logo
Poniedziałek, 26 października 2020
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Dlaczego się mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy?
Autor: Kombajn321 (---.play-internet.pl)
Data:   2020-10-13 18:00

Przecież Pan Jezus umarł przez niesprawiedliwość ludzi.
Czy Pan Jezus mógł uniknąć śmierci?

 Re: Dlaczego się mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy?
Autor: Mateusz (31.42.25.---)
Data:   2020-10-13 22:46

Oczywiście, że mógł. Rzecz w tym, że nie chciał, bo Jego zamiarem było zaniesienie naszych grzechów na krzyż, a potem zmartwychwstanie w chwale. Jest o tym mowa w sposób wyraźny w J 10, 17-18.

 Re: Dlaczego się mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy?
Autor: A2 (---.icpnet.pl)
Data:   2020-10-13 23:20

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (Rz 6,23)
Zgrzeszyliśmy, a więc jesteśmy winni śmierci. I właśnie z tej śmierci wybawił nas Chrystus, czyli umarł za nasze winy (swoich nie miał).

 Re: Dlaczego się mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy?
Autor: B. (---.24.46.243.ipv4.supernova.orange.pl)
Data:   2020-10-14 04:03

"Czy Pan Jezus mógł uniknąć śmierci?"
Tak, mógł uniknąć śmierci na krzyżu. Gdyby spokojnie pracował jako cieśla - uniknąłby tej śmierci. Gdyby nie mówił gorzkich słów wpływowym faryzeuszom i uczonym w Piśmie - zapewne uniknąłby śmierci krzyżowej. Gdy będziesz czytał Ewangelie, zwróć uwagę na rozmowy Jezusa z nimi. Na ostre słowa, jakie padały wobec nich z ust Jezusa. I to oni właśnie, rozdrażnieni, urażeni, spowodowali wydanie wyroku śmierci.
Na marginesie - dlaczego akurat wobec faryzeuszy i uczonych w Piśmie Pan Jezus był tak krytyczny i surowy? Dlatego, że studiowali i znali Boże Prawo.
„(48) Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.”Łk 12,48

"Czy Pan Jezus mógł uniknąć śmierci?"
Tak, nawet po zakończeniu swojej działalności publicznej Pan Jezus mógł się ukryć nawet w ostatnim momencie, potem może zmienić imię, iść do Galilei (gdzie byłby w miarę bezpieczny).
Ale wtedy nie wypełniłby Swojej misji, dla której przyszedł na świat!

Od wieków prorocy zapowiadali Jego, Mesjasza, przyjście na świat i Jego śmierć, ale i Zmartwychwstanie.
Przeczytaj np. Psalm 22, który powstał wiele lat przed narodzeniem Jezusa. Ten Psalm dokładnie opisuje mękę Jezusa! Cytuję fragment tego Psalmu:
„16 Moje gardło suche jak skorupa,
język mój przywiera do podniebienia,
kładziesz mnie w prochu śmierci.
17 Bo [sfora] psów mnie opada,
osacza mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli ręce i nogi moje,
18 policzyć mogę wszystkie moje kości.
A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
19 moje szaty dzielą między siebie
i los rzucają o moją suknię.”

Zauważ, że ten Psalm zawiera nawet taki szczegół, że o suknie, tunikę Jezusa rzucono los. Nowy Testament tak to relacjonuje, już nie jako proroctwo, ale jako opis tego co się zdarzyło:
„23 Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. 24 Mówili więc między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.” Ewangelia św. Jana 19,23-24

W Ewangeliach są kilkakrotne zapowiedzi Jezusa, że zginie. Jezus uprzedzał uczniów o tym, a nawet umocnił ich przed dniem śmierci poprzez ukazanie swojej Boskiej, jaśniejącej postaci na górze Tabor.

Napisałeś „Pan Jezus umarł przez niesprawiedliwość ludzi”
Tak, pełna zgoda.
Ale ta historia zaczęła się dużo wcześniej. Ksiądz Michalita mówił nam ostatnio w homilii, że Pan Bóg gdy stworzył ludzi, polecił aniołom, aby się nimi opiekowali, aby im służyli, Lucyfer miał powiedzieć „:Nie będę służył!” Tego w Biblii nie ma, może w jakichś apokryfach? Wynikałoby z tego, że człowiek był „przyczyną” buntu części aniołów! Człowiek stał się mimo woli przyczyną wojny w niebie.
Za Bogiem stanął Michach Archanioł i jego aniołowie: „Któż jak Bóg!”

Szatan nieustannie oskarżał grzesznego człowieka przed Bogiem (patrz Ap 12,10)
Od początku stał się nieprzyjacielem człowieka i kusicielem.

To fakt, że człowiek czyni zbrodnie - a szatan oskarża, dniem i nocą. Natomiast miłość modli się o nawrócenie, a nawet usprawiedliwia! Pamiętasz co powiedział Jezus na krzyżu? „nie wiedzą co czynią!” I prosił o przebaczenie dla Swoich oprawców (por. Łk 23,34). Nie do pojęcia.

Jezus ostatecznie i definitywnie stanął w obronie grzesznego człowieka z największej miłości, stając się „barankiem ofiarnym”. Za nasze grzechy ofiarował samego Siebie. Niebo oniemiało, ziemia się zatrzęsła, skały pękały.

Jak widzisz, śmierć i cierpienie Jezusa były dowodem najwyższej miłości wobec człowieka. Gęsty pot w Ogrójcu przed spodziewanym pojmaniem, gorąca modlitwa Jezusa, potem już spokój i opanowanie. Z godnością zniesiona męka, na krzyżu (nawet wtedy!) m.in. troska o Matkę i Jana, troska o łotra który uznał swoją winę.
Masz więc rację, że Jezus umarł przez niesprawiedliwość ludzi, ale jak widzisz głębia Jego dobrowolnej ofiary obejmowała całą słabą i grzeszną ludzkość.
Śmierć Jezusa, Baranka Bożego, poruszyła już niejedno zatwardziałe serce, które nawróciło się do Boga.

Pytasz „Dlaczego się mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy?”
A czy ludzie mogliby w jakikolwiek sposób sami naprawić uczynione przez siebie straszliwe, nieodwracalne zło? Przykładów takiego zła są tysiące, i w historii i aktualnie. „Po sprawiedliwości” pewnie większość z nas zasłużyłaby na piekło. Jezus ofiarował się jednak za nasze zbrodnie, za wyrządzanie krzywd, za grzechy.

Cytuję Ci fragmenty Nowego Testamentu, które o tym mówią. Są krótkie, ale każdy z nich to synteza.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Bożej pomocy w Twoich poszukiwaniach :)

* * * *

(25) On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. List do Rzymian 4,25

(3) Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy,
1 list do Koryntian 15,3

(4) (...) wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego.
List do Galatów 1,4

(2) On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
1 List Jana 2,2

(10) W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 1 List Jana 4,10

 Re: Dlaczego się mówi, że Jezus umarł za nasze grzechy?
Autor: Mateusz (31.42.25.---)
Data:   2020-10-14 22:16

Pan Jezus umarł i zmartwychwstał (dlaczego to pominąłeś?) po to, aby nas zbawić. Jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek mógł uniknąć śmierci, ale wtedy nie dokonałaby się Jego doskonała ofiara na krzyżu i Niebo byłoby, ale nie dla ludzi.

 Odpowiedz na tę wiadomość
 Twoje imię:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: