logo
Piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny:
Piotra, Małgorzaty, Marty, Nikifora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Komentarz liturgiczny

Misja Piotra


Postać św. Piotra, wspominanego dziś w liturgii, to symbol Kościoła, który jest w drodze. Piotr nie tylko wyznaje wiarę w Chrystusa Mesjasza w imieniu wszystkich apostołów, lecz także otrzymuje misję prowadzenia tej Chrystusowej owczarni po ziemskich drogach. Ani wyznanie, ani nowe zadanie nie opierają się na jego osobistych zasługach i przymiotach, lecz są darem Boga, który powołuje według swoich kryteriów. Z woli Jezusa jest pierwszym pasterzem Chrystusowych owiec. To powołanie do służby Kościołowi, wspólnocie zbawionych. Piotr podejmuje się tej odpowiedzialności z wielką, a zarazem pokorną wiarą. Jego katedra staje się miejscem służby zbawieniu sióstr i braci w wierze. Można ją wypełnić tylko mocą z wysoka, o czym Piotr sam się przekonał. Jezus przypomina mi dziś o mojej odpowiedzialności za Kościół, która wyraża się również modlitwą za papieża.

Proszę Cię, Panie, za papieża, następcę św. Piotra. Niech swoim słowem i życiem umacnia mnie w wierze i miłości.
 
 


Rozważania pochodzą z książki
ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 

Patron Dniakatedra świętego Piotra

Historycy Kościoła zgodnie twierdzą, że św. Piotr, zanim udał się do Rzymu, założył biskupstwo w Antiochii, ówczesnej stolicy Wschodu. Św. Grzegorz Wielki stwierdza, że książę Apostołów przez siedem lat był biskupem tego miasta. Jest również jednomyślnie stwierdzonym faktem, że św. Piotr w czasie swojego pobytu w Rzymie zbudował tam kościół, jakkolwiek jego pobyt w stolicy Rzymskiego Imperium był często przerywany pełnieniem funkcji apostolskich w innych krajach. Pierwotnie święto upamiętniające objęcie władzy biskupiej przez św. Piotra było obchodzone albo 18 stycznia na cześć biskupstwa w Rzymie, albo 22 lutego na cześć biskupstwa w Antiochii. Katedra św. Piotra przypomina, że Chrystus powierzył mu urząd swojego zastępcy na ziemi. Wiara św. Piotra jest skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół.

jutro: Bł. Wincentego

wczoraj
dziś
jutro