logo
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
imieniny:
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy, Adelajdy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Poniedziałek. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Iz 2, 1-5; Iz 4, 2-6; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc); Por. Ps 80 (79), 4; Mt 8, 5-11;
Stary lekcjonarz: Iz 2, 1-5; Iz 4, 2-6; Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9; Ps 80, 4; Mt 8, 5-11;

ZE WSPOMNIENIA
Stary lekcjonarz: 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Mt 28, 19a. 20b; Mk 16, 15-20;

[biały kolor szat]


(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 2,1-5)

Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Widzenie Izajasza, syna Amosa, 
dotyczące Judy i Jerozolimy: 
Stanie się na końcu czasów, 
że góra świątyni Pana 
stanie mocno na wierzchu gór 
i wystrzeli ponad pagórki. 
Wszystkie narody do niej popłyną, 
mnogie ludy pójdą i rzekną: 
„Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, 
do świątyni Boga Jakuba! 
Niech nas nauczy dróg swoich, 
byśmy kroczyli Jego ścieżkami. 
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu 
i słowo Pana z Jeruzalem”. 
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami 
i wyda wyroki dla licznych narodów. 
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, 
a swoje włócznie na sierpy. 
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 
nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 
Chodźcie, domu Jakuba, 
postępujmy w światłości Pana!

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 122,1-2,4-5,6-7,8-9)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”. 
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem. 

Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida. 

Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach. 

Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą. 
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 80,4)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, 
okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 8,5-11)
Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
 

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”.
Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.
Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi”.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Adelajda
 
królowa

Św. Adelajda była córką Rudolfa II księcia burgunckiego. Przyszła na świata w roku 931. Mając 16 lat wyszła za Lotara króla Italii, po jego śmierci poślubiła cesarza Ottona I Wielkiego. W roku 962 oboje zostali ukoronowani przez papieża Jana XII. Owdowiawszy powtórnie w roku 973 sprawowała rządy za małoletniego Ottona II, swego syna, a później za małoletności Ottona III, swego wnuka. Wrodzona szlachetność i umiłowanie pokoju kazały jej trzymać się z daleka od spraw narażających na rozterki i spory, choć i tych nie brakło w jej aktywnej działalności politycznej. Doradcami jej byli Św. Adalbert magdeburski i Św. Odilo, opat z Cluny. Odznaczała się wielkim miłosierdziem dla ubogich, wznosiła klasztory i świątynie, hojnie nadawała beneficja wszystkim, którzy na nie zasługiwali. Pod koniec życia usunęła się do klasztoru benedyktyńskiego pod Strasburgiem. Umarła 16 grudnia 999 roku.

jutro: św. Olimpii

wczoraj
dziś
jutro