logo
Piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny:
Piotra, Małgorzaty, Marty, Nikifora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 Środa. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Syr 4, 11-19; Ps 119 (118), 165 i 168. 171-172. 174-175 (R.: por. 165a); J 14, 6; Mk 9, 38-40;

 
Stary lekcjonarz: Syr 4, 11-19; Ps 119, 165 i 168. 171-172. 174-175 (R.: por. 165a); J 14, 6; Mk 9, 38-40;

[zielony kolor szat] 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 4,11-19)
Mądrość mistrzynią życia 

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem.
Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie.
Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia. W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy.
Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice. A jeśliby zszedł na bezdroża, opuści go i odda w moc jego upadku.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,165 i 168.171-172.174-175)


Refren: Obfity pokój miłującym Prawo. 

Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną. 
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. 

Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem, *
bo mnie nauczasz Twych ustaw. 
Niech mój język opiewa Twoje słowo, *
bo wszystkie Twe przykazania są sprawiedliwe. 

Pragnę Twojej pomocy, Panie, *
a Prawo Twoje jest moją rozkoszą. 
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali, *
niech mnie wspierają Twoje wyroki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, 
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 9,38-40)
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami 

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniakatedra świętego Piotra

Historycy Kościoła zgodnie twierdzą, że św. Piotr, zanim udał się do Rzymu, założył biskupstwo w Antiochii, ówczesnej stolicy Wschodu. Św. Grzegorz Wielki stwierdza, że książę Apostołów przez siedem lat był biskupem tego miasta. Jest również jednomyślnie stwierdzonym faktem, że św. Piotr w czasie swojego pobytu w Rzymie zbudował tam kościół, jakkolwiek jego pobyt w stolicy Rzymskiego Imperium był często przerywany pełnieniem funkcji apostolskich w innych krajach. Pierwotnie święto upamiętniające objęcie władzy biskupiej przez św. Piotra było obchodzone albo 18 stycznia na cześć biskupstwa w Rzymie, albo 22 lutego na cześć biskupstwa w Antiochii. Katedra św. Piotra przypomina, że Chrystus powierzył mu urząd swojego zastępcy na ziemi. Wiara św. Piotra jest skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół.

jutro: Bł. Wincentego

wczoraj
dziś
jutro