logo
Sobota, 08 maja 2021 r.
imieniny:
Kornela, Lizy, Stanisława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
___________________
 
 reklama
 
 
 
***

 

Bóg pyta:


Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż 
wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.
A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Czym będziemy się przyodziewać?

Mt 6, 25-31

***

Prawo i ofiary, Syr 35

1. Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
2. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia.
3. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.
4. Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem [dzieje się] według przykazania.
5. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego.
6. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
7. Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich!
8. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!
9. Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności!
10. ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedmiokroć razy więcej odda tobie.

Sprawiedliwość Boża, Syr 35

11. Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,
12. ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.
13. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.
14. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży.
15. Czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach, a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska?
16. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków.
17. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu.
18. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.
19. Pan nie będzie zwlekał i nie będzie dłużej okazywał tym cierpliwości,
20. aż zetrze biodra tych, co są bez litości, weźmie pomstę na poganach,
21. wytraci tłum pyszałków i skruszy berła niesprawiedliwych;
22. odda człowiekowi według jego czynów, dzieła zaś ludzi osądzi według ich zamiarów,
23. wyda sprawiedliwy wyrok swojemu ludowi i uraduje go swym miłosierdziem.

24. Piękne jest miłosierdzie przychodzące w czasie utrapienia, jak chmury deszczowe – w czasie posuchy. 

Patron Dniaśw. Stanisław
 
biskup i męczennik

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie około 1030 roku. Został kapłanem i kanonikiem diecezji krakowskiej, a od roku 1072 jej biskupem. Jako pasterz stał na straży ładu moralnego i praw Kościoła. Popadł w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym i został zabity 11 kwietnia 1079 roku podczas Mszy św. w kościele św. Michała na Skałce. Kult św. Stanisława szybko się rozprzestrzenił, już w 1088 roku przeniesiono jego zwłoki ze Skałki na Wawel, gdzie spoczywają do dziś. Św. Stanisław jest, obok NMP Królowej Polski, i św. Wojciecha, głównym patronem Polski oraz wielu polskich diecezji.

jutro: św. Pachomiusza

wczoraj
dziś
jutro