logo
Piątek, 12 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Hilarii, Juliana, Lecha, Eupliusza – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
VII Forum Duszpasterskie Karmelitów Bosych
 


Nauczanie Kościoła powszechnego, II Polskiego Synodu Plenarnego i polskich biskupów na temat parafii oraz refleksja pastoralna nad rzeczywistością duszpasterstwa parafialnego stanowiły zakres tematyczny obrad VII Forum Duszpasterskiego krakowskiej prowincji karmelitów bosych. Odbyło się ono w dniach 23 -24 października 2003 r. na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Uczestnikami Forum oprócz władz, przełożonych, pełniących różne funkcje w zakonie, delegatów wspólnot, duszpasterzy, proboszczów, wikariuszy i katechetów, byli także alumni Wyższego Seminarium Duchownego OCD i junioryści, a takze inni zainteresowani ze wszystkich konwentów zakonnej prowincji. Referaty wygłosili: o. prof. dr hab. Wiesław Kiwior OCD (o posłudze duszpasterskiej w parafii w ujęciu Magisterium Kościoła powszechnego i Karmelu Terezjańskiego), o. dr Włodzimierz Tochmański OCD (o parafii w świetle dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego i pastoralnych wypowiedzi Konferencji Episkopatu Polski) oraz o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD (o parafii karmelitańskiej w świecie i w polskich prowincjach - ukazując realia i wyzwania duszpasterskie).

Podczas Forum zabrali głos także zaproszeni goście: kapłani diecezjalni: ks. prał. Jakub Gil, proboszcz Bazyliki i parafii z Wadowic, na terenie której jest klasztor karmelitański i ks. dr Andrzej Suchoń, proboszcz parafii mariackiej z Katowic, na terenie której zagościł Świecki Karmel i dojeżdżają karmelici  bosi oraz p. Janusz Nyk, osoba świecka z parafii prowadzonej przez karmelitów bosych w Piotrkowicach k. Kielc. Duszpasterze podzielili się swoimi przemyśleniami podczas warsztatów duszpasterskich karmelitańskiego proboszcza (o. Jakub Jaroszewicz OCD - Kluszkowce k. Nowego Targu) i wikariusza parafii (o. Krzysztof Urbański OCD - Piotrkowice) oraz ukazali wzajemne relacje w domach zakonnych, gdy oprócz parafii prowadzone jest też inne dzieło (o. mjr Andrzej Gut OCD, o. Leszek Stańczewski OCD, o. Bronisław Tarka OCD i o. Mariusz Wójtowicz OCD). Świadectwo pracy duszpasterskiej karmelity bosego jako proboszcza złożył delegat prow. warszawskiej o. Grzegorz Malec OCD senior, proboszcz parafii Opieki Św. Józefa we Wrocławiu.  O. dr Zdzisław Florek OCD, proboszcz parafii Św. Maksymiliana w Monachium, w homilii Mszy św. ukazał cechy duchowe, jakie pownien posiadać duszpasterz karmelitański.  Obradom Forum przewodniczył i je moderował o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD, prowincjał krakowski naszego Zakonu.  O. prowincjał poinformował zebranych o przejęciu przez krakowską prowincję nowej parafii pw. Św. Kamila w Chicago, której proboszczem został o. Wacław Lech OCD. W prowincji krakowskiej 30% współbraci całej prowincji pracuje na 12 parafiach, stanowiących ok. 55 % wspólnot zakonnych zaangażowanych bezpośrednio w działalność duszpasterską na parafiach.  Spotkania plenarne Forum zostały ubogacone pracą w grupach, spotkaniami nieformalnymi, licznymi głosami i dopowiedzeniami uczestników, jak i  wspólną modlitwą, z której wypływa świadectwo życia i posługa apostolska. 

VII Forum Duszpasterskie jest wspólnym pastoralno-formacyjnym przedsięwzięciem prowincji krakowskiej karmelitów bosych, organizowanym od 1998 r. przez Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Krakowie. Poprzednie fora w minionych latach dotyczyły: posługi apostolskiej Karmelu, apostolatu szkaplerznego, apostolatu życia duchowego, apostolatu modlitwy, misji karmelitańskich oraz posługi wobec laikatu karmelitańskiego. Przyszłoroczne spotkanie Forum - zgodnie z zapowiedzią prezesa komisji duszpasterskiej - zostanie poświęcone - z okazji tematu roku duszpasterskiego, jakim jest  naśladowanie Chrystusa - apostolatowi wobec karmelitanek bosych i innych osób konsekrowanych.  Wielkim i pozytywnym walorem każdorocznego forum duszpasterskiego jest praktyczne wspólne rozpoznawanie problematyki pastoralnej, zarówno kapłanów jak i alumnów, czy juniorystów, w świetle magisterium Kościoła i Zakonu oraz życiowej praktyki.  
 
Z darem modlitwy   
o. Włodzimierz Tochmański OCD
rzecznik prasowy i prezes komisji duszpasterskiej