logo
Środa, 12 grudnia 2018 r.
imieniny:
Ady, Aleksandra, Dagmary, Joanny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Refleksja maryjna

Matka Zbawiciela Mesjasza


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz czcigodna Tradycja, w sposób coraz bardziej jasny przedstawiają i niejako naocznie ukazują rolę Matki Zbawiciela w ekonomii zbawienia. Księgi Starego Testamentu opisują historię zbawienia, w której świat powoli przygotowuje się na przyjście Chrystusa. Otóż te pradawne dokumenty, jak odczytuje je Kościół i jak są rozumiane w świetle późniejszego pełnego objawienia, ujawniają z biegiem czasu coraz wyraźniej postać niewiasty, Matki Odkupiciela. Zarysowuje się Ona w tym świetle proroczo już w obietnicy danej pierwszym rodzicom, mówiącej o zwycięstwie nad wężem (por. Rdz 3, 15). Jest to Dziewica, która pocznie i zrodzi Syna, którego imię będzie Emmanuel (por. Iz 7, 14, por. Mich 5, 2-3, Mt 1, 22-23). To Ona zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go. Wreszcie wraz z Nią, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia, kiedy to Syn Boży przyjął z Niej naturę ludzką, aby przez tajemnicę swego ciała uwolnić człowieka od grzechu.

KK 55


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

 

Patron Dniaśw. Joanna Franciszka de Chantal
zakonnica


 

Joanna Franciszka Fremyot urodziła się Dijon, w roku 1572, w głęboko religijnej, katolickiej rodzinie. Mając 20 lat wyszła za barona de Chantal, oficera z armii Henryka IV. Po ośmiu latach przykładnego i szczęśliwego małżeństwa, pobłogosławionego czworgiem dzieci, baron został przypadkiem zabity na polowaniu. W roku 1604 pod wpływem Św. Franciszka Salezego, który był jej przewodnikiem duchowym, założyła zakon sióstr od Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ( Wizytki ). Jeszcze za życia fundatorki powstało 66 domów zakonnych. Zgromadzenie to napotkało silne sprzeciwy, przyjmowało bowiem szczególnie chętne wdowy i osoby słabszego zdrowia, którym z tego powodu odmawiano wstępu do innych zakonów. Święta nie znała jednak kompromisów i nie zbaczała z drogi, wytkniętej przez swego świątobliwego przewodnika. Św. Franciszek Salezy, który ją wielce cenił, powiedział o niej, że była niewiastą mężną i doskonałą, jakiej nawet Salomon próżno by szukał w Jeruzalem. Zmarła w roku 1641 w Annecy.


jutro: św. Łucji

wczoraj
dziś
jutro