logo
Wtorek, 22 stycznia 2019
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Jaka jest Nauka Pana Jezusa - od A do Z?
Autor: janek (---.static.ip.netia.com.pl)
Data:   2018-12-29 19:09

Wtedy powiedzia Jezus do ydw, ktrzy Mu uwierzyli: «Jeeli bdziecie trwa w nauce mojej, bdziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawd, a prawda was wyzwoli».” – Ewangelia wg w. Jana 8,31-32.

„Kady, kto wybiega zbytnio naprzd, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.” – 2 List w. Jana 1,9.

„W odpowiedzi rzek do niego Jezus: «Jeli Mnie kto miuje, bdzie zachowywa moj nauk, a Ojciec mj umiuje go, i przyjdziemy do niego, i bdziemy u niego przebywa.” ORAZ „Ja wszystkich, ktrych kocham, karc i wicz. Bd wic gorliwy i nawr si! Oto stoj u drzwi i koacz: jeli kto posyszy mj gos i drzwi otworzy, wejd do niego i bd z nim wieczerza, a on ze Mn.” – Ewangelia wg w. Jana 14,23 ORAZ Apokalipsa w. Jana 3,19-20.

Te fragmenty mwi o samych dobrych rzeczach jakie s zwizane z Trwaniem w Nauce Pana Jezusa. Jest to:
- stanie si uczniem Pana Jezusa i Poznanie Prawdy i wyzwolenie dziki temu,
- posiadanie w sercu Ojca i Syna,
- bycie umiowanym przez Ojca, przyjcie do serca Pana Jezusa i Boga Ojca i Ducha witego, oraz przebywanie Ich w sercu i Wieczerzowanie.

Jaka jest zatem ta Nauka Pana Jezusa - od A do Z? Wydaje si to strasznie wane zna t Nauk i trwa w niej. Jaka ona jest? Od czego zacz? Czy ta Nauka to jakie zasady? Do czego ta Nauka namawia by wg niej, wg tej Nauki zacz? Jaka ona jest od A do Z? Czy mona by j spisa? Jeli jest w Pimie opisana, to nie potrafi jej z Pisma - e tak powiem - „wyuska”! Jakie s konkretnie jej ramy, konkretne ramy tej Nauki? Bo przecie bardzo wane zna j dokadnie i wiadomie w caych jej ramach trwa, bo wybieganie naprzd czy niedopenienie, czy cokolwiek odbiegajcego to tragiczne skutki. No i nie speni si wtedy gdy si nie trwa, te wspaniae rzeczy, ktre maj nastpi po trwaniu w Nauce Pana Jezusa.

Czy mona jako z Pisma wynale cay zakres tej Nauki, by do niej przylgn, wiedzie, e oto jest ona, caa nauka, od A do Z, w caym zasigu i j zaakceptowa i w niej trwa? Chciabym pozna cae ramy tej Nauki. To wydaje si bardzo wane. Do czego ta Nauka namawia, by od czego zacz? Jaka jest caa ta Nauka, jak ona si zaczyna, jak prowadzi?

 Re: Jaka jest Nauka Pana Jezusa - od A do Z?
Autor: zdun (---.play-internet.pl)
Data:   2018-12-29 23:37

Zaryzykuj odpowied, cho nie mam pewnoci e to bdzie to na co oczekujesz, by moe ju to wiesz i ta odpowied ci nie usatysfakcjonuje. Niemniej jednak - ta nauka to chrzecijastwo. Chrzecijastwo si przeywa, dowiadcza, jest relacj z Bogiem, jest nieskoczone jak Bg.
Nie da si, innymi sowy, tu na na forum napisa ci w marnych kilku zdaniach caej nauki nieskoczonego Boga, od A do Z. To byaby kpina. W skrcie chodzi o mio, koniec kocw, bosk, ktrej przykad da Jezus na krzyu, mio do nieprzyjaci i do ktrej jestemy my, wybrani, powoani i moc Boga moemy zosta przeobraeni. Musimy niejako, jeli chcemy wej do nieba. Poszukaj sobie o przebstwieniu u Ojcw Kocioa.

 Re: Jaka jest Nauka Pana Jezusa - od A do Z?
Autor: Pax (---.terminus.pl)
Data:   2018-12-30 00:09

Prosz sign po Katechizm Kocioa Katolickiego - to minimum tego, o co Jezusowi chodzi.

 Re: Jaka jest Nauka Pana Jezusa - od A do Z?
Autor: moderator (---.nyc.res.rr.com)
Data:   2018-12-30 02:08

"Przykazanie Boga jest takie, abymy wierzyli w imi Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miowali si wzajemnie tak, jak nam nakaza".
1 J 3,23
(z dzisiejszego czytania mszalnego)

 Re: Jaka jest Nauka Pana Jezusa - od A do Z?
Autor: janek (---.static.ip.netia.com.pl)
Data:   2018-12-30 12:18

Dzikuj za te odpowiedzi. Dzi na Mszy wanie poruszyo mnie to zdanie jako i odczytaem je jakby jako odpowied na to pytanie o Nauk Pana Jezusa. Pniej wszedem tutaj i to wanie te cytujecie, czego idc na Msz nie wiedziaem! Szczeglnie ta cz - "...abymy Wierzyli w imi Jego Syna, Jezusa Chrystusa...". I dalej jest mowa, e wtedy jak spenia si te przykazania (rozumiem trwa w tej Nauce wanie ---> Tej Nauce, wypeniajc te przykazania), to trwa si w Bogu, a Bg w nas. Moe zatem tu jest pocztek tej Nauki - wierzy w Imi Syna Boga Ojca, w Imi Jezusa Chrystusa, a pniej miowa si wzajemnie. Tylko najpierw wierzy, bo bez Ducha witego, bez Wiary, nie da si kocha w ogle: "...a to, e trwa on w nas, poznajemy po duchu, ktrego nam da.". I dziki temu Duchowi witemu, ktry jest dany moemy kocha.

Dzikuj za te odpowiedzi. Bardzo si pogubiem, bo wybiegaem wanie zbytnio naprzd par lat temu i nie trwaem w nauce Chrystusa. Chciaem pozna odpowiedzi i prawdy i ciekawiy mnie pytania o rne rzeczy i si bardzo pogubiem i straciem Ojca i Syna i Wiar. Musz si nawrci ---> do Wiary. Musz od czego zacz. Znw od mleka, znw od korzenia, fundamentu, Kamienia Wgielnego. Pozby si, wyrzec skarbw z ciaa nagromadzonych, a wzi zota wyprbowanego w Ogniu od Pana Boga, jak mwi Pismo. Bo niby jestem bogaty i nic mi nie trzeba ---> ale ja tak nie mwi ju w sercu, czuj ndz moj.

Nie wiem tylko jak to zrobi, jak powrci/nawrci si do Wiary. Od czego zacz, jak wyrzuci to co moe nagromadziem przez ciao i krew, bez Boga (jak wadca wiata co „nie ma nic swego we mnie” – co mwi Pan Jezus o nim). Pan Bg co wspomina o podjciu tajemniczych „Pierwszych Czynw” i powrceniu do pierwotnej Mioci - dziki temu. Nie wiem co to jest i od czego zacz. Do spowiedzi nie mog pj, nawet raz w roku, i w ostatnim okresie Wielkanocnym nie spoyem Komunii witej. Powodem nie spoywania Eucharystii jest to, e nie byo spowiedzi. A nie byo spowiedzi, bo jest niemoliwa, bo cigle nie mam poznania mojej winy, grzechu, za co popeniem i nie auj go. Nie chodzi o 6-te przykazanie, czy jakie inne, ale o zamanie/pokiereszowanie si na 1-wszym przykazaniu. Niemoliwa Spowied, wic niemoliwe w Okresie Wielkanocnym spoycie Eucharystii. Tak wyglda ten rok 2018. Cigle nie ma alu i pojcia za jakie zrobiem i tego co si stao z 1-wszym przykazaniem i tego, e wybiegaem zbytnio naprzd, e spoyem przez to z Drzewa Poznania Dobra i Za jakoby przestpstwem na wzr Adama (A przecie mier rozpanoszya si od Adama do Mojesza nawet nad tymi, ktrzy nie zgrzeszyli przestpstwem na wzr Adama. On to jest typem Tego, ktry mia przyj.” – Rzymian 5,14) i prbowaem na skrty Pozna Prawd i by wyzwolonym, bo si spieszyem i mnie ciekawio dlaczego Bg postawi w Edenie Drzewo Poznania Dobra i Za i szukaem odpowiedzi, dlaczego to zrobi. I pojawio si zwtpienie w Mio i Dobro Boga, poznanie Za – ktrym jest Kamstwo o Nim, e jest narcyzem i e jest pyszny. A pniej poznaem po chwili Dobro – ktrym jest Prawda o Nim, e Kocha i jest Pokorny i nie jest egoist. Ale zarwno w to kamstwo nie wierzyem w peni i nie poznaem go w peni jakby, ale z wtpliwociami, jak i w t pniejsz poznan prawd, nie wierzyem do koca i jakby nie poznaem jej bez wtpliwoci (myl e to dobrze, bo bym ju tylko na sobie cakowicie budowa). Pniej kilka dni po tym dowiadczeniu (to by koniec 2009 roku) znalazem w Pimie fragment, e: „kiedy kamie to on kamie bo jest ojcem kamstwa”. Pamitam, e jak przyszo mi to kamstwo do gowy (to poznanie Za/Kamstwa o Bogu), to walczyem z nim i krzyczaem „precz szatanie, bestio, na Krew Chrystusa, kto mnie tak okamuje?”. Ale to nie pomagao, i nadal miaem ogromny strach, zwizany z poznaniem tego Kamstwa. Pniej (kilka chwil po tej Kamliwej myli) poznaem prawd o Mioci Boga i odszed z t myl ten strach ---> ale czuem ogromny niesmak, czuem e bardzo zgrzeszyem. Byy podejrzenia o poznanie dobra i za (drzewo) i grzech przeciw Duchowi witemu, e Dobrego Boga nazwaem Zym (e przypisaem mu cechy szatana). Pniej przypomniao mi si, e jak si dziwiem podczas tego ataku myli kamliwej i krzyczaem, e: „Kto mnie tak okamuje?”, i jak przeczytaem w Pimie, e: „to on kamie bo jest ojcem kamstwa”, to pomylaem, e to ode mnie pochodzio to podstawowe Kamstwo o Bogu, e to ja jestem jego autorem i nikt mnie nie kusi wtedy, e to samo ze mnie wyszo. I w zwizku z tym pojawio si przeraenie, e to ja jestem ojcem kamstwa i jak dalej mwi ten fragment, e w Prawdzie nie wytrwam, nie wane co bym robi, bo tej prawdy we mnie nie ma. e jestem wcielonym Tym Szatanem. Pniej pojawiay si myli, niedawno, e moe jestem synem szatana, a nie samym smokiem starodawnym. Koszmar.

Musz pozby si wszystkiego tego, tych mieci. Cigle mam nadziej, e Bg mnie z tego uratuje. Ale to trwa ju tak dugo. Pi lat temu, nie umiabym napisa o tym tego co teraz pisz. Gdy to si zaczo byem do dugi czas w szpitalu psychiatrycznym. Chc by to si w kocu skoczyo, to przeladowanie, ten niepokj, ten grzech. Chc si spowiada, by bratem dla braci. Chc spoywa Eucharysti. Nie chc ju bada, czy tam jest Ciao i Krew, Obecny Pan Jezus, czy Koci Katolicki jest waciwy, nie chc dowodu. Moe kiedy to poznam, ale wtedy gdy Pan Jezus Bg bdzie chcia – wg Jego Woli i czasu a nie mojego wybiegania na przd. Ju nie chc nic bada i wybiega na przd. Sparzyem si potwornie. Ruina.

Pisz to, cho ciko mi to pisa, i nie miaem takiego celu, ale to jest mj krzyk by to si w kocu skoczyo. Bo ciko mi w tym pooeniu. Boj si czasem, e moe ju nie ma Nadziei. e moe Katechon co powstrzymuje, to nadzieja, ktra powstrzymuje. Albo ciao, ktre powstrzymuje antychrysta. Moja nadzieja, lub moje ciao. Pamitam, e przed trafieniem do szpitala psychiatrycznego, ju miaem prawie cakowite zwtpienie, cakowicie utracon nadziej, i miaem wraenie, e unios si zaraz w powietrze i zaraz zaczn przeladowa cay wiat i paa absolutn nienawici. Ale w szpitalu powiedziano, e mylenie e jestem szatanem i wszystkie te inne rzeczy, znaki, symbole, ksobnoci (a tego byo bardzo duo wtedy) to schizofrenia paranoidalna. Cokolwiek to jest, chc ju eby to si skoczyo. Chc y z Bogiem, w Bogu. Chc wpuci Pana Jezusa do serca - na Wieczno. Wiedzie, e trwam w Nauce Pana Jezusa, e Prawda jest we mnie, e w niej wytrwam, e Pan Jezus jest we mnie a ja w Nim, e mam Ojca i Syna i Ducha witego, e mam wszystko swoje, ale dane od Pana Boga, Jego, w Nim, a nie z siebie jak wadca wiata co nie ma nic swego w Panu Jezusie. I chciabym wieczerza z Panem Bogiem w sercu. Co robi? Kiedy to si skoczy, co to za historia?

Nie wiem czy pomoe mi opublikowanie tego. Niech si dzieje zgodnie z Wol Pana Boga. Moe kto wie jak na t moj sytuacj pomc. Dzikuj za modlitw, bo ja si nie umiem modli. Wargami tylko krzycz w kko: „Panie Jezu Chryste, Synu Boga ywego, ulituj si nade mn, grzesznikiem maej wiary”. Ale czasem nie mam siy.

 Re: Jaka jest Nauka Pana Jezusa - od A do Z?
Autor: Kasia (---.static.ip.netia.com.pl)
Data:   2019-01-02 18:54

Nie napisae gdzie mieszkasz - dlatego trudno wskaza jaki konkretny adres.
Poszukaj pomocy, ktra poczy sfer psychiczn z duchow. Kojarz, e jezuici maj takie orodki, ale pewnie s te inne instytucje.
Kluczowa bdzie Twoja decyzja, eby da si poprowadzi, zaufa kierownikowi, ktry zostanie Ci przydzielony. Na czas terapii powinien on by najwaniejszym autorytetem, poniewa Twoja sytuacja nie jest typowa i niektre powszechnie stosowane rodki mog nie zadziaa waciwie.

 Re: Jaka jest Nauka Pana Jezusa - od A do Z?
Autor: janek (---.146.46.229.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data:   2019-01-03 06:12

Mieszkam w Warszawie.

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: