logo
Wtorek, 13 kwietnia 2021 r.
imieniny:
Justyna, Przemysława, Marcina – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Podręcznik
 


Różnorodne sekty - grupy kultowe pojawiające się w ostatnich latach w Polsce, z coraz większą siłą i w coraz większym zakresie niosą dla człowieka wiele zagrożeń. Te najbardziej oczywiste to zagrożenia w zakresie życia psychiczno - duchowego (zmiany osobowościowe, w systemie wartościowania, utrata wiary), w zakresie życia społecznego (np. rozbicie więzi rodzinnych), a także w sferze życia fizycznego (np. na skutek niewłaściwego odżywiania, codziennego irracjonalnego funkcjonowania). Sekty przez swoją manipulacyjną działalność, często destrukcyjną działalność, niszczą człowieka. Okazuje się, że dobrowolne próby opuszczenia grupy, są wręcz niemożliwe. Jawi się więc konieczność skuteczniejszego ostrzegania, przeciwdziałania wejścia młodego człowieka w sekty. Profilaktyka jest także łatwiejsza i tańsza niż wyjście z grupy i terapia powrotu do psychicznej równowagi.

Skala Podatności na Działania Grup Kultowych zawarta w niniejszym podręczniku jest narzędziem psychologicznym do badania stopnia podatności młodzieży szkół średnich na manipulacyjne oddziaływania grup kultowych (sekt). Wyniki uzyskiwane w powyższej Skali służą do uświadomienia młodemu człowiekowi stopnia jego osobistej podatności - możliwości bycia oszukanym przez agitatorów różnych sekt. Świadomość niebezpieczeństwa bycia oszukanym i zagrożeń dla życia duchowego, psychicznego oraz fizycznego może stanowić skuteczne ostrzeżenie przy ewentualnym spotkaniu z przedstawicielem grupy kultowej.

Podręcznik i Skala skierowane są do wszystkich osób pracujących z młodzieżą i zajmujących się pracą pedagogiczną, wychowawczą, pastoralną, a także podejmujących działania profilaktyczne dotyczące zwłaszcza przeciwdziałania manipulacyjnej działalności grup kultowych.
Skala została opracowana w Katedrze Psychoprofilaktyki KUL, charakteryzuje się zadowalającymi wskaźnikami psychometrycznymi. Podręcznik natomiast zawiera stosunkowo bogate podstawy teoretyczne skonstruowanej Skali, możliwości jej zastosowania, wyjaśnia specyfikę grup kultowych oraz ukazuje pewne cechy osobowości osób szczególnie podatnych na ich oddziaływanie. W aktualnej formie z racji swej prostoty i ważności problematyki dla życia młodego człowieka, niniejsze narzędzie może być wykorzystywane do działań profilaktycznych, wychowawczych oraz informacyjnych. Badania Skalą można przeprowadzać zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Ks. mgr Sławomir Bukalski jest doktorantem psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładowcą psychologii pastoralnej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Specjalizuje się w psychoprofilaktyce społecznej.

Kontakt z autorem podręcznika, możliwość składania zamówień:
slawekb@list.pl

Autor: ks. Sławomir Bukalski
Format A5; 76 stron; okładka miękka, lakierowana