13 lipca 1024 roku, a w roku 1146 został kanonizowany.

jutro: św. Bonawentury

wczoraj
dziś
jutro