logo
Czwartek, 09 grudnia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 Czy Jezus nie kocha nas szczerze?
Autor: Pytajcy (---.multi.internet.cyfrowypolsat.pl)
Data:   2021-11-20 19:41

W hymnie o mioci napisane jest, e mio nie szuka swego. Jezus za mwi, e ktokolwiek kocha bardziej rodzicw czy dzieci od Niego samego ten nie jest Go godzien. Czy nie jest to w pierwszej kolejnoci szukanie siebie?

 Re: Czy Jezus nie kocha nas szczerze?
Autor: Hanna (---.wtvk.pl)
Data:   2021-11-20 21:08

Daje spokj. Czyby take dla szukania siebie i dla wasnej satysfakcji Jezus poszed na potwornie krwaw mk i mier? To to byby jaki masochizm.
Da si zabi, w dugim i jak najbardziej makabrycznym cierpieniu (s medyczne interpretacje mki Pana Jezusa, to nie byo szybko, lekko, atwo i przyjemnie) dla egoistycznego "szukania siebie"? Rusz gow, Czowieku.

Bg jest tak dalece wikszy od nas, i tak dalece doskonay, wic i - nazwijmy to wspczenie - samowystarczalny, e niczego Mu nie moemy doda.
My jako stworzenia jestemy od Niego zaleni i Jemu naley si chwaa i mio. To my Go potrzebujemy. Jeli tego nie widzimy, jestemy lepi. Stawiamy siebie, ludzi, w Jego miejsce i wtedy c, nie jestemy Go godni.

 Re: Czy Jezus nie kocha nas szczerze?
Autor: Estera (---.165.kosman.pl)
Data:   2021-11-20 22:16

Jezus jest Bogiem. Przykazanie mioci mwi, e mamy przede wszystkim kocha Boga, a dopiero potem siebie i innych. Pierwsze przykazanie mwi, e to Bg ma by na pierwszym miejscu w naszym yciu. Przeczytaj Hymn o mioci - zamiast 'mioci' wstawiajc 'Jezus' albo 'Bg'. Moe to Ci rozjani sytuacj.

 Re: Czy Jezus nie kocha nas szczerze?
Autor: Mateusz (---.dynamic.mm.pl)
Data:   2021-11-21 14:20

Gdyby nie mio pochodzca od Boga, czowiek w ogle nie byby w stanie kocha. Ani rodzicw, ani nikogo innego. To, e w ogle masz rodzicw, te jest darem od Boga. Jeli uwaasz, e wci to nie On zasuguje na mio w pierwszej kolejnoci, to chyba adne argumenty nie pomog.

 Re: Czy Jezus nie kocha nas szczerze?
Autor: Tomasz (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2021-11-21 17:34

eby to zrozumie to trzeba zmieni mylenie. Dzisiaj mamy uroczysto Chrystusa Krla. Jednak Chrystus nie jest jak ziemski krl. W czytanym dzisiaj w kocioach fragmencie Ewangelii Jezus mwi Piatowi: "Krlestwo moje nie jest z tego wiata. Gdyby krlestwo moje byo z tego wiata, sudzy moi biliby si, abym nie zosta wydany ydom." I to wcale nie oznacza, e Jezus na tym wiecie jest bezsilny. Teoretycznie anioowie mogliby zej na Ziemi i si pokona tych, ktrzy chcieli ukrzyowa Jezusa. Ale tego nie zrobili. Bo to nie jest takie krlestwo. Krlestwo Jezusa jest to takie krlestwo, gdzie jeden suy drugiemu, a nie walczy z drugim. Im kto w tym krlestwie ma wicej czego, tym bardziej korzysta z tego dla dobra innych. Jest to krlestwo mioci. Najwyszy Krl dobrowolnie staje si sug swoich sug. I chcc wstpi do tego krlestwa my te powinnimy zrezygnowa z pragnienia zdobywania czego dla siebie i zamiast tego powinnimy dzieli si tym, co mamy z innymi, ktrzy tego potrzebuj.
Teraz wracajc do pytania: Co to znaczy, e naley kocha Jezusa bardziej, ni rodzicw czy dzieci? Bg jest mioci. Jezus mwi o sobie, e jest drog, prawd i yciem. Musimy Go kocha bardziej, ni bliskich, a nawet ni siebie samego. Myl, e dla zrozumienia tego uyteczny bdzie konkretny przykad. Wemy przykad kamstwa przed sdem dla wasnej korzyci. Jeli np. najblisze nam osoby - dzieci, rodzice czy kto inny - zeszliby na drog grzechu (za pomoc kamstwa przed sdem chcieliby przej majtek innej osoby) to nam nie wolno w tym uczestniczy. Owszem, mamy ich kocha, ale nie wolno nam w imi tej mioci bra udzia w ich grzechach. W podanym wyej przykadzie: mamy bardziej kocha prawd i Jezusa obecnego w tych ludziach, ktrych nasi bliscy chcieliby okra, ni naszych bliskich, ktrzy zniajc si do kamstwa chcieliby nas w to wcign.

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: