logo
Niedziela, 26 września 2021 r.
imieniny:
Kosmy, Damiana, Justyny, Łucji – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Nowy dziekan Wydziału Teologicznego w Tarnowie
 


Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk został dziekanem Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wybrała go Rada Wydziału Teologicznego, a wybór zatwierdziła Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego w Watykanie. Nowy dziekan obejmie funkcję 1 września. Jego kadencja potrwa cztery lata.

Dziekan planuje dalszy rozwój uczelni. Cykle wykładów chce zaproponować członkom ruchów i stowarzyszeń działających w diecezji, a także nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej, przedstawicielom Szkoły Nowej Ewangelizacji i Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Rzeczywistość rodzi wiele pytań, które w pogłębionej refleksji teologicznej znajdują odpowiedź. Wydział w tym zakresie może się wykazać twórczą i owocną działalnością - mówi dziekan ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk.

Na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie kształcą się alumni Wyższego Seminarium Duchownego, księża, siostry zakonne i świeccy. Mogą oni zdobyć tytuły magistra i doktora. Wydział zabiega także o rozwój specjalizacji socjalno-charytatywnej.

Uczelnia współpracuje m.in. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Studenci mają możliwość łączenia kierunków z uznaniem niektórych wykładów. W przyszłości Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wydział Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej planują utworzyć Akademię Tarnowską. Zdaniem nowego dziekana byłaby to szansa dla rozwoju naukowego Tarnowa. Wydział Teologiczny posiada prawo doktoryzowania i jest gotowy do połączenia z Wydziałem Filologii Polskiej PWSZ, kiedy ten uzyska te same prawa. Ostateczny głos należy do władz państwowych.

Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk ur. 23 kwietnia 1963 r. w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku. Następnie pracował w parafiach św. Małgorzaty w Grybowie i Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Decyzją biskupa Józefa Życińskiego w 1990 r. został skierowany na studia z zakresu socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W 1996 r. obronił pracę doktorką. Po studiach uzyskał stypendium naukowe, dzięki któremu w roku akademickim 1996/1997 mógł pracować naukowo w Uniwersytecie Katolickim w Bonn. Po powrocie w 1997 r. został mianowany dyrektorem naukowym Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a także starszym asystentem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, rozpoczynając wykłady z zakresu katolickiej nauki społecznej. Od 1999 r. pracuje jako adiunkt i od 2007 r. jako kierownik Katedry Nauk Społecznych. Od 2002 do 2005 r. był sekretarzem Instytutu Teologicznego.

W roku akademickim 1999/2000 rozpoczął wykłady z zakresu socjologii i współczesnych doktryn politycznych w Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie. Natomiast od roku 2001/2002 prowadzi wykłady z zakresu katolickiej nauki społecznej i socjologii religii w Seminarium Duchownym OO. Redemptorystów w Tuchowie.

Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk jest także diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej (od 2002 r.). 23 czerwca 2004 r. Rada Wydziału Teologicznego ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie nadała mu tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej.