logo
Wtorek, 17 maja 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Monia (196.240.57.---)
Data:   2022-01-15 10:16

Zastanawia mnie dlaczego akurat to jest podkrelane?
Pozdrawiam

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Stefan Budzyski (---.nwrknj.fios.verizon.net)
Data:   2022-01-15 12:52

Pytanie o dziewictwo niewiasty jest tematem delikatnym w swej intymnoci, wrcz oniemielajcym. Z medycznego i biologicznego punktu widzenia nie mona by jednoczenie dziewic i matk. A jednak od tego prawa Bg uczyni wyjtek.

Jedyn Niewiast, ktra jest zarazem Matk i Dziewic, bya Najwitsza Maryja Panna. Sceptycy, a nawet niektrzy chrzecijanie pytaj: dlaczego Koci katolicki uznaje dziewictwo Maryi? Skd o tym wie? Odpowied na to pytanie jest jednoznaczna - z Pisma witego jako objawionego Sowa Boego, ktre Magisterium Kocioa waciwie interpretuje.

Zapowied i wypenienie

W Ksidze Izajasza czytamy: "Oto Panna brzemienna rodzi syna i nadaje mu imi Emmanuel"(Iz 7,14). W oryginale hebrajskim uyto sowa hinne ha-alma, co oznacza dziewczyn niezamn, dziewic. Na ten wanie werset powouje si Mateusz (1,23 -24): "... Jzef uczyni tak, jak mu poleci anio Paski: wzi swoj Maonk do siebie, lecz nie zbliy si do Niej, a porodzia Syna, ktremu nadaa imi Jezus".
Ewangelia nie pozostawia wtpliwoci, e Jzef, prawowity maonek Maryi, by tylko przybranym ojcem Jezusa. W scenie zwiastowania ukasz opisuje objawienie anioa Gabriela: "Nie bj si, Maryjo, znalaza bowiem ask u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, ktremu nadasz imi Jezus. Bdzie On wielki i bdzie nazwany Synem Najwyszego" (k 1,31). Sowa te musiay szokowa mod Izraelitk, bo zrozumiaa, e dostpia nadzwyczajnej aski - zostanie matk Mesjasza. Ale bya dziewic, wic zapytaa: "Jake si to stanie, skoro nie znam ma ?"(Mt 1,34). Odpowied posaca niebiaskiego bya jednoznaczna, a zarazem zdumiewajca i trzeba byo wielkiej wiary, aby uwierzy w jego sowa: "Duch wity zstpi na Ciebie i moc Najwyszego osoni ci" (k 1,35). Anio uwiadamia Maryi, e dla Boga nie ma nic niemoliwego, powoujc si na przykad Elbiety, uchodzcej za bezpodn, ktra - mimo starego wieku - jest w szstym miesicu ciy.
Sens waciwego rozumienia dziewictwa Maryi jest jednoznaczny: pocza Jezusa bez udziau mczyzny. Jedynym Ojcem Jezusa jest pierwsza Osoba Trjcy witej - Bg Ojciec. To do Niego, z racji swej ludzkiej natury, Chrystus modli si, uywajc aramejskiego sowa ABBA. Szokowao to Izraelitw, e Jezus z Nazaretu nazywa Boga swoim Ojcem, a siebie - Synem Boym (barelabin), lub Synem czowieczym (bar enasz). Co wicej: Jezus naucza, e z Ojcem stanowi jedno.

Zawsze Dziewica Boa Rodzicielka


Dogmatu wiary o dziewiczym poczciu Jezusa nie naley myli z dogmatem o Niepokalanym Poczciu Maryi, ktry oznacza, e Matka Boa bya wolna od zmazy grzechu pierworodnego i w ogle od jakiegokolwiek grzechu". Taki jest sens orzeczenia dogmatycznego sformuowanego w 1854 r. przez Piusa IX w bulli "Ineffabilis Deus".
Wiara w nauk o dziewictwie Maryi zawarta jest w trzech zasadniczych dokumentach Kocioa: Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitaskim: "I wcieli si z Ducha witego z Maryi Dziewicy"; licie dogmatycznym w. Leona I Wielkiego do patriarchy Flawiana: "Poczty jest bowiem z Ducha witego w onie Dziewicy Maryi, ktra tak z zachowaniem dziewictwa zrodzia, jak z zachowaniem tego pocza" (to orzeczenie jest najwaniejsze z racji swego dogmatycznego zdefiniowania); a take - orzeczeniu Synodu Lateraskiego z 649 r.: "Jeli kto nie wyznaje nauki witych ojcw (...), e waciwie i prawdziwie wita, niepokalana i zawsze dziewica Boa Rodzicielka (...) pocza szczeglnie i prawdziwie bez nasienia, a z Ducha witego, Boe Sowo, ktre przed wiekami narodzio si z Ojca, a nastpnie w sposb nienaruszony je zrodzia, pozostajc w dalszym cigu nienaruszon dziewic - niech bdzie potpiony".

Refleksja teologiczna

Teologia wspczesna, dc do pogbienia nauki o dziewictwie Matki Boej, rezygnuje z biologicznej interpretacji na rzecz duchowego i nadprzyrodzonego ujmowania tego zagadnienia jako tajemnicy wiary. Genetyka zna zjawisko partenogenezy, czyli dziewordztwa, ktre wystpuje w przyrodzie jako proces rozwoju zarodkw z niezapodnionej komrki eskiej. Partenogenez mona te wywoa sztucznie, np. przez klonowanie.
W odniesieniu do poczcia Jezusa ingerencja w porzdek natury bya konieczna i stao si to moc Wszechmogcego. Teologia odrzuca legendy, jakoby Jezus narodzi si w sposb cudowny, e bez porodu Dzieci przenikno ono matki. Pord odby si w sposb naturalny, a cudem byo to, e odwieczny i nieskoczony Bg poprzez swj Logos (Sowo) zniy si do poziomu ludzkiej natury (kenoza) i z ni zjednoczy na zawsze w Jezusie Chrystusie.
Koci naucza, e Maryja jest semper Virgo (zawsze Dziewica), orzekajc poczcie Jezusa bez udziau mczyzny, a nie o szczegach anatomicznych. Jezus w swej Boskiej naturze jest odwiecznym Logosem Boga Ojca, Jemu wspistotnym lub - jak powiedzia do Nikodema - Jednorodzonym (J 3,16). W swej ludzkiej naturze urodzi si po ludzku, z dziewiczej Matki, a jednak Jego przyjcie na wiat byo najwikszym cudem w dziejach Wszechwiata.

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2004/Przewodnik-Katolicki-20-2004/Nauczanie-Kosciola/Dlaczego-Maryja-zawsze-Dziewica

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Marek (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2022-01-15 13:06

Jeli zaprzeczy bstwu Jezusa lub nawet wierzy w nie ale nie prbowa spojrze na spraw oczyma wspczesnego Jezusowi yda, owa "niepokalano" moe wydawa si niepotrzebna.
Jednak jeli Jezus jest Bogiem, a my spojrzymy na spraw oczyma nawrconego I-wiecznego yda, zobaczymy Maryj jako "naczynie witynne", jako Ark w ktrej "przechowywana" bya Chwaa Paska, jako otarz.
Zarwno takie naczynie, otarz jak i Ark czy jedno - nie do pomylenia byoby, by suyy do jakiejkolwiek "zwykej" czynnoci. Takie spojrzenie zdaj si potwierdza teksty starochrzecijaskie .

Myl, e odpowiedzi na Twoje pytanie bd sowa w. Efrema Syryjczyka (+373), ktry pisze dlaczego Bg(Sowo) nie mg pocz i narodzi si w ciele skaonym grzechem:
"Ogie by w onie Panny, a nie spona od jego pomienia. Obejmowaa rozpalony Ogie, nosia go bez szwanku. Ogie sta si ciaem i da si Jej pieci w rkach"...
Troch wicej na ten temat napisaem tu http://analizy.biz/marek1962/km7.pdf
[do administratora: prosz si nie obawia, tekst pochodzi z mojej ksiki, ktra ma imprimatur]

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Bea (---.centertel.pl)
Data:   2022-01-15 19:44

Pytanie jest o to "zawsze". Dlaczego po urodzeniu Jezusa maestwo z Jzefem nie zostao dopenione?
(Na marginesie - przecie dziewica po przerwaniu bony - co ma miejsce rwnie podczas porodu - nie jest ju dziewic).

Marek
Niepokalane poczecie NMP ("ciao nieskaobe grzechem"), a jej dziewictwo, to deie rne sprawy.
Chyba, e o skazeniu mwic, masz na myli ewentualne wspycie. Tylko, dlaczego twoim zdaniem w maestwie Maryi (i jakimkolwiek innym), miaoby ono by rdem grzechu i "skalania"?

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Hanna (---.wtvk.pl)
Data:   2022-01-15 20:20

Bea:
"(Na marginesie .- przecie dziewica po przerwaniu bony - co ma miejsce rwnie podczas porodu - nie jest ju dziewic)".

No dobrze, ale dlaczego skupia si przy definiowaniu dziewictwa jedynie na takim a nie innym detalu anatomii?
Zdaje si, e chodzi o definicj dziewictwa.
W sensie duchowym nie chodzi o sam anatomi, ale o wybr, o niewspycie. Czyli o poziom powiedziaabym moralny, niebiologiczny. W tym sensie dziewic jest te kobieta, ktra nigdy nie wspya, ale np. z powodw medycznych usunito czy przecito bon dziewicz. Taki czy inny fad luzwki nie decyduje o wymiarze gbszym ni fizjologia.
Na tej zasadzie Maryja, ktra pocza bez udziau mczyzny, take po porodzie jest dziewicza. Bo Jej Syn nie jest owocem wspycia czowieka z czowiekiem.

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Ona (---.205.147.180.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2022-01-15 20:30

Mwimy o dziewiczym porodzie, jednym z cudw, ktry mia miejsce w Noc Boego Narodzenia. Wicej tutaj: (klik).

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Estera (---.165.kosman.pl)
Data:   2022-01-15 22:42

Monika: bo po ludzku tak si nie da.

Bea, dziewic przestaje si by poprzez wspycie, a nie przerwanie bony.

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Bea (---.centertel.pl)
Data:   2022-01-16 00:40

Ciekawy artyku: (klik).

 Re: Dlaczego Maryja zawsze dziewica?
Autor: Marek (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2022-01-16 10:59

To te same sprawy, Beo (w tym sensie, ze przyczyna jest ta sama).
Naczynie uywane w wityni nie mogo by uyte do celw "powszednich".
Tu jest analogicznie.

Co do dziewictwa - s (cakiem sporo) kobiety, ktre rodz si bez bony dziewiczej. S te takie, ktrych bona zostaje przerwana z innych powodw (wypadki, zdarza si te np. gimnastyczkom i baletnic przy wiczeniach) - czy to oznacza, e przestaj by dziewicami?
Oczywicie nie.
Dziewic jest kobieta, ktra nie wspya z mczyzn.

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: