logo
Wtorek, 29 listopada 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 Brewiarz - przede wszystkim modlitwa uwielbienia?
Autor: Karol (---.adsl.inetia.pl)
Data:   2022-11-05 19:02

Niech bdzie uwielbiona Trjca wita, szcz Boe,

Czy modlitwa brewiarzowa przede wszystkim jest rodzajem modlitwy uwielbienia?

Z gry dzikuj za odpowiedzi, pozdrawiam

 Re: Brewiarz - przede wszystkim modlitwa uwielbienia?
Autor: A. (77.111.247.---)
Data:   2022-11-06 17:13

Brewiarz, czyli Liturgia Godzin, zaczyna si Wezwaniem, od zdania: „Panie, otwrz wargi moje”, na co zaraz odpowiada si: „A usta moje bd gosi Twoj chwa”. To jest uwielbienie.

W pitki po Wezwaniu odmawia si Psalm 51 – to przepraszanie Boga. Podobnie Psalm 130 odmawiany w rod w ramach Komplety.

Kadego wieczoru podczas Komplety prosimy Boga w antyfonie: „Strze nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osaniaj, / abymy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju” – to jest proba.

Proby w rnych intencjach s te codziennie w czasie Jutrzni i Nieszporw, a take na kocu godzin brewiarzowych.

I jeszcze mona by pewnie podawa inne przykady, ale najlepiej po prostu z Brewiarzem zapoznawa si poprzez jego odmawianie. Wtedy mona zobaczy bogactwo tej modlitwy. Ale to te nie jest obowizek, by wieccy odmawiali Brewiarz. Nie ma te sensu za kadym razem zastanawia si: teraz to jest uwielbienie, teraz dzikczynienie, teraz proba... To nie rachunki :)

Z Oglnego Wprowadzenia do Liturgii Godzin (brewiarza):

Chwaa oddawana Bogu w jednoci z Kocioem niebios

15. W Liturgii Godzin Koci spenia kapaski urzd Chrystusa skadajc Bogu "nieustannie"68 ofiar czci, to znaczy owoc warg, ktre wyznaj Jego imi69. Ta modlitwa jest gosem Oblubienicy przemawiajcej do Oblubieca. Nawet wicej, jest ona modlitw Chrystusa i Jego Ciaa skierowan do Ojca70. "Wszyscy bowiem oddajcy si tej modlitwie wypeniaj zadanie Kocioa i rwnoczenie uczestnicz w najwyszym zaszczycie Oblubienicy Chrystusa, poniewa oddaj Bogu chwa, stojc przed Jego tronem w imieniu Matki Kocioa"71.

16. Koci wielbic Boga Liturgi Godzin czy si z pieni chway wiecznie rozbrzmiewajcej w niebiaskim przybytku72, a rwnoczenie raduje si przedsmakiem wieczystej chway wypiewywanej nieustannie przed tronem Boga i Baranka, opisanej przez w. Jana w Ksidze Apokalipsy. Albowiem nasza cisa czno z Kocioem w niebie wtedy si urzeczywistnia, gdy wsplnie w radosnym uniesieniu "sawimy Boy majestat, a odkupieni przez krew Chrystusa ze wszystkich pokole, jzykw i narodw (Ap 5, 9) i zebrani w jeden Koci, jedn pieni chway wysawiamy Boga w Trjcy Jedynego"73.
T niebiask liturgi ujrzeli w widzeniach prorocy jako zwyciski dzie bez nocy i wiato bez ciemnoci: "Ju nie bdziesz mie soca w dzie jako wiata ani jasno ksiyca nie zawieci tobie, lecz Pan bdzie dla ciebie wieczn wiatoci" (Iz 60, 19; por. Ap 21, 23. 25). "Bdzie tylko jeden jedyny dzie - Pan tylko wie o nim - nie bdzie to ani dzie, ani noc, wieczorn por bdzie jasno" (Za 14, 7). Ju przeto "dosign nas kres czasw (por. 1 Kor 10, 11); ju zostao postanowione nieodwoalnie odnowienie wiata, i ju zaczo si ono urzeczywistnia w doczesnoci"74. Tak poucza nas wiara o sensie naszego ycia na ziemi i kae nam oczekiwa razem z caym stworzeniem objawienia si synw Boych75. T wiar gosimy w Liturgii Godzin, tej nadziei dajemy wyraz i w niej si umacniamy, i ju teraz poniekd mamy udzia w radociach wiekuistej chway dnia, ktry nie zna zmierzchu.

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: