logo
Poniedziałek, 26 października 2020 r.
imieniny:
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy, Demetriusza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 

Biblia pyta:

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą.
1 Kor 6,9

***

 

KSIĘGA IV, GORĄCA ZACHĘTA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rozdział XVI. O TYM, ŻE POWINNIŚMY POWIERZAĆ BOGU NASZE POTRZEBY I BŁAGAĆ O ŁASKĘ

Głos ucznia


1. Boże najmilszy i umiłowany, pragnę Cię przyjąć pobożnie, Ty znasz moja bezradność, znasz moją udrękę, leżę pośród win i występków, tak często bywam zgnębiony i rozdrażniony, zbuntowany i uwalany brudem. Przychodzę do Ciebie po lekarstwo, błagam o pociechę i ulgę.

Mówię do Ciebie, bo Ty wiesz wszystko, bo Ty znasz moje serce J 18,4; 21,17, bo Ty jeden możesz mnie naprawdę podźwignąć i uleczyć. Ty wiesz, czego mi brak najbardziej, Ty wiesz, jak mało mam zalet.

2. Oto stoję przed Tobą biedny i nagi prosząc o łaskę, błagając o miłosierdzie. Pokrzep głodnego, ogrzej moją oziębłość żarem Twojej miłości, rozjaśnij moją ślepotę światłem Twojej obecności. Przemień mi to, co ziemskie, w gorycz, to, co ciężkie i trudne, w cierpliwość, to, co niskie i przyziemne, w odmowę i zapomnienie.

Wznieś moje serce wysoko ku sobie i nie pozwól mi błąkać się po ziemi. Ty sam bądź mi odtąd szczęściem do końca życia, bo Ty jesteś mój pokarm i napój, miłość i radość, szczęście i wszystko, co mam.

3. Zapal mnie całego swoją obecnością, przepal i przemień w siebie 1 Kor 6,17, abym w łasce wewnętrznego zjednoczenia i w stopieniu ognistej miłości duchem złączył się z Tobą.

Nie pozwól, abym odszedł od Ciebie głodny i spragniony, ale roztocz nade mną miłosierdzie, jak czyniłeś cuda dla swoich świętych. Cóż to byłoby dziwnego, gdybym zapłonął cały od Twojego dotknięcia, a sam zagasł dla siebie, skoro Ty jesteś ogniem zawsze gorejącym i niegasnącym nigdy Kpł 6,6 miłością oczyszczającą serca i oświecającą umysły?

 

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

 

***

Nie zwlekaj z wysłaniem kartek z podziękowaniem.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'  

Patron Dniaśw. Demetriusz
męczennik

Wszystko co na pewno wiadomo o św. Demetriuszu to to, że został umęczony podczas prześladowania za Dioklecjana w Sirmium w Dalmacji ok. roku 306. Począwszy od V wieku Tesalonika była ośrodkiem kultu św. Demetriusza. Jedna z legend mówi, że Święty był obywatelem Tesaloniki, którego uwięziono i bito bez sądu za głoszenie słowa Bożego. Jako święty był bardzo popularny a dziś nadal jest popularny na Wschodzie.

jutro: bł. Emiliany

wczoraj
dziś
jutro