logo
Środa, 25 maja 2022 r.
imieniny:
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny, Bedy, Grzegorza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm

Modlitwa z Biblią w ręku (J 19,25-27)

Chwila refleksji

Jezus z krzyża, niejako w testamencie, daje nam swoją Matkę, aby była naszą Matką.

Ona o tym pamięta. Ale czy i my pamiętamy? Czy traktujemy Ją jak własną Matkę, do której biegniemy, gdy jest nam źle, aby poskarżyć się i prosić o pomoc, i biegniemy gdy jest nam dobrze, aby Jej o tym opowiedzieć?

Chwila modlitwy

- Za wszystkich, których opuściła własna matka, aby pamiętali, że w Niebie mają drugą Matkę, która ich kocha i nigdy nie zostawi, do której zawsze mogą przyjść ze swoimi sprawami.

- Za wszystkich, którzy przez różne ziemskie zranienia nie potrafią uczuciowo zbliżyć się do Maryi jako Matki, aby spróbowali kochać Ją jako Królową, co czasem jest łatwiejsze dla poranionych uczuć.

- Za wszystkich, którzy widzą obok tak wiele cierpienia, aby zanieśli je pod krzyż i wraz z Maryją prosili o pomoc w tym trudnym czasie, o powrót do normalności.

- Za wszystkich, którzy musieli pożegnać swoich bliskich czy to w chorobie, czy wojnie, aby pamiętali, że to tylko na chwilę, tylko na ziemskie zawsze, by potem być już na zawsze razem.

Bogumiła Szewczyk
bog-szew@wp.pl  

 

***

 

Biblia pyta:

Kimże jest człowiek i jakież jest jego znaczenie? Cóż jest jego dobrem i cóż złem jego?
Syr 18,8

Gdy ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, powiedzą ci: Dlaczego Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym polega nasz występek i nasz grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu Bogu?
Jr 16,10

***

Boski Sędzia,  Syr 17

15 Przed Nim są zawsze ich drogi, nie skryją się przed Jego oczami.
16 Ich drogi od młodości prowadzą do złego, i nie zdołali uczynić swych serc cielesnymi zamiast kamiennych.
17 Dla każdego narodu ustanowił rządcę, ale Izrael jest działem Pana.
18 Jego to jako pierworodnego karmi karnością, a udzielając światła miłości nie opuszcza go.
19 Wszystko, co czynią, jest przed Nim jak słońce, a oczy Jego są ustawicznie na ich drogach.
20 Przed Nim nie zakryją się złe ich czyny i wszystkie ich grzechy są przed Panem.
22 Jałmużna męża jest u Niego jak pieczęć, a dobrodziejstwa człowieka chowa jak źrenicę oka.
23 Potem wreszcie powstanie i odda im, sprawi też, że odpłata każdemu z nich będzie dana.
24 Tym zaś, którzy się nawracają, daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości.

Zachęta do pokuty, Syr 17

25 Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem [Jego], umniejsz zgorszenie!
26 Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści!
27 Któż w Szeolu wielbić będzie Najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę?
28 Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wychwala Pana.
29 Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają,
30 albowiem ludzie nie wszystko mogą i żaden człowiek nie jest nieśmiertelny.
31 Cóż bardziej świecącego nad słońce? A przecież i ono ulega zaćmieniu; tak też ciało i krew skłania się do złego.

32 On odbywa przegląd sił nieba wysokiego, a wszyscy ludzie są ziemią i prochem. 

Patron Dniaśw. Grzegorz VII
 
papież

Hildebrand urodził się w Toskani ok. roku 1028. Wstąpił do sławnego opactwa benedyktyńskiego w Cluny. Był doradcą kilku papieży. W roku 1073 został wybrany papieżem i przyjął imię Grzegorz VII. Przystąpił do reformy Kościoła, ale napotkał opór cesarza Henryka IV. Umarł na wygnaniu w Salerno 25 maja 1085 roku. Jego ostatnie słowa były: "Umiłowałem sprawiedliwość, a nienawidziłem nieprawości, dlatego umieram na wygnaniu". Klęska Św. Grzegorza była pozorna. Jego zasady przyjęły się wkrótce w całym Kościele.

jutro: św. Filipa Nereusza

wczoraj
dziś
jutro