logo
Niedziela, 29 marca 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: mb (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2012-04-17 11:19

"W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski "(Dz 699). - Czy to znaczy, ze jeśli ktoś umarł w stanie grzechu ciężkiego, to osoby żyjące mogą w ten dzień uprosić łaskę zbawienia dla tej zmarłej osoby? Czy zostaną darowane jej winy, jeśli żyjący z ufnością pomodlą się za nią i ofiarują odpust? Czym rózni sie darowanie win i kar w swięto Miłosierdzia Bożego od zwykłego zupełnego odpustu?

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: Franciszka (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2012-04-17 13:50

Penitencjaria Apostolska poprzez dwa dekrety wydane w 2002 r. ustanowiła także odpusty związane z kultem Miłosierdzia Bożego:
Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.
Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.
W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy.
Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia, albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie, lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę Ojcze nasz i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie).
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który - przynajmniej z sercem skruszonym - skieruje do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych wezwań.
Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia - gdy tylko będzie to możliwe - trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę Ojcze nasz i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie).
Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust zupełny ci, którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe.
Więcej na: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: Michał (---.range86-162.btcentralplus.com)
Data:   2012-04-17 18:02

Jeśli ktoś umarł w stanie grzechu ciężkiego, to mu już raczej nic nie pomoże.

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: Michał (---.range86-149.btcentralplus.com)
Data:   2012-04-17 23:44

Może inaczej - jest to myślenie bliskie Dostojewskiemu i Rasputinowi, trochę też Tołstojowi (Lwu), ale jest to herezja zakładająca możliwość wyciągnięcia kogoś z piekła, czyli podważająca w istocie samo istnienie piekła. Jezus w żadnym momencie tego nie potwierdzał. Można uprosić nawrócenie najbardziej zatwardziałego grzesznika, można Łotra z krzyża ściągnąć do nieba, ale za życia. Komuś, kto trafił do piekła nie da się już pomóc. To byłaby reinkarnacja, albo gra komputerowa. Reset nie jest możliwy z natury rzeczy. Wiecie, tak czytam ostatnie pytania na forum (to akurat nie jest głupie) i jestem przerażony poziomem oświaty, a co za tym idzie przyszłego społeczeństwa. W przewijających się pytaniach nie obowiązują żadne zasady, nie tylko logiki. No i czego uczą na katechezie? Po co jest ta katecheza? Mamy pokolenie ateistów na własne życzenie proszę Przewielebnego Duchowieństwa. Ci ludzie nie poradzą sobie z otaczającym ich światem.

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: mb (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2012-04-18 07:27

Moje pytanie dotyczy tego, że ks. Różycki specjalizujący się w tematyce Miłosierdzia Bożego autor książki "Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego" pisze, że obietnica Pana Jezusa zupełnego darowania win i kar w święto Miłosierdzia Bożego to coś więcej niż zwykły odpust zupełny:

"Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski" (Dz. 699).
W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska "zupełnego odpuszczenia win i kar" związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski 6–ciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu "drugiego chrztu".
http://www.faustyna.pl/index.php?option ... mitstart=1

Jeśli w ten sposób nie da się wyciągnąć duszy z piekła, na czym więc polega ta różnica od zwykłego zupełnego odpustu, czego dotyczy ta obietnica, jak to rozumieć?

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: ala85 (Bogumiła z Krakowa) (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2012-04-18 09:26

Zwrócę tylko uwagę na słowa: "Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar". - Jeśli ktoś jest w piekle, nie przystąpi ani do spowiedzi, ani do Komunii. Obietnica musi więc dotyczyć żywych, a nie zmarłych. Chrzest także jest dla żywych (i pierwszy i "drugi").
Pewnej odpowiedzi na to pytanie nie znam, proszę więc nie traktować mojego posta jako oficjalnego wyjaśnienia, tylko jako moje prywatne zdanie. MOŻE to oznaczać, że w przeciwieństwie do pozostałych odpustów zupełnych, w tym dniu odpust daruje karę doczesną za grzechy już odpuszczone w spowiedzi, dalej: odpuszcza wszystkie grzechy lekkie, które miało się po spowiedzi i karę za nie, chociaż nie były wypowiedziane w konfesjonale. Żaden inny odpust zupełny tego nie czyni. Ale jest to tylko analizą wrzuconego tekstu. W tym sensie można powiedzieć, że to jest "drugi chrzest", ponieważ staję się jak po chrzcie - bez żadnej winy i bez żadnej oczekującej kary. Różnica jest jednak zasadnicza: chrzest maże wszystkie grzechy - wszystkie ciężkie i lekkie - oraz karę za nie, a tutaj trzeba nie mieć grzechu ciężkiego (spowiedź i Komunia), więc maże jedynie lekkie grzechy (Komunia też maże, ale jedynie winę a nie karę).
No i z wszystkich tekstów dla mnie wynika, że jest to odpust jedynie dla siebie samego, a nie może być ofiarowany za zmarłych. To ostatnie zdanie dla mnie samej jest nowe i zaskakujące, :) więc jeśli ktoś wie na pewno (ma gdzieś na piśmie), że jest inaczej - bardzo proszę o informację.
Doprecyzuję: chodzi mi o to, że TEGO odpustu (win i kar) nie można ofiarować za zmarłych. Natomiast "normalny" odpust zupełny można za zmarłych ofiarować w każdym dniu i Święto Miłosierdzia tego oczywiście też nie zabrania.

Obecnie powstaje Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia, która będzie przygotowywać opracowania teologiczne związane z Miłosierdziem i św. s. Faustyną. Być może wszystkie te sprawy będą kiedyś opracowane, doprecyzowane, zapisane.

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: Michał (---.range86-162.btcentralplus.com)
Data:   2012-04-18 11:29

Potwierdzam swoją poprzednią obserwację. W którym miejscu przytoczonego fragmentu mowa jest o duszach w piekle? Pomijając jednego polskiego teologa (który dostał od Kongregacji Wiary zakaz głoszenia swoich teorii) nie ma takiej prawdy wiary w Kościele rzymskokatolickim (nawet Wikipedia nie jest nieomylna w tej sprawie). Apokatastaza jest marginalną herezją ortodoksów, niezależnie od tego co twierdzi na ten temat Wikipedia. Oczywiście znam paru autorów, piszących dla TP, którzy są odmiennego zdania, ale to akurat nie nowina i oni dla poparcia swoich argumentów w każdej sprawie, gotowi są podeprzeć się każdą, nawet najbardziej karkołomną podpórką. Zapewniam, choć wiem, że brzmi to jak herezja, że czytanie TP nie gwarantuje zbawienia.

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: Iness (---.dip.t-dialin.net)
Data:   2012-04-18 21:47

Panie Michale, przecież dla Boga nie ma czasu, a Opatrzność Boża bierze pod uwagę także nasze przyszłe modlitwy (również w intencji grzesznika, który skonał).

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: Michał (---.range86-149.btcentralplus.com)
Data:   2012-04-19 01:07

A także bierze pod uwagę decyzje zatwardziałego grzesznika, które podjął przed skonaniem, także te ostateczne. Na tym kończę moją wypowiedź w temacie, ponieważ nie mam najmniejszego zamiaru walczyć z kobiecą logiką. Ale proponuję wszystkim nieusatysfakcjonowanym tym stanem rzeczy, dyskusję kontynuować z Panem Bogiem. Naturalnie nawet św. Jan nie bronił nikomu modlić się za dusze w piekle się smażące, wiec i ja nie mam takiej władzy, ani zamiaru. Czujcie się Panie wolne.
P.S.
Oczywiście biorę pod uwagę, że ostatnia wypowiedź jest prowokacją, której celem jest utwierdzenie mnie w moich przekonaniach. No, nie trzeba tego robić, jestem wystarczająco utwierdzony. polska jaka jest każdy widzi. I nie zmienią tego ani manifestacje, ani protesty, ani strajki. (2 mln protestujących to jest 5% społeczeństwa, jakby ode mnie zależało, to bym postarał się, żeby nie było więcej, do Solidarności zapisało się 10 mln i trzeba było stan wojenny wprowadzać, na szczęście daleko do tego.) Na 23 lata tego raju, zaledwie przez 2 lata można mówić o próbach reaktywacji Rzeczypospolitej, bez większego rezultatu, cbdu. Pogadamy za 50 lat (to już nie ja, moim dzieciom opowiecie coście zwojowali).

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: ala85 (Bogumiła z Krakowa) (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2012-04-19 08:53

Dobrze kombinujesz, Iness, tylko niekonsekwentnie: "dla Boga nie ma czasu, a Opatrzność Boża bierze pod uwagę także nasze przyszłe modlitwy" - tak, dla Boga nie ma czasu i dlatego nie musi On czekać na najbliższe Święto Miłosierdzia. Może wszystkie nasze przyszłe modlitwy "uruchomić" jeszcze przed śmiercią osoby, za którą będziemy się modlić po jej śmierci w Święto Miłosierdzia. Jeśli grzesznik skorzysta z tego przed śmiercią, nie znajdzie się w piekle, a wtedy nasze modlitwy za dusze czyśćcowe pomogą mu wcześniej znaleźć się w niebie (mniej cierpieć). Jeśli jednak nie skorzystał z tej łaski i wolał wybrać piekło, nawet Bóg "musi" to uszanować.
Gdyby z piekła można było wyjść, istnienie piekła nie miałoby żadnego sensu i nikt z nas nie musiałby troszczyć się o zbawienie. Albo jeszcze inaczej: gdyby z piekła można było wyjść, piekło by nie istniało, bo piekło jest tym miejscem/stanem, które już się nie zmieni. Kara piekła jest karą WIECZNĄ.

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: mb (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2012-04-19 13:47

Michał, czy nie wydaje Ci się, że zaprzeczasz działaniu Miłosierdzia Bożego, skoro "wrzucasz" do piekła zatwardziałych grzeszników, nie dając im szans na Miłosierdzie? Czy nie mają sensu nasze modlitwy po śmierci osoby, która nie pojednała z Bogiem? A co z możliwością nawrócenia w ostatniej sekundzie życia, co ze słowami Jezusa do dobrego łotra: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju" (Łk 23,42). Czy naprawdę czas jest przeszkodą dla działania Miłosierdzia Bożego, skoro po śmierci nie da się już uprosić łaski? A może rzeczywiście Bóg bierze pod uwagę nasze przyszłe modlitwy bo czas dla Niego nie istnieje? Co z obietnicą Jezusa skierowaną do św. s. Faustyny, że modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego daje łaski umierającym? Ale umierającym, a nie tym co umarli? Może powiesz, że nie trzeba wierzyć, w prywatne objawienia, ale Niedziela Miłosierdzia Bożego jako święto została ustanowiona przez Jana Pawła II i ten dzień wiąże się ze szczególnymi łaskami. Moje pytania dotyczą tego, że chcę lepiej zrozumieć o co chodzi w łasce "zupełnego darowania win i kar" przypisanej do tego święta. Bo również zrozumiałam ze słów Pana Jezusa do s. Faustyny, że ten odpust dotyczy osoby żyjącej, która modli się za siebie samą. Ale czy nie jest to modlitwa egoistyczna i wynikająca z lęku przed karą czyśćca? I przecież w czasie spowiedzi darowane są winy, ale nie kary, więc czym różni się szczególna łaska darowania win i kar, skoro można uzyskać zwykły odpust zupełny, darowanie kar dla siebie.
I w końcu skoro nie da się w ten sposób wyciągnąć duszy z piekła, czy może to "zupełne darowanie win i kar" - łaska przypisana Świętu Miłosierdzia Bożego dotyczy dusz w czyśćcu, które oczekują na nasze modlitwy?

Jeszcze raz nieco inaczej. Czy czas na pewno jest przeszkodą do działania Miłosierdzia Bożego, skoro uznać, że po śmierci modlitwa za zatwardziałego grzesznika nie ma i tak już sensu, bo poszedł do piekła? Czy Bóg nie uwzględni przyszłych modlitw zanoszonych z ufnością, tak, że ta modlitwa - pomimo czasu, który upłynął - sprawi, że w chwili śmierci ta osoba zwróci się do Boga? Bo jeśli tak nie jest można uznać, że modlitwa za zmarłych nie ma sensu, bo trafili już tam gdzie mieli trafić. A ofiarowanie odpustu za siebie samego wydaje mi się wypływa z lęku o siebie i jest egoistyczne, i przecież spowiedź gładzi winy, a zwykły odpust - kary, więc w czym różnica "zupełnego darowania win i kar" przypisana do tego święta dla siebie samego? Czy może "zupełne darowanie win i kar" dotyczy dusz w czyścu, a nie piekle?

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: Michał (---.range86-149.btcentralplus.com)
Data:   2012-04-20 00:53

Droga, Szanowna mb :)
P.S.
Rozumiem, że to za trudne dla kobiety, alem facet i nie, że nie chcę być nieuprzejmy, ale chcesz czy nie chcesz, nie masz wyboru, musisz przyjąć moją odpowiedź taką jaka jest, a czy się z nią zgodzisz, czy nie, to już wyłącznie Twoja sprawa. Odezwałem się boś mnie wezwała imiennie, widocznie to co napisałem słabo było czytelne i nie dotarło. (Prawem udzielających odpowiedzi, jest udzielanie ich w takim, a nie innym kształcie, podobnie jak prawem Moderatorów jest ich zamieszczanie, lub nie) Miłego końca tygodnia życzę (I oczywiście zawziętego dyskutowania, nie ograniczaj się w żaden sposób, dla kobiety byłoby to zbyt niebezpieczne, jeszcze się uniesiesz i wylewu dostaniesz, nie chciałbym mieć Cię na sumieniu).

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: Iness (---.dip.t-dialin.net)
Data:   2012-04-21 10:03

mb, trochę egoizmu jest zdrowe. Nalezy modlić się za siebie samego. Wg oferty Jezusa w tym dniu należy skorzystać z tej ogromnej łaski i nie grymasić.

 Re: Czy darowanie kar w ŚMB różni się od zwykł. odpustu zup.?
Autor: ala85 (Bogumiła z Krakowa) (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2012-04-21 11:48

"A ofiarowanie odpustu za siebie samego wydaje mi się wypływa z lęku o siebie i jest egoistyczne" - to samo można by powiedzieć w ogóle o pragnieniu zbawienia. Czy wobec tego zrezygnujesz z tego? Nie bądź egoistką i zrób wszystko, żeby być w piekle.
To nie jest egoizm, mb. Twoim obowiązkiem jest dbać o siebie. O ciało dbasz przez mycie, jedzenie, odpoczynek, leczenie itp. O duszę dbasz przez spowiedź, modlitwę, odpusty, dobre uczynki itp. Ani jedno, ani drugie nie jest egoizmem tylko miłością siebie. Pamiętasz? "A bliźniego swego jak siebie samego" (Kpł 19,18). Siebie też trzeba kochać.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: