Chanel Santini Katolik.pl - Działalność szatana
logo
Niedziela, 29 marca 2020 r.
imieniny:
Marka, Wiktoryny, Zenona, Bertolda, Eustachego, Józefa – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Działalność szatana
materiał własny
 


Działalność szatana

Słyszy się o opętaniu szatańskim. Czy rzeczywiście zły duch może owładnąć ciałem człowieka?

Nie zawsze łatwo jest określić to, co w tego rodzaju wypadkach jest wynikiem działania sił nadprzyrodzonych. Kościół nie popiera i nie może popierać tendencji do zbyt pochopnego przypisywania wielu faktom bezpośredniego działania demona. Zasadniczo nie może jednak zaprzeczyć temu, że szatan, powodowany chęcią szkodzenia i prowadzenia do zła, może posunąć się do tego krańcowego przejawu swej wyższości.

Wstrząsające słowa św. Jana: "Cały świat leży w mocy złego" (l J 5, 19), wskazują na obecność szatana w historii ludzkości, która nasila się w miarę, jak człowiek i społeczeństwo odsuwają się od Boga. Wówczas też wpływ złego może się pełniej i skuteczniej "zakonspirować". Oczywiście, działalność szatana nie eliminuje wolnej woli i odpowiedzialności człowieka ani nie niweczy zbawczego działania Chrystusa. Upadły anioł, ten jakby kosmiczny "kłamca" i "ojciec kłamstwa" (J 8, 44), zdobył panowanie nad człowiekiem tylko w pewnej mierze, na skutek grzechu pierwszych rodziców. Naukę tę potwierdził Sobór Trydencki w dekrecie o grzechu pierworodnym. Wyraża się ona w sposób dramatyczny w liturgii chrztu, która wzywa katechumena do wyrzeczenia się szatana i jego spraw.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Nauki przyrodnicze mówią, że nasze ciało rozwinęło się drogą ewolucji. Natomiast Pismo Święte podaje, że Bóg stworzył człowieka z mułu ziemi i "tchnął w jego nozdrza tchnienie życia". Te dwa stanowiska wywołały konflikt w duszy mojego syna.
 
Słyszałem kiedyś, że szczęście w niebie będzie polegało na oglądaniu Boga "twarzą w twarz". Obawiam się, że takie "widzenie" może nas upokarzać i wywoływać strach, gdyż Bóg jest wszystkim, a my niczym.
 
Roman Zając
Lucyfer to imię, które tradycja chrześcijańska nadała szatanowi w okresie patrystycznym. Pochodzi ono z „Satyry na śmierć tyrana” z Księgi Izajasza. Znajduje się tam następujący fragment: Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody?
 
___________________
 
 reklama