logo
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny, Hermana, Pacyfika – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Czwartek. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 36 (35), 6-7b. 8-9. 10-11 (R.: por. 10a); Por. Mt 11, 25; Mt 13, 10-17;
Stary lekcjonarz: Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 36, 6-7ab. 8-9. 10-11; J 15, 15b; Mt 13, 10-17;

ZE WSPOMNIENIA
Stary lekcjonarz: Syr 44, 1. 10-15; Ps 132, 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17;

[biały kolor szat]


PIERWSZE CZYTANIE  (Syr 44,1.10-15)

Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 132,11.13-14.17-18)


Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida. 

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
od której nie odstąpi: 
„Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie”. 

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie. 
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie. 

Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca. 
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *
a nad nim zajaśnieje jego korona”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Łk 2,25c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nich. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 13,16-17)
Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Pacyfik z San Severino
 
kapłan


Św. Pacyfik urodził się w roku 1653. Wcześnie został sierotą i wychowywał się u swego wuja. Mając lat siedemnaście wstąpił do zakonu franciszkanów obserwantów. Otrzymawszy święcenia, rozpoczął pracę kapłańską w małej wiosce w Apeninach. Po siedmiu latach owocnego duszpasterzowania dotknięty został ciężką chorobą, wskutek której do końca życia był inwalidą. Nadal jednakże oddawał się modlitwie, nie zatraciwszy cnoty cierpliwości ani samo zaparcia. Miał niezwykły dar proroczy.

jutro: bł. Władysława

wczoraj
dziś
jutro