logo
Piątek, 17 września 2021 r.
imieniny:
Franciszka, Lamberty, Narcyza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Działalność szatana
materiał własny
 


Działalność szatana

Słyszy się o opętaniu szatańskim. Czy rzeczywiście zły duch może owładnąć ciałem człowieka?

Nie zawsze łatwo jest określić to, co w tego rodzaju wypadkach jest wynikiem działania sił nadprzyrodzonych. Kościół nie popiera i nie może popierać tendencji do zbyt pochopnego przypisywania wielu faktom bezpośredniego działania demona. Zasadniczo nie może jednak zaprzeczyć temu, że szatan, powodowany chęcią szkodzenia i prowadzenia do zła, może posunąć się do tego krańcowego przejawu swej wyższości.

Wstrząsające słowa św. Jana: "Cały świat leży w mocy złego" (l J 5, 19), wskazują na obecność szatana w historii ludzkości, która nasila się w miarę, jak człowiek i społeczeństwo odsuwają się od Boga. Wówczas też wpływ złego może się pełniej i skuteczniej "zakonspirować". Oczywiście, działalność szatana nie eliminuje wolnej woli i odpowiedzialności człowieka ani nie niweczy zbawczego działania Chrystusa. Upadły anioł, ten jakby kosmiczny "kłamca" i "ojciec kłamstwa" (J 8, 44), zdobył panowanie nad człowiekiem tylko w pewnej mierze, na skutek grzechu pierwszych rodziców. Naukę tę potwierdził Sobór Trydencki w dekrecie o grzechu pierworodnym. Wyraża się ona w sposób dramatyczny w liturgii chrztu, która wzywa katechumena do wyrzeczenia się szatana i jego spraw.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
s. Patrycja Garbacka SDS
Zdarza się jednak, że węzeł małżeński wcale nie zaistnieje, mimo że posiada zewnętrzną formę małżeństwa. Jakie to sytuacje?
 
s. Patrycja Garbacka SDS
W mojej domowej biblioteczce nie znalazłem żadnej książki, która by wyjaśniła mi, czy każdy będzie miał możliwość spotkania swoich najbliższych.
 
Teresa Tyszkiewicz
W swoim dziele stworzenia Bóg powołał do istnienia duchy czyste, obdarowane wolną wolą, inteligencją i mocą, które miały być w szczególnej relacji do swego Stworzyciela, miały pełnić Jego wolę, ale nie z przymusu, lecz z miłości miały Mu służyć. Część z nich wypowiedziała Bogu posłuszeństwo i sprzeciwiła się Jego woli. To odrzucenie Boga stało się dla nich potępieniem: z własnej, wolnej woli stały się zamiast dobrymi duchami – duchami zła, buntu i nienawiści do Boga. 
 
___________________
 
 reklama