logo
Środa, 22 września 2021 r.
imieniny:
Maurycego, Milany, Tomasza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
___________________
 
 reklama
 
"Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi.
Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty"
(Łk 6, 29)

Nauka Chrystusa przekracza ramy Starego Testamentu i w tym sensie jest już nową nauką. Na górze Synaj Bóg przez Mojżesza ogłasza ludziom 10 przykazań Bożych. Zawarte są w nich podstawowe obowiązki religijno - moralne wobec Boga i wobec ludzi. W swoich przykazaniach Pan Bóg zakazywał: Nie zabijaj, Nie kradnij, Nie cudzołóż itd.

Ale nie czynić złego, to za mało. To tak jakby zatrzymać się w połowie drogi. Chrystus przynagla do działania. "Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają" (Łk 6, 27-28).

Sytuacje w życiu mogą być różne i nie zawsze należy rozumieć naukę Jezusa dosłownie. Przed sądem najwyższego kapłana Jezus nie nadstawił drugiego policzka, gdy jeden ze sług arcykapłana Go spoliczkował. Jezus bronił siebie argumentując: "Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie uderzyłeś?" (J 18, 23).

Mamy przecież zawsze prawo do obrony, nie tylko słowem, ale także i czynem, jeżeli zachodzi taka konieczność. Nie możemy przecież stać bezczynnie wobec dziejącego się zła. Ale czy pomimo tego zła potrafimy kochać swoich nieprzyjaciół, nawet wtedy, gdy sami jesteśmy krzywdzeni? Gdy zabierają nam jakieś rzeczy, czy potrafimy z nich zrezygnować, aby w ten sposób uratować i zachować wartości duchowe? Królestwo Boże to nie rzeczy czy wartości materialne, ale prawda, dobro i miłość. O nie mamy przede wszystkim zabiegać, a to, co będzie nam potrzebne do życia, będzie nam dane, jak zapewnia Jezus: "Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne (dobra materialne) będzie wam dodane" (Mt 6, 33).

diakon Franciszek
diakonfranciszek@gmail.com 
 

***

Czowiek pyta:

 

Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy?
J 12,34

 

***

 

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział XLIX. O UPRAGNIENIU ŻYCIA WIECZNEGO I O TYM, JAK WIELKIE RZECZY OBIECANO TAM BOJUJĄCYM TU NA ZIEMI


5. Inni będą wielcy na ustach ludzi, o tobie będzie milczenie. Innym to lub owo powierzą, ciebie uznają za nieudolnego. Dlatego naturalne jest, że czasem będzie ci smutno, ale wielka to rzecz, jeśli zniesiesz to w milczeniu.
W ten sposób Pan doświadcza zwykle wiernego sługę, czy umie on się wyrzec wszystkiego i wszystko przezwyciężyć. 
A już najbardziej masz siebie pokonywać, gdy coś jest przeciwne twojej woli, gdy czegoś nie chcesz widzieć i znosić, gdy każą ci robić coś, co ci nie odpowiada i wydaje ci się niepotrzebne.

Nie śmiesz sprzeciwić się władzy, choć jesteś stworzony do uległości, dlatego tak ciężkie ci się wydaje spełnianie cudzych poleceń i przeciwstawianie się własnym uczuciom.

6. Ale pomyśl, synu, jaki będzie owoc tego trudu, jak szybki koniec niedoli, jak ogromna nagroda, a wtedy nie będziesz już odczuwał ciężaru, ale wielką ulgę w cierpieniu. Bo w zamian za tę skromną swoją wolę, której tu sam się wyrzekniesz Hbr 6,18, otrzymasz wiecznotrwałą wolność w niebie.

Tam odnajdziesz wszystko, czego zechcesz, wszystko, czegokolwiek mógłbyś zapragnąć. Tam wszystko dobro samo przyjdzie do ciebie, i to bez obawy utraty. Tam twoja wola będzie zawsze równoznaczna z moją, nic z zewnątrz, niczego na własność nie zapragnie.

Tam nikt ci się nie sprzeciwi, nikt na ciebie nie poskarży, nikt nie przeszkodzi, nikt nie stanie na drodze, ale wszystko, czego zapragniesz, jednocześnie się spełni, orzeźwi cię i nasyci.

Tam za urazy doznane dam ci chwałę Iz 61,3, za smutki szatę wesela, a za ostatnie miejsce pobytu mieszkanie w Królestwie na wieki 1 Mch 2,57. Tam okaże się owoc posłuszeństwa, tam trud pokuty zmieni się w radość, a pokora przywdzieje wieniec chwały.

7. Teraz więc z pokorą podaj się w ręce ludzi i nie zważaj na to, kto ci co polecił lub kazał. Ale na to zważaj, aby przyjmować w dobrej wierze, a potem szczerze i ochotnie wypełniać wszystko, czegokolwiek ktoś od ciebie zażąda, czy to większy od ciebie, czy mniejszy, czy równy tobie.

Niech jeden dąży do tego, drugi do czegoś innego, niech jeden chlubi się tym, drugi czym innym, i niechaj chwalą ich tysiące, ty zaś nie ciesz się ani z tego, ani z tamtego, ale tylko z wyrzeczenia się siebie i wypełniania mojej woli.

Tego powinieneś pragnąć, aby przez życie twoje i przez śmierć zawsze działa się tylko chwała Boża Flp 1,20.

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

 

***

 

Nie trać czasu na uczenie się 'tajemnic' zawodu. Ucz się zawodu.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

Patron DniaŚw. Tomasz z Villanueva
 
biskup, patron Walencji

Św. Tomasz urodził się w roku 1488 w Królestwie Kastylii w Hiszpanii. Jego bardzo pobożni rodzice przekazali mu szczególny dar miłosierdzia dla biednych. Jako młodzieniec studiował, zdobył stopień magistra sztuk wyzwolonych, po czym został profesorem filozofii. Odbywszy nowicjat, otrzymał w roku 1520 święcenia kapłańskie i podjął prace duszpasterską. Gorliwością w spełnianiu obowiązków zasłużył sobie na miano apostoła Hiszpanii. W roku 1544 zgodził się zostać arcybiskupem Walencji. Był godnym naśladowania przykładem prostoty i pobożności, cieszył się też ogromnym zaufaniem swoich współbraci w biskupstwie. Ze względu na zły stan zdrowia nie mógł być obecny na soborze trydenckim, gdzie reprezentował go biskup Huesca. W roku 1555 św. Tomasz umarł.

jutro: św. Pio z Pietrelciny

wczoraj
dziś
jutro