logo
Czwartek, 16 lipca 2020 r.
imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli, Marii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Sodalicja Mariańska w Roku Jubileuszowym
 


Rok 2016 jest dla Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze rokiem jubileuszowym - Sodalicja świętuje 100-lecie istnienia. 
 
W sobotę, 17 września odbywa się 35. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej. Jest ona dziękczynieniem za 20-lecie Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce i 100-lecie Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. 
 
Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem „Formacja Sodalicyjna jako owoc Chrztu Świętego”. 
 
„Czas jubileuszu to czas dziękczynienia za otrzymane łaski, za lata działalności i owoców tej działalności, a jednocześnie czas duchowej mobilizacji, by Sodalicja nadal wzrastała i duchowo, i liczebnie. Na świętowanie składają się comiesięczne spotkania w drugą niedzielę miesiąca” - opowiada o jubileuszu o. Marcin Minczyński, moderator Sodalicji. 
 
Nie tylko na uroczystości, ale do grona Sodalisów zaprasza o. Marcin: „Wszystkich zainteresowanych Sodalicją, chcących we wspólnocie kroczyć drogą przez Maryję do Jezusa, zapraszamy, by Sodalicję poznać. Można przyjść na spotkanie, uczestniczyć w nabożeństwach i Mszy św. Można też wejść na stronę internetową: www.sodalicja.jasnagora.pl. Zapraszamy i młodych, i starszych – wszystkich, którzy chcą, zawierzając się Maryi, dać się Jej poprowadzić do świętości”. 
 
„Szczególnie teraz – dodaje Teresa Moś, prezes Sodalicji – kiedy przypominamy sobie „kanapowe” słowa Ojca Świętego. Pomyślmy, żeby nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie, tylko dołączyć do któregoś z istniejących ruchów czy stowarzyszeń. Do każdego można przyjść i powiedzieć: jesteśmy wierzący. Zapraszamy do nas. Bądźmy ludźmi Maryi, bądźmy ludźmi wiary, bądźmy ludźmi Chrystusa”. 
 
Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 10.00 modlitwą jubileuszową na rozpoczęcie pielgrzymki i powitanie. Następnie pielgrzymi wzięli udział w cyklu konferencji i prezentacji: konferencja nt. „Charyzmat sodalicyjny jako owoc chrztu świętego” - ks. dr Marka Szymuli, „Rys historyczny Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze” - ks. dr hab. Tomasza Błaszczyka oraz prezentacja: „Dar Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce”. 
 
O godz. 13.15 odbyło się nabożeństwo sodalicyjne połączone z przyrzeczeniami i ślubowaniami sodalicyjnymi oraz z jubileuszowym Aktem Zawierzenia Matce Bożej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. 
 
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego sprawowana o godz. 14.00 w bazylice. Słowa powitania wypowiedział o. Marcin Minczyński, moderator Sodalicji. Mszę św. koncelebrował o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów i o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. 
 
„Drogie stowarzyszenie Sodalicji Mariańskiej, którzy objawiacie tajemnicę błogosławieństwa wypowiedzianego do Maryi, która uwierzyła Bogu, dlatego jest szczęśliwa. A wyście zawierzyli Maryi, która odnawia świat poprzez miłość do Chrystusa, jako naszego Pana i Odkupiciela” - mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. 
 
Abp Depo homilię poświęcił Maryi, Matce Bożej. Mówił: „Jezus Chrystus nie mógłby zaistnieć w świecie, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, bez Maryi, bez Jej zgody na trudną miłość macierzyńską. Tym samym Maryja będąc Matką Chrystusa przechodzi do tajemnicy Jego Kościoła. Jej miłość macierzyńska w Betlejem, potwierdzana zwykłością życia w Nazarecie, troska z Kany Galilejskiej i zawierzenie z Golgoty, i ufna wreszcie modlitwa z Wieczernika, to wszystko czyni Ją Matką odrodzonej ludzkości. Ale nie inaczej tylko przez krzyż i krew Chrystusa. A Ona stała się pierwszym świadkiem tej Bożej miłości, zarówno w Betlejem jak i na Golgocie. Uczy nas więc tajemnicy wspólnoty Kościoła, w którym każdy z nas ma swoje miejsce przy Chrystusie, uczy nas właściwego kształtu relacji do Chrystusa obecnego w Słowie Bożym, przepowiadanym w Kościele, czy obecnym i działającym swoją mocą w sakramentach Kościoła. (…) Maryjo, która jesteś żywą pamięcią o Jezusie i żywą pamięcią wspólnoty wierzących w Jezusa Chrystusa prowadź nas w kolejne lata formacji i zjednoczenia z Twoim Synem, bądź z nami w każdy czas”. 
 
Ukoronowaniem obchodów jubileuszu 100-lecia Sodalicji Mariańskiej będzie święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia. Jest to święto patronalne i dokładna, setna rocznica pierwszych ślubowań sodalicyjnych, złożonych na Jasnej Górze przez młodzież częstochowskich szkół średnich. 
 
wykorzystano materiały z Radio Fiat
o. Stanisław Tomoń 
www.jasnagora.com 
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー